87 Kok, A. - winkelb., Pootstraat 92. A. J. - kantoorbed., Julianalaan 78. A. J. G. - monteur, Delfgauwschew. 369 A. - Vlamingstraat 80. A. - slager, Buitenwatersloot 24. D. - kuiper, Hopsteeg 65. D. P. - arts, Spoorsingel 57, T. G. - plakker, Groenlandschelaan 23. H. C. T. W. - gymn.-leeraar, Westplant soen 39. Wed. J., geb. Ham, Agnetapark 165. J. - werkman, Verlengde Singelstr. 52. J. H. - expeditieknecht, Gasthuislaan 241 a. Wed. J. J., geb. Laros - Buitenwater- sloot 243. J. N. - fabrieksarbeider, Buitenwater- sloot 287. J. P. J. - pastoor, Voorstraat 26. J. P. M. - vertegenwoordiger, Spoor singel 73. K. - werkman, Buitenwatersloot 233'. P. - werkman, Buitenwatersloot 243. P. - kleermaker, Tulpstraat 5. Tb. H. - kapelaan, Burgwal 20. W. C. - opperman, Crommelinlaan 41. A. N. de - tuindersknecht, Raamstr. 147. A. H. de - opperman, Tuinstraat 20. A. de - Hugo de Grootstraat 228. B. A. de - tuindersknecht, Laan van Altena 5. F. de - werkman, Aschvest 26. F. de - slager, Nieuwe Schoolstr. 26. Wed. F. de, geb. Hoffman, Phoenix- straat 13. J. A. de - tuinder, Carthuijzerstraat 12. L. de - Aschvest 26. L. de - smid, Pootstraat 20. L. A. de - werkman, Gasthuislaan 151 a. L. A. de - fabr. arb., Gasthuislaan 30. Th. H. de - tuinderskn., Delfg. weg 349. T. de - werkman, Spieringstraat 8. Kokee, Th. J. H. - reclamechef Ned. Gist- Spiritusfabr., N. Langendijk 29 a, T. Kokke, J. I. P. M. - warmoezierskn., Gast huislaan 119. Kokmeijer, W. J. - ambt. dir.bel., C. Tromp straat 21. Kolb, J. fabr. arb., Bosschastraat 78. Kolenberg, M. J. - bankw., L. v. Overvest. 36 Kolfers, A. - verwarmingsmonteur, Plateel straat 15. A. - bankwerker, Eliza Dorusstraat 5. J. - z.b., Wiggelinastraat 7. Kolff, A. C. - ing. v. Delfland, Willem de Zwijgerstraat 6, T. Mej. L. J. van der - Noordeinde 9, T. Kolk, A. J. C. van der - Joh. Paulinalaan 6. Chr. Th. van der - werkman, Oostplant soen 22. J. van der - zetkastelein, Markt 67, T. Kolkmeijer, Mej. H. C. - hoofdleidster „Jeugdwerk", Vrijenbanschelaan 59. Kollen, A. - werkm., Nieuwe Langendijk 62. F. A. - badmeester, Tweemolentjes- vaart 57. P. W. - werkman, Fr. v. d. Puttestraat 49 W. N. - fabr. arb., Spiekmanstraat 17. Kollenveld, D. - stoker, Rietveld 166. Kolman, F. K. - instrumentmaker, Hugo de Grootstraat 159. M. - electricien K.L.M., Hugo de Groot straat 159. M. - winkelier, Buitenwatersloot 77, T. Komen, J. B. M. - schoenmaker, Singel- straat 7 bov. Wed. I., geb. Merts, Oostsingel 78. Kommer, Wed. F., geb. de Wit, Rotterdam- scheweg 442. K. - tuindersknecht, Nassauplein 27. Kon, T. J. - arbeider, Wippolderstraat 13. Konincks, A. G. A. - boterkoopman, Heilig Geestkerkhof 3, T. A. H. - koffiehuishouder, boterkoopman, Heilig Geestkerkbof 5, T. A. M. - loodgieter, Heilig Geestkerkhof 7 Chr. H. - hulpm. G.E.B., Anna Beij er- straat 17. J. A. A. - boterhandelaar, Breestraaf 47. M. H. - smid, Pootstraat 14. Koning, B. - onderwijzeres, H. de Groot straat 165. Wed. J. J., geb. Verboom - C. Tromp straat 57. Gez. W. en H. - naaisters, Achterom 91. Wed. A. de, geb. de Vries - Adr. Pauw straat 23. A. de - werkm. N.G.S.F., Simonsstraat 27 A. G. de - Coenderstraat 18. B. de - wagenmaker, Molslaan 73. B. de - winkelbediende, Raam 14. B. de - werkm. Oliefabriek, Breestr. 43. C. J. de - timmerman, Vlamingstr. 58. H. P. de - huisschilder, Theresiastr. 1. H. A. de - klerk le klasse, gem.-ontv., C. Fockstraat 98. H. M. de fitter G.B., Oude Delft 138. H. W. de - stoker G.E.B., v. Stolberg straat 19. H. W. de, geb. Filbri - Vlaminsgtraat 58. J. de - predikant Schipluiden, v. d. Heimstraat 67. J. de - sigarenmaker, Zuiderstraat 100. J. de - biljartmaker, Koornmarkt 51. J. de - timmerman, Hugo de Groot straat 116. J. C. de - metselaar, Breestraat 4. J. E. de - fabrieksarbeider, Laan van Altena 5, T. J. F. de - fabrieksarbeider, Gasthuis laan 140 bov. J. P. de - werkman, v. d. Boschstr. 25. N. de - rijkstelefoniste, Kloosterkade 132. P. H. de - C. Fockstraat 98. P. J. de - komm. P. B., v. Oldenbarne- veltstraat 38. W. de - schrijver, Piet Heinstraat 44. W. C. de - fabrieksarbeider, Ternate- straat 177. Koningen, H. - rijwielhandel, Noordeinde 13, T. Konings, D. - tuinder, Lombokstraat 34. Koningsberger, C. - Ass. T.H., Insulinde- weg 230.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 90