Kröse, A. M. - fabr.arb., Oostsingel 16. A. Th. - mil. politie, Ternatestraat 135. Wed. B., geb. Asten, J. A. van - zonder, v. Bossestraat 61. J. H. C. - gepensionneerd, Zuiderstr. 162. Th. B. - slagersknecht, Adr. Pauwstr. 86. W. J. - tijdschrijver, Doelenstraat 41. Krösschelï, Chr. - metaalboorder, Bosscha- straat 69. C. J. - bankwerker, Brasserskade 120. J. H. - gem. waker, Tulpstraat 28. J. H. - metaalzager, Lombokstraat 40. W. - fabr.arb., Crommelinlaan 49. Krouwel. J. - cantine-bed., Harmenkoksl. 14. J. W. A. - zonder, Koornmarkt 17A, T. Krugten, Mej. J. J. van - 1.1. verpleegster, Oostsingel 180. Kruiderink, W. H. - tekenaar Rijks Water staat, Hopsteeg 34. Kruidhof, E. W. - laborant, Nieuwe Laan 68. Kruik, A. - transp.arb., Rott.weg 296. Wed. L., geb. Bergen, J. van - zonder, Gasthuislaan 9. Kruining, Wed. C. van, geb. Warmenhoven, M. - zonder, Rott.weg 264. -C. W. van - timmerman, Simonsstraat 34. C. L. - fabr.arb., Dr. Schaepmanstraat 97. C. P. van - boekhouder, Delfg.weg 180. G. J. van - fabr.arb., Rott.weg 102. Mej. H. P. van - kant.bed., Rott.weg 240. - J. A. - fabr.arb., Odulphusstraat 45. N. C. - zonder, Rott.weg 262. P. C. - fabr.arb., Rott.weg 240. Kruinmger, A. - winkelchef, Crommelinl. 3. J. - kuiper O.W., Delfg.weg 42. L. - zonder, Delfg.weg 42. W. - fabr.arb., H. v. Delftlaan 111. Kruiswijk, A. G. J. - fabr.arb., Delfg.weg 70. A. J. - fabr.arb., Spiekmanstraat 34. A. Th. - bankwerker, Delfg.weg 72. G. L. - fabr.arb., Delfg.weg 72. L. J. - timmerman, Delfg.weg 70. M. W. - zonder, Or. Plantage 30. Th. W. - fabr.arb., Delfg.weg 72. Kruit, A. van der - brandwacht, Fr. v. d. Puttestraat 45. B. van der - bouwvakarb., Geerweg 107. H. van der - deurwaarder Dep. v. Fin., de Vriesstraat 14. S. van der - chauffeur, de Vriesstraat 14. Kruithof, Mej. A. - verpleegster, Markt 7IA. H. - ass. dir. bel. inv. en acc., Fabritius- straat 11. P. - werktuigb.kundige, Choorstraat 47. Kruize, R. R. - schipper, Verkadestraat 6. Kruk, A. van der - timmerman-aannemer. Brasserskade 89H, T. A. van der - lasser, Javastraat 21. C. van der - fitter 1ste klas G.E.B., Dr. Schaepmanstraat 17. F. van der - schillenoph., Dirklangen- straat 40. G. B. J. van der - stoker G.E.B., Cohen Stuartstraat 5. G. J. van der - constr.werker, Pieter straat 139. G. P. A. van der - fabr.arb., Donker straat 19. G. C. van der - zoutzuurstoker, v. Olden- barneveltstraat 4. G. C. v. der - fabr.arb., Kloosterkade 79. G. C. van der - zonder, Pieterstraat 139. G. C. van der - el. monteur, Klooster kade 148. J. van der - fabr.arb., de Genestetstr. 24. J. van der - transp.arb., Brasserskade 70. J. van der - slager, Pieterstraat 12. J. J. van der - kistenmaker, Ham 24. L. van der - winkelbed., Westerstraat 84. Mej. M. v. d. - procuratiehoudster, Choorstraat 51. N. van der - verz. agent, Delfg. weg 243. N. van der - waker, le Nieuwsteeg 5. N. van der - fabr.arb., Achterom 135. P. v. d. - groentenwinkelier, Achterom 67. S. P. M. van der - brievenbesteller, Pieterstraat 12. W. van der - gepensionneerd, St. v. d. Wieleweg 68. W. v. der - incasseerder C.W,. St. v. d. Wieleweg 96. Krui, A. - boekdrukker, Spoorsingel 21. C. - gepensionneerd, v. Heemstrastr. 32. C. - electricien, Ant. Duyckstraat 1. H. L. - incasseerder, Oosteinde 144A. H. L. - motor-bankw., Oosteinde 144A. Mej. J. P. - winkeljuffr. Oosteinde 144A. J. P. - houtbew., Oosteinde 144A. L. A. P. - kopergieter, Oosteinde 144A. W. C. - behanger en stoffeerder, Hugo de Grootstraat 152, T. Krullaards, P. Th. - mach.-bankw., Delfg - weg 125. P. Th. - bouwk. ambt., Floresstraat 2. W. - bankwerker, Floresstraat 2. Krumperman, C. N. - kant.bed., Rotterd.- weg 186. Krüse, Wed. A., geb. Verbeek, M. J. - zonder, Jac. Gerritstraat 2. C. M. - kant.bed., Gasthuislaan 261. Kruijf, H. de - tuinderskn., Brasserskade 188. J. H. de - instr.mak. lab., St. v. d. Wiele weg 82. Kruijk, J. C. - slagerskn., Schimmelp.str. 9. Kruijmel, Mej. M. J. - 1.1. verpleegster, Oost singel 180. Kruijne, J. C. - zonder, P. Heinstraat 1. Kruijs, C. - galvaniseerder, Aschvest 29 ben. H. J. - behanger en stoffeerder, Warmoe- zierstraat 19. J. G. - gepensionneerd, Nieuwe Laan 48. J. W. F. - Rijksambt., Nieuwe Laan 48. J. E. H. - notaris, Spoorsingel 30, T. Kmijshaar, H. - chauffeur, St. Olofslaan 25. T. - zonder, St. Olofslaan 25. Kruijssen, Wed. J. F. van, geb. Moet, A. - zonder, Oosteinde 94. Kruijswijk, Mej. C. - kant.bed., Mijnbouw- straat 13. Mej. H. E. - zonder, Mijnbouwstr. 13, T. J. J. C. - timmerman, Plateelstraat 29. L. - timmerman, Graswinckelstraat 41. 123

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 126