I I - i-Vi.V INHOUD Bevolkingsregister Gemeentebestuur Lijst van de namen, ambten, bedrijven en woonplaatsen der ingezetenen Alfabetische lijst der straten242 Organisaties, Verenigingen, Kerkgenootschappen etc354 Hoogheemraadschap Delfland364 Raad van Arbeid367 Lijst van artsen, specialisten, tandartsen, vroedvrouwen en apotheken 367 Technische Hogeschool368 Openbare Onderwijsinrichtingen373 Bijzondere Onderwijsinrichtingen374 Kantongerecht Delft376 Bodediensten376 Alfabetische lijst van zaken en bedrijven, ingeschreven in het Handelsregister 378 Lijst van Ambtenaren en losse werklieden bij de Gemeentebedrijven 421 Fa PAIJENS (J. W. Lingg) Lange Geer - Hoek Breestraat - Telefoon 1062 - Delft Speciaalzaak voor: Kinder- en wandelwagens Kinderstoelen en boxen Haarden en kachels ZIET STEEDS ONZE GOED VERZORGDE ETALAGES Complete keukeninrichtingen Glas, aardewerk en porcelein Luxe artikelen

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 8