Moor, J.-groentehandel, Oosteinde 175 IV, T. J. - koopman, Oosteinde 175 IV. J. C. - procuratiehouder, Insulindeweg 9. M. - timmerman, Bronchorststraat 25. Mej. M. - zonder, Br. Turfmarkt 28. p. C. - winkelier, Jac. Catsstraat 47, T. Wed. A. de, geb. Spaargaren, T. - zonder, G. Borgesiusstraat 4. A. de - chauffeur-monteur, Dirklangen- straat 64. J. W. de - sigarenmaker, Pieterstraat 34. Moorees, A. J. - vormer, de Genestetstr. 27. J. J. - zonder, de Genestetstraat 27. L. H. - metaaldraaier, Wallerstraat 28. L. H. C. - werkman, Wallerstraat 28. Mej. M. E. - kant.bed., Frisoplein 31. M. F. - mach.-bankw., Wallerstraat 28. M. H. - fabr.arb., Frisoplein 31. M. H. - monteur, Kloosterkade 4. Moorsel, Mej. J. B. M. van - kunstnijveraar- ster (weven), G. Borgesiusstraat 2. N. F. van - dir. Rijnbende, G. Borgesius- strs^t 2 T» Mooij, Wed. Chr., geb. Post, J. - zonder, Zwethkade 19. M. - landb.-knecht, Rott.weg 249. P. - landarb., Rott.weg 428. Mej. A. A. de - huisbewaarster, Oude Langendijk 23A. C. de - lijstenmaker, Frisoplein 23. Wed. J. de, geb. Speekman, A. M. S. - zonder, O. Langendijk 37. J. de - schrijver le kl. dep. v. Marine, Oostsingel 94 bov. J. J. de - portier, Julianalaan 7. j. M. de - gepensionneerd, van Hall straat 23. Mooijman, Mej. A. J. - pensionhoudster, Or. Plantage 46, T J. C. - loodgieter, C. Fockstraat 100. Moraal, Mej. B. - verpleegster, Oost singel 180. Moransard, G. A. J. - arts, Or. Plantage 40, T. Moret, W. - dir. conf. bedr. N.V., Oude Delft 60, T. Morten, B. - tuinman, Koepoortstraat 48A. C. W. - bloemist, Buitenwatersloot 52. D. J. - kabelmonteur, C. Fagelstraat 46. F. H. C. - kapper, Bleijswijckstraat 4. H. M. - bloemist, Tulpstraat 33. H. M. - fabr.arb., Bleyswijckstr. 4. J. D. - bloemist, Buitenwatersloot 52. J. D. - fabr.arb., Oostblok 30. J. D. - bloemist, Theresiastraat 52. J. D. - schilder, Raamstraat 34. J. - tuinder, Koepoortstraat 46. J. C. - fabr.arb., Geerweg 148. L. W. - fabr.arb., Groenl.laan 18. Mej. L. C. - kant.bed., Kon. Emmal. 107. M. C. - gepensionneerd, Wassenaarstr. 10. P. - fabr.arb., Kon. Emmalaan 107. W. P. J. - arbeider, Anna Beijerstraat 4. Moritz, B. J. - koopman, Markt 54, T. Mej. C. J. - winkelbed., Markt 54. Mej. C. M. - winkelbed., Markt 54. Mej. C. P. M. - winkelbed., Markt 54. M. - winkelier, N. Langendijk 36. Morijn, J. J. - metselaar O.W., Borneostr. 9. P. J. - bankwerker, Rott.weg 272. Most, Mej. J. - 1.1. verpleegster, Koorn- markt 10. Wed. A. van der, geb. Dam, J. van - zonder, Papenstraat 20. Mej. A. van der - hulp in de huish., Anna Beyerstraat 25. A. van der - fabr.baas, Oosteinde 124. B. D. F. A. van der - hoofdopz. O.W., Westplantsoen 58. D. B. van der - bedrijfsleider, Vrijenb.- laan 57, T. Mej. D. E. van der - ass. apoth., Hugo de Grootstraat 204. G. van der - gepensionneerd, Oost- singel 176. H. Th. van der - bankbeambte, Laan v. Overvest 16, T. J. van der - schoenmaker, Papen- StlTclcit 1 t)6n. M. van der - pakknecht, A. Beyerstr. 25. R. B. van der - boekhouder, O. Delft 73. Mosterd, Mej. C. - huishoudster, Molen straat 12. H. - mag.bed., C. Fockstraat 107. M. - terreinwerker-stoker G. B., J. W. Frisostraat 40. Mostert, H. - chem. bedr. ass. N.G. en S.F., Julianalaan 137. J. - vertegenwoordiger, Delfg.weg 114, T. Mej. J. G. - 1.1. verpleegst., Oostsingel 180. M. - meubelmaker, C. Fockstraat 51 M. P. - typist-copieerder, C. Tromp- 50 Mourik, Wed. A. M. J. van, geb. Vliet, C. v. - zonder, Zuideinde 68. Mej. A. W. van - huishoudster, Zuid einde 68. A. M. J. van - kant.bed., Zuideinde 65. J. J. van - zonder, Adr. Pauwstraat 30. M. van - koopman, v. d. Heimstraat 19. R. W. v. - bezemmaker, Zuideinde 65, T. Mourits, P. - werkman, Kon. Emmalaan 39. T. F. - metaaldraaier, Kon. Emmalaan 39. Mouthaan, A. - fabr.arb., Bagijnhof 98. A. C. - fabr.arb., Oosterstraat 59. C. - fabr.arb., Tuinstraat 12. C. A. - fabr.arb., Bagijnhof 98. P. W. - fabr.arb., Bagijnhof 98. Mozes, D. - chauffeur, Spoorsingel 37. Mudde, G. H. J. - metselaar, v. d. Made straat 11. G. J. W. - typograaf, C. Fagelstraat 2. H. G. - timmerman, v. d. Madestraat 11. H. J. J. - onderwijzer, Adr. Pauwstr. 49. J. H. M. - timmerman, v. d. Madestr. 11. Muhren, Mej. A. M. C. - religieuse, Oude Delft 203. Muilman, N. C. M. - machine-bankwerker, Koningsplein 37 I. P. J. H. - expeditieknecht, Rietveld 124. P. F. - fabrieksbaas, N. Langendijk 22. W. M. F. - banketbakker, Buitenwater sloot 195. 148

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 151