FIRMA D. A. KOUWENHOVEN - DELFT Vensterglas, Spiegelglas, Glazen Deurplaten, Penseelen, Prima Beitsen, Verfwaren, Lakken, Vernissen, Kwasten, Sponzen, Zeemleder, Borstelwerk, Chemicaliën, Drogerijen. Kraak, A. - boorder, Rozenstraat 8. 90 Koster, H. - koopman, Verwersdijk 52. H. - groentenkoopman, v. d. Masten- straat 35a. J. - boekhouder, Botaniestraat 34. J. A. - koopman, Cellebroerstraat 41. Mej. J. - Hugo de Grootstraat 60. J. - portier, Nieuwe Langendijk 60 a. J. - fondsbode en agent Levensverze kering-Mij., Poortlandlaan 19, T. J. - loopknecht, Nieuwe Langendijk 26. C. - schoenmaker, v. d. Mastenstraat 37. C. A. - Kanaalweg 6, T. Wed. C„ geb. Overpelt - Anna Boo- gerd 64. Mej. C. M. - kantoorbed., Choorstr. 40. D. - behanger, Vrouwjuttenland 8, T. D. - behanger en stoffeerder, Lipken- strcist 21 D. A. - Verfwaren enz., Choorstraat 8, T. CHOORSTRAAT 8 TEL. 94 (TEGENOVER DE PAPESTRAAT) J. B. - kleerbleeker, Paxlaan 61. J. H. - instrumentmaker T.H., Lipken- straat 8. Wed. J. J., geb. van den Berg, Tulp straat 5. L. - fabrieksarbeider, Agnetapark 103. Wed. L., geb. de Jong - v. Leeuwenhoek singel 15. Mej. L. - Oostsingel 126. M. - hoofd eener school, Kanaalweg 26. M. W. - kassier, Hof van Delftlaan 83. M. - meubelmaker, Vlamingstraat 82. P. J. - gistwerker, Nieuwstraat 4. S. A. - reel, teekenaar, Delfg. weg 213. S. - warmoezier, Dirklangenstraat 72. Mej. Th. C. - kamerverhuurster, Hugo de Grootstraat 60. H. de - fabrieksarbeider, Pieterstr. 68. H. de - fabrieksarbeider, Javastraat 40. J. F. de - ambt. St. Joris Gasthuis, Ma- doerastraat 37. W. de - opperman, Dillenburgstraat 2. W. de - fabrieksarbeider, Agnetapark 129. Kostering, W. H. - Delfgauwscheweg 76. W. H. - chauffeur, Palamedesstraat 11. Koumans, J. C. - beambte N.G.S.F., Heems kerkstraat 15, T. Ir. R. H. C. - hoofdbeambte N.G.S.F., Agnetapark 186, T. Kousemaker, A. P. - chauffeur, J. de Witt- straat 10. C. - brievenbesteller, Welhoeckstr. 21. Chr. G. - schoenmaker, Eliza Dorustr. 14. D. - hulpvakarbeider, Dillenburgstr. 4. P. - electr.-monteur, J. de Wittstraat 38. Kouwenhoven, Wed. A., geb. van Santen - St. Aldegondestraat 11. A. - kantoorbediende, Lipkenstraat 3. E. - schoenmaker, Oude Delft 220 a. F. - huisschilder, De Vlouw 26 b. F. - boekhouder, Fr. Hendrikstraat 31. Gebr. - in brandstoffen, Achterom 74, T. G. L. - huisschilder, Molslaan 6, T. fa. H. J. - Verfwaren, Drogerijen, Ver wersdijk 24, T. H. J. - kolenhandelaar, Vrouwenrecht 2a. J. - fabrieksarbeider, Hopsteeg 16. J. P. - scheepstimmerman, Gasthuis laan 73. L. - tabaksbewerker, Pr. Mauritsstr. 76. P. A. - distillateur, Simonstraat 107. Wed. P. A., geb. Eijgenraam - Fred. Hendrikstraat 23. Mej. S. - kamerverhuurster, Poortland laan 55. S. - timmerman, Achterom 74, T. Kovex N.V. - fil. v. d. Handelsafd., Vrijen- banschelaan 15, T. Koijmans, B. F. - werkman N.G.S.F., v. d. Madestraat 28. W. - fabrieksarbeider, Buitenwater- sloot 239. W. - fabrieksarbeider, Rietveld 132 b. Kraamer, A. F. C. - kant. knecht Posterijen (op wachtgeld), Nieuwe Langendijk 68a. Wed. C. C. A., geb. Kuijpers - Nieuwe Langendijk 68 a. Kraan, J. - gep. werkman Oliefabr., Geer- weg 122. J. - werkman, Geerweg 109. J. - fabrieksarbeider, Zuiderstraat 246. P. - werkman, Geerweg 121. W. A. - gep. schrijver R.M., C. Tromp- strsdt 03 A. A. van der - chauffeur, Rotterdam- scheweg 452.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 93