(Vervolg Nieuwe Plantage) 46. Mahns, J. Th. A. 47. Fokkema, J. 48. Verkade, J. 49. Berg, Mej. S. J. v. d. Coster, G. 50. Heide, H. E. van der 51. Rijsinge, Wed. G. J. van, geb. Langelaan, M. J. J. van 52. Geenen, W. A. van Geenen, Th. L. van 53. Vlek, J. J. B. J. 54. Oversluijs, B. 55. Koeleman, N. 56. Baren, G. van 57. Zelisse, Wed. J. K., geb. Lee, A. C. W. van der 58. Reinold, Mej. E. Doeksen, W. 59. Lammerink, Wed. L. J., geb. Leenman, P. 60. Logman, J. K. 61. Broek, C. van den 62. Beusekom, G. van Coolsma, Mevr., geb. Verberg, E. S. 63. Waterman, H. I. 64. Brandt, Mevr. H. P., geb. Los, E. Stavenga, M. 65. Hoogeveen, A. P. J. Koene, Mej. J. P. 66. Voogd, A. de 67. Embden, S. J. van 68. Naaborg, Wed. J., geb. Bosch, P. Havenaar, W. 69. Garage. 70. Stal. 71. Post C. L. 72. Stal. 73. Brandspuithuisje. 74. Knoppert, D. Bos, A. 75. Hij dra, C. A. Hijdra, W. J. 76. Prins, K. 77. Politie Posthuis. 78. Geb. G.E.B. 79. Geb. Waterleiding. 80. Hotel „Wilhelmina". Nieuwe Schoolstraat (van Raamstraat naar Westerstraat) 1. Ceulemans, A. 3. Hoorn, M. J. van 5. Huisman, P. 7. Dam, J. K. 9. Winkel. 9a. Kersbergen, F. R. 9b. Franken, D. Franken, A. W. 9c. Mensert, R. 11. Haakman, M. 13. Stift, W. F. 15. Hanswijk, H. 17. Cappelle, A. van der 19. Massar, A. 21. Melief, H. J. 2. Mark, Wed. van der. geb. Cupp, L. G. 4. Vuuren, A. van 6. Huisman, M. 8. Paauw, G. de Wevers, H. J. 10/12'. Osselen, A. van 14. Seuren, D. van 16. Beuman, P. W. 18. Pol, Mej. E. van der Beider, C. 20. Kloos, H. A. 22. Dop, J. C. van 24. Grooters, A. 26. Kok, F. de 28. Haesakkers, Ph. J. A. 30. Kersbergen, Th. F. M. 32. Sman, W. J. van der 34. Blom, J. M. 36. Koreneef, H. 38. Oosterhoff, C. C. 40. Overgaag, S. A. 42. Wensveen, N. J. 44. Heijenoort, Th. D. 46. Sabben, D. van 48. Leersum, G. B. 50. Koelmans, S. 52. Beeris, F. A. J. 54. Gordijn, G. J. 56. Leeuwen, K. G. van 58. Plukaard, F. 60. Velden, M. W. v. der Ie Nieuwsteeg (van Gasthuislaan naar Pieter straat) 1. Zij-ingang la. Hageman, Mej. M. A. 3. Pakhuis 5. Kruk, N. van der 7. Steijger, J. 9. Hageman, T. 11. Reedijk, P. H. J. 13. Laanen, G. J. A. 15. Heijden, Mej. D. C. v. d., geb. Berkel, C. J. F. van 17. Nieuwenhuis, W. G. 19/21 Onbewoonbaar 4. Chr. Lag. School 6. Wel, Wed. G. v. der geb. Boxmeer, A. M. 8. Velden, Mej. H. v, d. 10. Gaag, F. v. der 12. Berkel, G. van 14. Steijger, J. J. 16. Poortvliet, M. H. 18. Meer, J. van der 2e Nieuwsteeg (van Gasthuislaan naar Pieterstraat) 1. Pakhuis 3. Baarle, J. N. van 5. Fier et, P. 7. Stelt, A. van der Stelt C. A. van der 9. Liedorp, P. A. 11. Scheer, J. C. 13. Gieskens, G. J. 15. Mol, A. 2. Broodbakkerij 6. idem 8/10/12 open terrein 14. Janszen, J. M. 16. Weeber, F. 18. Steijger, L. 20. Immers, P. J. 22. Deenik, G. 3e Nieuwsteeg (van Gasthuislaan naar Pieterstraat) 5. Verhagen, P. Th. 7. Maanen, G. J. van 9. Zwaanenburg, Mevr. geb. Coelet, M. M. C. 11. Lukas, N. 13. Boin, L. P. 15. Vlasblom, Wed. J. geb. Graaf, M. v. d. Vlasblom, M. L. 17. Wel, J. A. van der 19. Noordam, J. L. 21. Schatfen, J. N. van 23. 2. Marks, M. 4. Hake, A. M. Hake, F. M. 6. Metz, J. 8. Vernaven, C. H. Nowee, C. 10. Janssen, H. J. 12. Oevelen, F. van 14. Tegelaar, J. W. 16. Stigcht, A. van 18. Boin, P. C. 20. Heskes, C. 22. Bruin, A. de Nieuwstraat (van Wijnhaven naar Oude Delft). 1. Zij-ingang Aula,T.H. 3. Dielwart, Wed. H. J. geb. Buiteman, A. M. Wel, C. D. van der 5. Broek, H. J. N. v. d. 5a. 7. Rahms, P. J. Visser, C. 9. Hinfelaar, J. F. 304

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 307