Bakkerij de Jonge v. d. Dool Jense, J. - autogeen lasser, v. Gaalenl. 12. Mej. J. P. - winkeljuffrouw, J. de Witt- straat 32. N. - zonder, Koornmarkt 26A. Wed. W. F., geb. Penning, P. - zonder, Gasthuislaan 37. W. F. - kant.bed., Kuyperweg 46. Jeremiasse, H. - slagersknecht, de Genestet- straat 16. J. - groentenhandelaar, de Genestet- straat 16. L. - electricien, de Vriesstraat 4. Jöbsis, Wed. G. geb. Gieben, A. M. - zonder, Heemskerkstraat 17. -Wed. G. geb. Staleman, J. A. - zonder, Heemskerkstraat 17. Jockin, V. - civ. ingenieur, Nw. Plant. 1, T. Johannes, A. - predikant, Bagijnhof 114, T. Jolles, Mej. L. J. - ass. O.L., O. Delft 68. Jonckbloedt, Mej. M. B. M. - directrice, Markt 1416. Wed. M. J. J. geb. Baaten, M. H. J. D. - zonder, O. Langendijk 28. Jong, Mej. E. - 1.1. verpleegster, O. Delft 203. A. de - melkslijter, Westerstraat 152. A. de - gepensionneerd, Kon. Emma- laan 140 Mej. A. M. de - costuumnaaister, Poot- straat 121. A. de - koopman, Doelenstraat 15. Mej. A. M. de - religieuze, Simonsstr. 113. A. de - adj. comm. P.T.T., H. v. Delft- laan 89A. A. de - grondwerker, Brasserskade 40. A. de - handelaar, Adr. Pauwstraat 34. A. L. de - agent, C. Fockstraat 105. B. de - fabr.arb., Theresiastraat 5. C. de - exp. meester, Phoenixstraat 90. C. de - kraanmachinist, Bosschastraat 53. C. E. de - koopman, Doelenstraat 15. C. G. de - gepensionneerd, Fr. Hendrik- strest 41. C. L. de - stoker G.B., Kon. Emmalaan 22 D. de - machinezetter, C. Fagelstraat 12. D. de - barbier, Molenstraat 7. D. de - winkelier, H. v. Delftlaan 81, X. E. J. de - fabr.arb., Pieterstraat 162. Mej. E. de - zonder, L. v. Overvest 1. E. C. de - typograaf, Dirklangenstr. 25. G. de - melkhandelaar, Westerstr. 112. G. J. de - leraar handelscorr., Binnen- watersloot 37. G. J. C. de - zonder, Brab. Turfmarkt 72. H. H. de - el. lasser, Giststeeg 3. H. de - bed. T.H., Vlamingstraat 88. H. de - arbeider N.S. - Koepoortstraat 4. H. J. de - winkelier broodbakker, Brab. Turfmarkt 40. H. J. de - bankwerker, Achterom 17A. H. C. A. de - carrosseriebouwer, Zuider straat 118. H. N. de - bloemenhandelaar, v. d. Mas- tenstraat 3. H. de - huisschilder, Vr. Juttenland 4. Wed. H. S. de geb. Kleijweg, M. G. - zonder, Zuiderstraat 118. J. H. F. de - banketbakker, J. W. Friso- straat 64. J. de - zonder, Parallelweg 2. J. de - broodb., Buitenwatersloot 102, T. J. de - natuurk. ing., O. Delft 142. J. de - mach. bankw., v. Bossestraat 33. J. A. C. de - storingsmonteur G.E.B., v. Saenredamstraat 39. Mej. J. de - zonder, H. de Grootstraat 57. J. de - incasseerder, Singelstraat 12. J. H. N. S. de - glazenwasser, v. Bosse straat 58. J. J. de - fabr.arb., Buitenwatersloot 30. J. W. de - onderwijzer, Dr. Schaepman- straat 113. J. G. de - predikant, Westplantsoen 56, T. K. de - los werkman, Rott.weg 474. K. J. de - zonder, v. Leeuwenhoek singel 29, T. L. de - zonder, Gasthuislaan 270. L. J. C. de - stoker, Bosschastraat 53. L. de - metselaar, Crommelinlaan 25. M. C. de - kant.bed., Br. Turfmarkt 40. M. de - huisschilder, Bosschastraat 59. M. de - laborant, Brab. Turfmarkt 72. N. G. A. de - glazenwasser, Bosscha straat 68, T. P. de - winkeljuffrouw, H. de Groot straat 127. Ph. de - fabr.arb., Wippolderstraat 26. Ph. de - fabr.arb., Scheepmakerij 76. P. de - landb. technicus, Jac. Catsstr. 96. P. J. de - amanuensis, Simonsstraat 36. P. W. de - ambt. Soc. Raad, Nw. Lan gendijk 41. R. H. de - sergeant K.N.I.L., Dr. Schaep- manstraat 113. S. de - aard.handelaar, H. de Groot straat 127, T. S. de - zonder, Westerstraat 112. Wed. W. de geb. Zwan, J. v. der - zon der, Bosschastraat 59. W. F. de - hoofdass. T. H., Tweemolen- tjeskade 15. W. G. de - chauffeur, Verwersdijk 27A. W. de - boekhouder, Oosterstraat 72. Wed. W. H. de geb. Baars, J. M. - zon der, Dr. Schaepmanstraat 113. Wed. W. H. de geb. Gagestein, A. A. M. - zonder, Pootstraat 121. W. M. de - lab.bed. T. H., Delfg.weg 7. Jongbloed, J. M. - scheikundige, R. de Bee- renbrouckplein 9, T. Wed. P. geb. Berghuis, M. - zonder, R. de Beerenbrouckplein 9. Jonge, B. de - betonarb., Doelenstraat 78. H. de - beambte, Ternatestraat 55. Wed. J. de geb. Berkhout, G. M. - zon der, Nassauplein 38, T. Het adres voor goed Brood, Banket, Gebak, Versnaperingen en Chocolaterieën is Nassauplein 38 Telefoon 1157. 104

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 107