68 Heijenoort, A. G. N. van - gep. bankwer- I ker A.I., Hugo de Grootstraat 12. J. van - onderwijzeres, Verwersdijk 73. G. van - plateelschilder, Verwersdijk 73. D. W. van - kok, Wiggelinastraat 34. Th. D. van - bloemenventer, Pootstr. 38. W. D. van - borstelmaker, Wiggelina straat 34. W. D. van - timmerman, Loudonstr. 40. Heijink, H. J. - werkman, Donkersteeg 21. H. J. - varensgezel, Vlamingsteeg 3. H. R. - houtbewerker, Anna Boogerd 63. P. - kuiper, Doelenstraat 96. P. - fabrieksarbeider, Anna Boogerd 13 a Heijkant, wed. A. van den, geb. Bouwens - De Genestetstraat 15. H. C. van den - leerlooier, De Gene stetstraat 15. Heijl, A. W. van - fabrieksarb., Leliestr. 12. J. H. A. van - gep. G.R., Gasthuislaan 93. Heijligers, C. J. - natuurk. ingen., Rotter- damscheweg 127. Heijmann, Wed. B. H., geb. Landheer, Oude Delft 74 a. Heijmenberg, J. - fabrieksarbeider, Mols- laan 85 a. Heijmink, Th. A. - letterzetter, Westplant soen 118. Heijn, A. C. - gymnastiekleeraar, Delf- gauwscheweg 150. Keijne, R. - meesterknecht, C. de Wittstr. 9. Heijne den Bale, A. L. - autoverh., Van Leeuwenhoeksingel 51, T. C. A. - boekhouder, Palemedesstraat 12. C. W. - gep., v. Leeuwenh.singel 51 a, T. C. W. - autoverhuurder, v. Leeuwen hoeksingel 54. L. M. - schoenmaker, Vlamingstraat 63. W. H. -sohoenwinkelier, Choorstr. 26, T. Heijning, G. J. T. - scheik.-ing. gem. bedr., Oude Delft 128 a. Keijningen, A. J. van - kantoorbediende, v. Heemstrastraat 14. A. T. G. van - bureelambtenaar N. Sp., v. d. Spiegelstraat 32. C. P. van - fabrieksarbeider, Anna Beijerstraat 11. Wed. L. A. van, geb. Schilperoort - An na Beijerstraat 11. P. W. van - koetsier, Pieterstraat 146. P. J. van - schilder winkel., Burgwal 34. W. A. van - melkslijter, Rembrandstr. 8. Heijnis, D. - kleermaker, Oostplein 4. Heijst, L. van - mach.-bankw., Van Bosse- straat 43. N. J. van - bouwk. teekenaar N.G.S.F., Heemskerkstraat 12, T. Heijsteeg Wed. J. W., geb. Booden, Geer- weg 154. P. - fabrieksarb.. Paardenmarkt 29. T. - glasblazer, Billitonstraat 30. Hickendorf, N.V. Joh., - Markiezenfabr., N. Kerkstraat 15 a, T. Hidma, T. - majoor van politie, Nieuwe Plantage 76. Hietbrink, A. J. - gemeente-werkm. Raam 2 Hilbers, Wed. A., geb. v. Dam - werkster, Doelenstraat 92. Ililbrink, J. G. - kernmaker, Kloosterk. 134. Hilkhuijsen, J. M. - rijksklerk D. B., Poort- landlaan 9. L. M. A. - concierge, Phoenixstraat 26. J. J. - grondwerker, Ham 20. L. A. - werkman, Spieringstraat 1. T. - sigarenm., Westerstraat 40. Th. - perser, Palamedesstraat 17. W. J. - grondwerker, Nieuwe Langen- dijk 88. W. J. - schipper, Corn. Musiusstraat 8. Hi lie, D. - behanger en stoffeerder, Vol dersgracht 25a. J. - behanger, Spoorsingel 24. T. Hilst, J. L. - opperman, N. Langendijk 90. Hilt, G. J. A. - onderwijzer, Poortlandl. 57. Hinte, J. E. van - chemiker, Kanaalweg 17. Hippolytus-stichting, Oude Delft 203. T. Hirsch, R. - muziekleerares, Binnenwater- sloot 17. Hirschemöller Zn. - Handelmaatschappij, Schoolstraat 8 a. T. Hirschmann, Ph. - schipper, Kanaalstr. 13. Hobijn, Wed. E. F., geb. Elmpt van, H. M. J. - Oude Delft 203. W. H. J. - kant. bed., Simonsstraat 78. Hodes, Gez. - Nieuwstraat 13 bov. G. H. A. M. - onderwijzeres, W. de Zwijgerstraat 25. J. O. - verzekeringsagent, W. de Zwij gerstraat 25. Hoedt, Wed. J. Th. den, geb. Huisman, C., sig.-winkel, Warmoezierstraat 9. T. Hoeflake, Joh. M. A. - docs, scheik. T.H., Poortlandlaan 106. Hoefnagel, Chr. - chauffeur, Klooster- kdidë 216 H. N. - winkelier, Hugo v. Rijkenlaan 17. Hoek, A. N. H. van - wijnhandelaar, Brab. Turfmarkt 91. T. P. M. - melkverkooper, Buitenwater- sloot 297. A. P. M. van - werkman, Pootstr. 125 b. H. J. van. - kapper, Theresiastraat 29. Wed. J. B. van, geb. Cottaar - Hugo de Grootplein 12. P. M. van - werkman, v. d. Boschstr. 5. W. A. van - metselaar en aannemer, Koornmarkt 54. T. W. G. van - fabrieksarbeider, Sehim- melpenninckstr. 29. W. J. van - stucadoor, Koornm. 54. T. Wed. A. van der, geb. Visser, Hooi- kade 26. A. van der - electricien, v. d. Spiegel straat 33. A. van der - werkman, Agnetapark 16. A. H. van der - fabr. arb., Hooikade 28. Wed. A. P. van der, geb. Dunkwaard, Tematestraat 24. Wed. B. van der, geb. Westdijk, Groen- landschelaam 29. B. J. P. van der - Voorstraat 776. G. van der - fabr. arb., Van Oldenbar- neveltstraat 11.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 71