REEDIJK en CAMIJN Reisbureau „Internationaal" GOED VERZORGD DRUKWERK DRUKKERIJ Fa W. GAADE, DELFT Reedijk, C. - exporteur, H. de Grootstr. 95, T. C. G. - bedrijfsleider, Kloosterkade 85. D. - groentenexporteur, Buitenwater- sloot 8 B, T. D. K. - groente-exporteur, Buitenwater- sloot 8 B. H. M. - fabr.arb. - Markt 69. J. - werkman, Pootstraat 114. J. - vulcaniseerder, Simonsstraat 82. J. H. J. - chauffeur, Julianalaan 115. Mej. M. - lerares coupeuse, P. Heinstr. 31. M. J. - radio-techn., Lange Geer, 46. M. J. L. - groentekoopman, Prof. Kraus- straat 68, X. Handel in AARDAPPELEN, GROENTEN, FRUIT DELFT - Prof. Krausstraat 68-70 Tel. 3000 Specialiteit in het opmaken van Fruitmanden P. H. J. - opperman, le Nieuwsteeg 11. T. - blikbewerker, Pootstraat 114. Mej. W. - verkoopster, Pootstraat 114. Reekers, A. L. - instr.maker, v. d. Spiegel straat 8, T. A. B. - houtkoper, v. d. Spiegelstraat 8. Mej. D. M. - kant.bed., Abtswoudsche- weg 35. P. J. - wegwerker N.S., Abtswoudsche- weg 35. Rees, Wed. J. van, geb. Edeling, M. C. - zon der Julianalaan 75. Reesing, K. - brievenbesteller, Verl. Singel straat 38. Reeuwijk, M. J. van - fabr.arb., J. v. Schoon- hovenstraat 37. Reevers, A. - hoofdcommies Gem. Secr., Rotterdamseweg 143 J. Mej. M. - steno-typiste, Rotterdamse weg 143 J. Regeer, A. - arbeider N.S., Hugo de Groot plein 5. Mej. J. Th. - religieuze, O. Delft 203. Regt, A. G. C. de - kant.bed., Ternatestr. 117. J. L. de - boekdrukker, Cellebroer- straat 47. P. de - mandenmaker, Cellebroerstr. 47. W. de - musicus, Tematestraat 121. Wed. W. de, geb. Hermans C. G. M. - zonder, Tematestraat 117. Rehorst, C. C. - gepensionneerd, Simons straat 106. Reichert, J. A. M. - bouwk. techn. adv., Oostsingel 198, T. J. M. - leraar M.T.S., Spoorsingel 84, T. W. J. - El. Ingenieur, Ruys de Beeren- brouckstraat 32, T. Reigwein, Wed. F., geb. Vinkels, W. L. - zonder, Kloosterkade 92. Reiman, Wed. C., geb. Dijkstra M. - hulp in de huish., Westplantsoen 34. Reinders, Mej. G. - le verpleegster, Konings plein 27. W. - gepensionneerd, Rotterdamse weg 121, T. Reinold, Mej. E. - huishoudkundige, Nieuwe Plantage 58, T. Reineveen, C. F. H. - vleeshouwer, Broer- huisstraat 18, T. Reinsma, J. - ondermeester, Laan van Altena 20, T. S. A. - chef Centr. Bur. Voedsel Com, Nieuwe Langendijk 47, T. Frits Creemers-Markt53-Delft-Tel. 2714 REIZEN per Autocars, Spoor, Zeeboten en Vliegtuigen Reissenweber, J. - metaalschaver, Dr. Schaepmanstraat 23. Reitsma P. - klerk dir. bel., Voorstraat 75. Remie, wed. H. H., geb. Groeneweg L. M. C., zonder, Casp. Fagelstraat 48. Remmelink G. - instr.maker, C. Fockstr. 57. W. - monteur, C. Fockstraat 57. Remmelzwaan, A. H. - veehandelaar, Doe lenstraat 88. Remmers, D. P. A. M. - ambt. Distr. Bur., Jac. Catsstraat 36. H. J. A. M. - ambt. Distr. Bur., Heems kerkstraat 38. Remmerswaal, G. J. - fabr.arb., v. d. Masten- straat 12 ben. H. A. - tuinder, Haarsteeg 19. J. A. - koopman, v. d. Mastenstr. 12 ben. J. Th. - transportarb., Dirklangenstr. 9. Th. J. - transportarb. v. d. Masten- straat 12 ben. Rempt, F. - oogarts, Noordeinde 15, T. Renaud, A. W. - fabrikant, Voorstraat 86. D. - aardewerkfabrikant, Insulinde- weg 230, T. Mej. E. A. - boekhoudster, Voorstraat 86. G. P. - aardewerkfabrikant, Voorstr. 86. J. - aardewerkfabrikant, Mijnbouwstraat 5, T. J. N. - adj. commies 2e kl. Gem. Secr., Schimmelp.straat 1. J. - aardewerkfabrikant, Noordeinde 27, T W. P. J. - boekhouder, Boeroestraat 20. Renes, J. A. van - gepensionneerd, v. Bosse- straat 22. P. van - metaaldraaier, v. Bossestraat 22. Rengelink, wed. J. G., geb. Giessen H. F. - zonder, Pr. Mauritsstraat 88. J. G. - courantenbezorger, Pr. Maurits straat 88. geeft een voornaam en degelijk cachet aan Uw zaak 170

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 173