63 Hart, E. 't - broodbakker, Oostsingel 17. E. 't - smid-bankwerker, Gashuisl. 227. J. 't - smid, Lid van de gemeenteraad, Vrijenbanschelaan 3. J. 't - orgelreparateur, Spoorsingel 48. Wed. J. 't, geb. v. d. Boom, Singelstr. 61. L. E. 't - leeraar Engelsch H.B.S., West- plantsoen 26. L. N. 't - bode op Den Haag, Spiekman straat 8. M. 't - fabrieksarbeider, Schimmelpen- ninckstraat 19. Mej. M. 't - winkelierster, Molsteeg 7. P. 't - bode op Den Haag, Van der Spie gelstraat 42. T. W. 't - tuinder, Patrimoniumstraat 18. W. J. 't - loodgieter, Oostsingel 13. Harte, J. - verpleger, v. d. Spiegelstraat 15. Hartel, D. C. - sergeant, Laan v. Overv. 47. Hartenberg, Wed. A., geb. de Vries, Hugo de Grootstraat 133. Harteveld, C. - in zuivelwaren, Graswinc- kelstraat 64. J. - chauffeur, Wateringscheweg 5. Hartevelt, A. - winkelier en melkbezorger, Simonsstraat 49. C. - fabrieksarbeider, Oosteinde 195. C. - molenaar, Oosterstraat 50. Mej. C. - Hopsteeg 19. N. J. - stoker G.E.B., Oosterstraat 88. Hartgers, A. H. - bankwerker O.W., Pr. Mauritsstraat 114. Hartjesveld, A. H. - laborant N.G.S.F., C. Fockstraat 97. J. H. - concierge Delfland, Oude Delft 167. J. H. G. - opperman O.W., Javastraat 41. Hartjesveld, J. P. M. - loodgieter, Casper Fagelstraat 39. L. J. A. - loodgieter, Rietveld 60, T. W. T. P. - smid, Phoenixtraat 78. Hartman, A. - timmerman, Verl. Pieter straat 145. A. - melkslijter, Geerweg 81. A. J. H. - vleeschhouwer, Hippolytus- buurt 41, T. J. - fabrieksarbeider, Bosschastraat 5. Hartmann, Mej. C. C. M., ass.-apoth., Phoe- nixstraat 15. C. J. - Phoenixstraat 15, T. Hartog, B. - plateelvormer, de Vlouw 22. C. - werkman, Trompetstraat 5 2et. C. - fabrieksmeester, C. Trompstr. 5 2et. G. - los-werkman, Vijverstraat 10. J. H. E. - instrumentmaker T.H., Delf- gauwscheweg 102. Wed. M., geb. Gebuijs - van der Heim- straat 28. B. H. den - bankwerker, Raamstraat 5. C. deru - fabrieksarbeider, St. Olofsl. 19. G. den - werkman Flesschenfabr., Paar denmarkt 63. Hartogh, B. C. - gep. gistw., Van Bleijs- wijckstraat 25. Wed. B. C., gob. van der Velden - Delf- gauwscheweg 309. B. C. - electricien, Loudonstraat 2. G. C. - fabrieksarbeider, Carthuijzer- straat 51. Hartstra, S. - kantoorbed. P. en T., Hof van Delftlaan 46. lïartwig, J. B. E. - gep. ambt. van Delfland, Fabritiusstraat 28. Hasenkamp, fa. G. - steenkolenhandel, Oostpoort 5, T. Haspelmakerij, de - Ned. Kabelfabriek, Rotterdamscheweg 514, T. Hassel, J. S. van - werkman, v. Bossestr. 24. Kassfeld, C. J. - los-werkman, Anna Boo- gerd 45. Hattem, G. A. van - verlofhouder, Nieuw- straat 6a. Haven, G. van der - werkm. N.G.S.F., Simonsstraat 71. Havenkantoor, - Rotterdamsche Poort, T. Havenkantoor - Oostsingel 2, T. Havenkantoor, Oostpoort, T. Havenaar, A. P. - handel in leer en schoenfournituren, Nieuwelaan 68. B. Nieuwelaan 50. J. - werkman N.G.S.F., De Genestet- straat 33. Haverhals,C. - onderwijzer, Klooster kade 171. Havik, Wed. J., geb. Seuf, Oosteinde 41, T. J. M. - broodbakker, Oosteinde 41, T. Havinga, A. - ingenieur, ass. T. H., Mijn- bouwplein 2a. E. - ambtenaar Rijkswaterstaat, Delf- gauwscheweg 241. M. J. - kantoorbediende, Mijnbouwpl. 2a. Hazebroek, A. - fabrieksarb. Wippolder- straat 32. H. A. - chauffeur, Tematestraat 157. Hazenbreuk, C. A. - fabrieksarbeider, Geer weg 68. D. - werkman, Paardenmarkt 60. P. kleermaker, Rozenstraat 1. Hazen, A. C. - melkverkooper, Noordeinde van Delfgauw 62a. C. A. - slager, Kloosterkade 208. J. J. - tuindersknecht, Hopsteeg 52. J. Th. - boekhouder, Boeroestraat 17. Hazeveld, J. - concierge Museum „Paul Tetar van Elven", Koornmarkt 67. M. C. - muziekinstrumentenhandel, Westvest 21, T. W. - radio-monteur, Westvest 15. lïecke, A. L. van - drijfriemenmaker, Spiek manstraat 10. Hectors, J. G. -rijwielhersteller, Oost einde 254 a. Hederik, J. P. - werkman, Verwersdijk 85. P. C. - Buitenwatersloot 127. Hee, A. van - grondwerker, Gasthuis laan 35 a. Heeckeren van Brandsenburg, Baron J. C. van - brievenbesteller, Oude Langen- dijk 7. lïeederik, A. D. - timmerman, Brassers kade 93 b. A. M. - fabrieksarbeiders, Javastr. 33. A. P. - loodgieter, Raamstraat 51.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 66