BLIKSLAGERS, KOPERSLAGERS Luxe brood- en banketbakkerij „De Een dracht", Gasthuislaan 119 Meer en Schoep, v. d., N.V., Oosteinde 248, Fred. Hendrikstraat 7, Jac. Gerritstraat 18, Nassaulaan 36, Rotterdamscheweg 11, H. de Grootstraat 136c, 'Binnenwater- sloot 18 (filialen) Meyden, H. v. d., Oude Kerkstraat 5 Meyer, C. A. M., Prof. Krausstraat 51 Mokveld, N., Lange Geer 28 Nagtzaam, W., Simonsstraat 6 Oosten, Jac. J. van, Singelstraat 16-18-20 Padmos, J. I., Doelenstraat 5153 Pruysen, J. M., Oosterstraat 43 Renkema, J., Oude Delft 57, filiaal Oosteinde 174176 Roodenrijs, J. A., Brab. Turfmarkt 81 Rooyen, J. B. van, Vlamingstraat 111 Rook, J., Choorstraat 25 Schaik, E. van, Oude Delft 133 Schaareman, C. J., Oosteinde 125 Schie, G. F. A. van, Raam 51a Schoenmakers, N., Vischsteeg 19a Schoneveld, J. A., Delfgauwscheweg 41 Segers, A. J. A., Brab. Turfmarkt 88 Spee, H., Verwersdijk 120 Timmermans, J., Kloosterkade 139 Timmermans en van Leeuwen, Oranje Plantage 5 (grossier) Tol's bakkerijen, van, Molslaan 125, fil. C. Fockstraat 110 (grossierderij) Veld, M. In 't, Gasthuislaan 241 (tevens grossier) Verleg, J. C., Westerstraat 37e37f Vos, E. B., Cameretten 1 Wanders, Joh., Markt 62 Wica, N.V., Markt 52 (fil.) Wilde, P. J. de, Rietveld 84 Wingerden en Zn, P. van, Verwersd. 89-93 Witt, C. J. de, Oosterstraat 13 Woerden en Zn, J. C. van, N.V., War- moezierstraat 2a (groothandel) Zijde, A. A. v. d.. Voorstraat 104 Zimmerman, A. G., Choorstraat 30 Zuydam, G. (markthandel) (Markt en Brab. Turfmarkt) BANKIERS Bankiers, effectenhandel-kassiers-wissels Amsterdamse Bank, N.V., Oude Delft 141 Coöp. Boerenleenbank Delft, Rotterdam scheweg 170 Incasso Bank, N.V., Oude Delft 141 De Nederl. Bank, Oude Delft 48 (corres pondentschap) Nederl. Credietbank N.V., Oude Delft 38 Nederl. Financieringsbank voor huurkoop transacties N.V., Voorstraat 45a Nederl. Middenst. Bank N.V., O. Delft 107 Mees en Zonen, R., Oude Delft 165 Rotterd. Bankver. N.V., Oude Delft 54 BAZARS Bazar Tip Top, Vrouw Juttenland 3537 Wedé Bazar, C. Mast, Jac Gerritstraat 11 BEDDENHANDEL Zie: Woninginrichting. BEENDERENHANDEL Zie: Slachtproducten BEGRAFENISONDERNEMERS Begrafenisonderneming P. M. te Mey, (H. B. J. Tenwolde), Prof. Krausstraat 35 Bos, J. W. v. d., De laatste zorg, Buiten- watersloot 178 Coöp. Begrafenisver. u.a. De Laatste Eer, Ternatestraat 14 Roodenrijs, P. L., H. de Grootstraat 156 BEHANGERS Zie: Woninginrichting BENZINEHANDEL Benzinehandel, petroleumhandel, persgas installatie Bakker, A. M. (benzine) Spoor singel la Ham Jr, L. (benzine) v. Leeuwenh.singel 64 Kleef, G. van (petroleum) Handboogstr. 8 Kleefs Service Station (benzine) Westvest 5 Oliehandel Americol N.V., Gasthuislaan 37 Romeyn, J. M. (benzine) Rotterdamsche weg 394396 Schaareman, J. M. (petroleum) Rietveld 153 BESTRIJDINGSMIDDELEN Zie: Drogisten BETONWERKERS (metselaars) Zie: Aannemers (betonwerkers, metse laars) BEURTSCHIPPERS Zie: Transport BEWAKINGSDIENST Nachtveiligheids- en Bewakingsdienst Schuringa Sw., Rembrandtkade 47, Rijs wijk (Z.H.) (Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag) BIBLIOTHEKEN Zie: Boekhandel BIERHANDEL Zie: Limonadefabriek BIOSCOPEN Zie: Vermakelijkheden Braams, L., Breestraat 34 Ned. Koper Metaal Industrie N.V., Oost singel 7475 Wens en Zn, G., Kloksteeg 3 Zwennis, Fa H., Broerhuisstraat 610 383

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 386