SCHOENEN SEDERT 1900 VOOR GOEDE TELEFOON 917 Wijnhaven 1819 Mokveld, N. - kruidenier, Lange Geer 28, T. Mol, A. - werkman, 2e Nieuwsteeg 15. A. - aannemer, Donkerstraat 41, T. C. - grafmaker, St. Aldegondestraat 30. C. W. - electricien, Rietveld 98. Mej. G. - verkoopster, Westerstraat 37D. G. - schipper, Koepoortstraat 44. G. C. - sigarenhandelaar, Gasthuisin 117. H. - grondwerker, 2e Nieuwsteeg 15. J. - los werkman, Biesl.polder 1 B. J. G. - boekdrukker, Vrijenb.laan 51, T. J. - metaalbew., Pootstraat 63. J. J. - mag.beh., Paardenmarkt 1 B. M. J. - broodslijter, Westerstraat 37 D. P. A. E. - zonder, Achterom 2. P. C. - fabr.arb., St. Aldegondestraat 30. P. N. - fabr.arb., Pootstraat 125 A. P. N. - landarb.knecht, Houttuinen 5. W. - kistenmaker, Oranjestraat 39. Molegraaf, M. - schoenmaker, Rotterdamse- weg 81. P. - schoenmaker, Rotterdamseweg 81. Molenaar, Mej. A. C. - kant.bed., Voorstr. 20. Mej. A. C. - huishoudster, v. Leeuwenh.- singel 11. Wed. A. L., geb. Ree, J. van - zonder, Ezelsveldlaan 29. D. kleermaker, J. C. v. Markenplein 8. Mej. G. F. - onderwijzeres, Wijn haven 19 B. G. - evangelist, Wijnhaven 19 B. H. G. - waterbouwk., Ternatestraat 163. Wed. J., geb. Kouwenhoven, J. A. - win kelierster, Wijnhaven 19 B, T. K. - zonder, Leeuwenhoeksingel 11. L. - melkverkoper, Boeroestraat 9. N. - Kleermaker, Voorstraat 20, T. N. - fabr.arb., Javastraat 25. N. - machinist, Ternatestraat 13. P. W. - huisschilder, Oude Delft 162 A. R. - fabr.arb., Rotterdamseweg 83. W. - melkslijter, Voorstraat 53, T. Molenwijk, H. A. - huisschilder, Binnen- watersloot 28. J. - fabr.arb., Lombokstraat 54. L. - fabr.arb., Parallelweg 15.. L. H. - zonder, G. v. Loonstraat 1 B. P. - fabr.arb., Biesl.kade 52. W. - lab.bed., Nassaulaan 115. Molevelt, J. - fabr.arb., Nassaulaan 115. Wed. M., geb. Pieterson, G. van, huis houdster, Coh. Stuartstraat 23. Moll, E - houtbew., Dirklangenstraat 49. E. C. - transp.arb., Dirklangenstraat 49. G. G. - chauffeur, Pieterstraat 117. Mollinger, A. J. - lector T.H., Mijnbouw- plein 7, T. Mom, C. P. - ingenieur, R. de Beerenbrouck- straat 27, T. Mondfrans, L. - zendeling, Westerstraat 1. Mondy, Th. - hoofdopz G.E.B., Kanaal- weg 15, T. Monfrooij, P. G. - goudsmid, Ham 9. Monster, C. - bloemist, Buitenwatersloot 52. Montagne, A. J. - boekdrukker, Gras- winckelstraat 27. C. - el. monteur, Bagijnhof 100. Monté, Mej. C. W. - huishoudster, Konings plein 93, T. Monteny, A. - incasseerder, Oude Delft 48. C. - electricien, St. v. d. Wieleweg 58. Wed. I. J., geb. Limburg, H. W., - zonder, El. Dorusstraat 44. K. - gepensionneerd, Oostsingel 166. M. - winkelier, Warmoezierstraat 54, T. P. - el. installateur, Nw. Langendijk 66, T. Montijn, R. J. - notaris, Oude Delft 180, T. Moock, W. F. van - broeder, Kantoorgr. 8. Mooiman, L. - grondwerker, Bosschastr. 40. Mook, A. van - monteur, Zuideinde 128. Mookhoek, D. - bloemenhandelaar, Wester straat 35. K. - los werkman, Westerstraat 35. K. - kistenmaker, Buitenwatersloot 234. L. - schilder, Westerstraat 35. Mooïenaar, F. C. - glasslijper, Ant. Duyck- straat 23. Moonen, H. P. G. M. - le stuurm., Mackay- straat 12. L. H. - opperw. Staatspolitie, Paiamedes- straat 10. Moor, A. - fabr.arb., Rietveld 151. Wed. C. J., geb. Schaft, G. van der - zonder, St. v. d. Wieleweg 28. Wed. G. A., geb. Rijn, M. E. van - zonder, Gasthuislaan 18. 147

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 150