Hebt li iets aan te bieden Een advertentie in de DELFTSCHE COURANT heeft altijd succes Ruijter, J. G. de - fabr.arb., Fr. v. d. Putte- straat 21. J. W. de - gepensionneerd, Verwers- dijk 4. J. W. de - zonder, Or. Plantage 13. P. G. de - expediteur, Delfg.weg 123. Wed. W. A., geb. Vitters, A. - zonder, Spoorsingel 60. W. A. de - lab.bed., Kloosterkade 5. - W. A. de - ambt. Distr. Bur., Fr. Hen drikstraat 50. Ruijven, Wed. G. N. van, geb. Kester, C. A., zonder, Laan van Overvest 25. G. N. J. van - tuinder, L. v. Overvest 25. L. G. van - tuinder, Dirklangenstr. 5. V/. N. G. van - tuinder, Annastraat 14. Rij, Mej. A. van - hulp in de huish,, Korte Geer 11. Mej. B. J. van - lerares modevakken, St. Olofslaan 3. - H. van - fabr.arb., Paxlaan 29. L. van - gepensionneerd, K. Geer 11, T. R. van - gepensionneerd, v. Renswoude- straat 18. R. van - kant.bed., Fr. v. d. Puttestr. 47. Rijckborst, J. A. - ass. dir. bel., C. Fock- straat 15. Rijgersberg, A. - fabr.arb., Kloosterkade 106. C. A. zonder, Anna Boogerd 33. G. C. P. - fabr.arb., Geerweg 54. G. J. - fabr.arb., Paardenmarkt 81. N. A. - fabr.arb., Hugo de Grootstr. 120. P. - los werkman, Koningsplein 123. T. - fabr.arb. - v. d. Mastenstraat 44. Rijk, C. - onderwijzer, Mijnbouwplein 12. Rijkeboer, A. - agent v. politie, Cort v. d. Lindenstraat 84. Rijkée, D. - kant.bed., Roëllstraat 24. Wed. J. W., geb. Petrus Blumbergen, A. M., zonder, Julianalaan 75. Rijkers, W. - opperman, Harmenkokslaan 36 Rijlaarsdam, J. - timmerman, Vijver Noord 3. Rijling, F. - Winkelier, Brasserskade 144. Rijn, A. van - soldeerder, Plateelstraat 17. A. van - kant.bed., Graswinckelstr. 77. A. L. van - huisschilder, Achterom 52, T. A. van - huisschilder, Graswinckelstr. 77. Mej. A. J. M. van - hulp in de huish., Spoorsingel 82, T. Wed. A. L. van, geb. Kerklaan, P. S. - zonder, Oranjestraat 6. Mej. A. M. B. van - hulp in de huish., Spoorsingel 82. - A. A. van - timmerman, J. v. Schoon- hovenstraat 11. F. C. J. van - zonder, M. Trompstr. 2. - Wed. G. van, geb. Jong, G. de - zonder, v. Speijckstraat 16. G. J. van - opperm. O.W., Gasthuisl. 91. H. L. F. - zonder, Spoorsingel 82. H. J. van - zonder, Spoorsingel 82. J. van - kant.bed., Graswinckelstraat 77. J. A. van - koetsier, El. Dorusstraat 7. J. T. F. van - kaashandelaar, Buiten- watersloot 69, T. Mej. J. M. van - huishoudster, Kolk 22. Mej. J. M. T. van - gepensionneerd, de Vriesstraat 17. J. N. van - kopergieter, Odulphusstr. 24. J. N. van - banketbakker, Odulphus- straat 24. L. W. J. van - tuinder, Adr. Pauwstr. 35. P. J. van - aannemer, Lange Geer 62, T. P. van - kant.bed., Dr. Schaepmanstr. 85. P. H. van - sigarenfabrikant, Voorstr. 10. Th. C. van - el. lasser, Or. Plantage 49. W. C. van - missionaris, Spoorsingel 82. Wed. W. C. van, geb. Gaag, J. C. v. der - zonder, Kloosterkade 232. Rijnbende, P. Sr. - schoenmaker, Nassau- laan 48. P. Jr. - schoenmaker, Nassaulaan 48. Rijnders, B. - koperslager, Nassaulaan 77. B. - bankwerker, Nassaulaan 57. G. F. - off. vlieger le kl. K.M., J. C. van Markenplein 3. Mej. H. A. M. - religieuze, Oude Delft 203 J. glas in loodzetter, J. W. Frisostraat 15. Rijneveen, C. F. H. - vleeshouwer, Broer- huisstraat 18. Rijnsent, C. - fabr.arb., Wippolderstraat 9. Rijpers, Mej. C. - kloosterlinge, Simons- straat 113. Rijpkema, B. - hoofdvertegenwoordiger, v. Leeuwenh.singel 28, T. Rijpstra, S. - wegarb. N.S., Prof. Krausstr. 10. Rosbergen, L. van - tuinarb., v. Bleijswyck- straat 26. Rijsinge, Wed. G. J. van, geb. Langelaar - zonder, Nieuwe Plantage 51. Rijsoort, A. J. van - fabr.arb., Simonsstr. 97. RÜsterborgh, A. - makelaar en aannemer, Achterom 95, T. Mej. H. G. - onderwijzeres, Phoenix - straat 24. Wed. J., geb. Veen, H. G. van - zonder, Phoenixstraat 24. J. E. - tekenaar, Oostsingel 97. Mej. P. - zonder, Oostsingel 97. Rijswijk, B. van - metselaar, Verwers- dijk 138. H. van - fabr.arb., Nassauplein 56. S. van - gepensionneerd. Oosterstraat 32. Rijt, C. J. A. van - leraar boekhouden M.O., Kanaalstraat 29, T. C. P. G. van - lab.bed., Verl. Singel straat 69. H. van - mach. bankw., Verl. Singel straat 70. J. van - fabr.arb., Torenstraat 4. P. G. A. van - wagenmaker, Verl. Sin gelstraat 69. P. G. A. van - timmerman, Verl. Singel straat 70. 180

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 183