59 Groenewegen, C. L. - vrachtrijder, Rotter- damscheweg 89. D. E. J. - vleeschhouwer, Welhoeck- straat 34. F. G. - broodbakkersknecht, Is. Hoom- beekstraat 39. G. J. - sigarenmaker, Oude Langen- dijk 27a. J. A. - portier N.G.S.F., Delfgauwsche- weg 61. J. H. M. - sigarenfabrikant, Molukken- straat 4. J. W. - bouwman, Delfgauwscheweg 33. K. C. - kantoorbediende, Casp. Fagel- straat 23. W. J. - bouwman, Rotterdamscheweg 97. Groenheide, A. - arbeider, Kloosterkade 2. J. - houtkooperskn., Cellebroerstraat 45. P. J. - varensgezel, Trompetstraat 4. Groenheijde, A. - smid, Gasthuislaan 95 a. A. A. - plantsoenwerker, Rotterdamsche weg 316. J. J. S. - Dertienhuizen 4. W. J. - plantsoenwerker T.H., Simons- straat 69. Groenhof, D. P. - wapenpoetser, J. Cats- straat 94. M. - heerenkapper, Adr. Pauwstraat 54. Groemtenveiling - Hoornscheweg, T. Groes, J. L. de - bode, Kon. Emmalaan 11. Gronheid, H. J. - dames-mode-artikelen, Oude Langendijk 15 (zie ook Grunheid), T. Gronsveld, A. C. - stoker N.G.S.F., Oranje Plantage 28. A. G. - vormer, Harmenkokslaan 47 a. J. - werkman, Odulphusstraat 37. Q. W. - smid, C. Musiusstraat 12. Groot, A. - fabrieksarbeider, Raamstr. 106. F. P. - kellner, Nieuwe Plantage 41. J. Com. - zaadhand., Spoorsingel 14, T. P. - tuinder, Westerstraat 86. P. - bedr.leider, Belling Oil Cy., Flores- straat 22. A. de - kantoorbediende, Casp. Fagel- straat 45. Mej. A. P. de - Laan van Overvest 26. C. de - corr. N.O.F., Willem de Zwijger straat 33. C. de - gep. opz. Ie kl. openb. werken, Oostsin.gel 9, T. C. de - kantoorbed., Insulindeweg 258. C. de - vertegenw. Verffabriek, Poort- landlaan 1. C. J. de - los-werkman, Rietveld 208. D. de - boerenarbeider, Rotterd. weg. 338 D. P. de - schoenm., Phoenixstraat 110. F. A. de - inistr.m. T.H., Achterom 161. Wed. G. de, geb. Vellekoop - C. Foek- straat 42. G. F. de - schipper, Abtsw. weg 19. G. Th. de - sigarenm., O. Delft 223, T. H. de - kapper, Markt 62. H. J. de - plaatwerker, Is. Hoornbeek- straat 13. J. de - matrassenmaker, Vermeerstr. 30. echtgenoote van J. J. de, geb. Bijleveld - Poortlandlaan 52. J. M. A. de - grondwerker O.W., Odul phusstraat 18. J. M. A. de - heeren- en dameskapper, W. de Zwijgerstraat 3. T. K. de - boekhouder, L. v. Overvest 26. K. P. de -predikant Ned. Geref. Gem., Molslaan 145. L. A. de - verz.-agent en bed. begraf., Spoorsingel 43 a. T. Mej. M. de - hoofd fröbelschool, Ver- wersdijk 4. M. M. J. de - straatmaker, Dr. Schaep- manstraat 99. N. A. de - fabrieksarb., Nassauplein 15. Mej. P. de - Havenstraat 12. W. J. de - werkman oliefabriek, Phoe nixstraat 104. Groote, A. J. A. - loodgieter, Hopst. 13 T. A. M. - soldeerd. blikfabr., Bosscha- ctpflflt1 1 (19 J. A. - bed. T.H., C. Trompstraat 39. Grooters, A. - bankw., N. Schoolstraaat 24. J. W. - werkm. Oliefabr., Noordeinde 42. Gross, F. - draadtrekker, Verl. Singel- strEEt 16 Grul, Mej. C. M. - Rijkstelefoniste, Hugo de Grootstraat 208. Grimdel, A. - gep. ondermeester N.G.S.F., Agnetapark 223. H. A. - accountant, H. de Grootstr. 151. H. C. - electricien, Agnetapark 189. J. P. - onderwijzer, Hof v. Delftl. 6. T. P. - bankwerker, St. Aldegondestr. 36. P. - Joh. Paulinalaan 37. Grunheid, H. J. - dames-modeartikelen, Oude Langendijk 15. Gruteke, L. C. - tuinderskn., Hopsteeg 20. Gruwel, H. W. - koffiehuishoudster - Oude Delft 31. T. W. A. - kapper, Achterom 5. Gruijter en Zoon, P. de - handel in grut terswaren enz., Oude Langendijk. T. Gubbi, G. A. M. - schoorsteenveger, Riet veld 32 e. j. L. A. - schoorsteenv., Rietveld 32 e. Guelen, J. - remmer N.S., Welhoeckstr. 42. Guérain, A. P. - plateelschilder, Hugo de Grootstraat 4. C. A. H. - Serg. Ie kl. Mob. Centrum Delft, Paardenmarkt 1 a. J. A. A. - huisschilder, Papenstr. 1 bov. J. W. P. - onderwijzer, Delfgauwsche weg 95. Guilonard, L. A. A. - kantoorbediende, Piet Heinstraat 18. P. M. - kantoorbediende, O. Delft 245 a. Gulbrandsen, G. C. - admin. ambt. T.H., Spoorsingel 85. Guldemond, M. - kant.bed., Agnetapark 24. Gunneweg, J. H. - gistwerker, Ternate- straat 137 ben. Gussenhoven, Fa. J. J. van Gils - banketb., Binnenwatersloot 30, T. Gutjahr, echtgen. van K. M. A. F., geb. Straman, Oude Delft 151.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 62