62 Halve, H. J. - fabrieksarb., Gasthuislaan 45. H. J. - kleederbleeker, Buitenwater- sloot 283. Wed. J., geb. Foussain - Bleyswijck- straat 35. Ham, A. A. - werkman N.G.S.F., Van der Brugghenstraat 2. Wed. C., geb. v. d. Berg - Brandst. handel, Oosteinde 206. E. H. - smid, Dillenburgstraat 8. Wed. E. H., geb.Willigen - Zuiderstr. 106. C. H. - chef-monteur, Poortlandlaan 126. J. - werkman, Van der Mastenstr. 29. J. A. - werkman, Dertienhuizen 20. J. L. - werkman, Brasserskade 33. J. L. - smid en winkelier, Van- der Mastenstraat 29. J. L. - ijzergieter, Doelenstraat 8. Jr., L. - verhuurinrichting, Van. Leeu wenhoeksingel 64, T. L. - garagehouder, Van Leeuwenhoek singel 63. L. - rijwielhandelaar, Burgwal 22. N. J. - loodgieter, Verwersdijk 43. N. J. - fabrieksarbeider, Phoenix- straat 82a. P. R. - rijwielhandelaar, Brab. Turf markt 89. Th. C. - smid, Gasthuislaan 136. J. F. A. van - werkman, Nassaulaan 49. G. P. M. van der - grossier in huish. artikelen, Voorstraat 47, T. Wed. G. Th. van der, geb. Schenk - Crommelinlaan 59. K. Th. van der - groentenhandelaar, Scheepmakerij 4. L. A. van der - schippersknecht, Paral lelweg 30. Th. G. van der - broodbakker, Voor straat 9a. W. van der - handelaar, Piet Heinstr. 62. W. G. van der - winkelier, Oosteinde 165 T. Hamelijnck, J. - commies G.S., v. d. Heim- straat 29. Hamer, G. de - gep. bode Hoogh. „Delfland" Fr. v. d. Puttestraat 9. H. G. de - kantoorbediende, Fr. v. d. Puttestraat 9. M. L. de - meubelmaker, Fr. v. d. Putte straat 9. Hamwijk, Wed. C. J., geb. van Oosten - Vrouwjutenland 43. J. - magazijnbediende, Tematestr. 47. Handelsregister voor Delft en Omstreken - Phoenixstraat 26, T. Handelsvereeniging, (Delftsche) afd. infor matie en Schuldinvordering, T. Hanegraaff, J. - electro-monteur en winke lier, Oosteinde 17, T. Hanemaaijer, H. - mandenmaker, Riet veld 45 ben. J. - bouwman, Roterdamscheweg 217. P. - boekhouder, Nieuwelaan 66. Wed. P., geb. v. Seuren - Hugo de Grootstraat 13. S. - arbeider, Molsteeg 19. W. - Choorstraat 11. Hanemaijer, G. - technicus T. H., Hugo de Grootstraat 114. Hanhart, Ph. - broodbakker en winkelier, Molenstraat 22, T. Hannema, D. S. - landmeter, Poortland laan 63 b. Hannewijk, S. - rijkswerkman, C. Tromp straat 46. Hansen, A. J. L. - ontvanger ter inspectie der D. B., Adriaan Pauwstraat 46. Hanssen en Nijdam - apothekers, Burg wal 5, T. Hanswijk, C. - brandstoffenbewerker, J. de Wittstraat 27. S. - werkman, Agnetapark 52 a. Happee, C. - z. b. Nassaulaan 87. H. G. - verzekeringsagent, Bosscha- straat 24. T. C. - werktuigw., Julianalaan 52. Kardenberg, B. J. van - Poortlandlaan 90. B. J. van - electr. tech. ingenieur, Lange Geer 46, T. Harder, M. N. den - bankwerker, Java- straat 43. N. den - bed. T. H., Fred Hendrikstr. 30. Hardonk, J. - ing. ass. T.H., Piet Heinstr. 76. Haren, H. M. van - Oude Delft 188. R. van - bankwerker, Rembrandtstr. 20. Haren's Schoenfabr. N.V., Ivo van - Jac. Gerritstraat 22, T. Haring, A. C. - los-werkman, v. Saenredam- straat 25. A. J. - fabrieksarb., Ezelsveldlaan 33. A. Th. M. F. - sigarenwinkelier, Oude Delft 13. Wed. F. J., geb. Brummer - Rietveld 193. F. J. - brievenbesteller, Koningspl. 39. G. J. - werkman, Bleyswijckstraat 26. J. C. - reiziger, Pieterstraat 45. Wed. J. F., geb. Wiegman - v. d. Made straat 9. J. F. - timmerman, Brab. Turfmarkt 33. L. G. - brandersknecht, Graswinckel- straat 71. L. G. J. - koopman in ijzerwaren, Gras- winckelstraat 29, T. Harkink, B. - Coenderstraat 21. D. - boekhouder O. W., Hugo de Groot straat 71. Wed. M. A., geb. Poot, Choorstraat 39. Harmeien, Wed. F. van, geb. van den Berg - Joh. Paulinalaan 15. Harmsen, Wed. W. J. H., geb. de Vreede, Markt 79. Harreveld, H. L. van - leeraar H.B.S., W. de Zwijgerstraat 2. Hart, A. 't - Graswinckelstraat 6. A. 't- leeraar A.S., Heemskerkstr. 28. A. 't - chauffeur, Piet Heinstraat 42. A. 't - kantoorbediende, Casp. Fagel- straat 5. Mej. A. M. 't - Willemstraat 61. Gez. B. G. en W. 't - kamerverhuursters, Poortlandlaan 112. C. 't - Graswinckelstraat 75. C. E. 't - boekhouder, Sabangstraat 20.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 65