D GROOTE OPLAGEN KORTEN TIJD 37 Comet, H. - aardewerker, Dirklangenstr. 56. L. C. - brievenbesteller, Dirklangen- straat 62 a. P. - brievenbesteller, Kerkstraat 15. P. - magazijnknecht, Dirklangenstr. 58. Corvelyn, R. J. J. C. F. - sigarenmaker, Nieuwe Langendijk 50. Coster, A. - fabrieksarbeider, Ternatestr. 19. A. G. - seer, der Dir. N.O.F., Heemskerk straat 6, T. H. - Voorstraat 101. J. - tuinderknecht, Plateelstraat 5. Cottaar, J. F. J. - handelsreiziger, Hugo de Grootplein 12. Mej. M. J. - Oostsingel 95. P. L. G. - kruidenier, Verwersd. 116, T. Coumans, wed. S. P. A. - Papenstraat 20. Courant, Delftsche - Verwersdijk 6, T. Nieuwe Delftsche - Molslaan 121, T. Courtier, J. F. - sigarenmaker, Kanaal straat 11. P. S. - sigarenfabrikant, Palamedesstr. 2. Couveé, Wed. W. J., geb. Bogaerts - Maer- ten Trompstraat 28. Couwenbergh, P. G. A. M. - winkelier, Vrouwjuttenland 1. W. J. M. - onderwijzeres, Vrouwjutten land 1. kleedingmagazijn, Voldersgracht 33. Craenen, A. Th. - typograaf, Verwersd. 122. Cramer, J. A. J. - z. b., van Leeuwenhoek singel 3. Mej. C. M. - Papenstraat 20. Cramers, J. C. - monteur, van Hallstr. 21. Wed. J. K. - van Hallstraat 21. Cranenburgh, J. H. van - warmoez., Oost- singel 135. Crab, Wed. J. H., geb. v. d. Horst, Konings plein 101. Creditkantoor, G. J. van Oortmerssen - van Leeuwenhoeksingel 59, T. Cribbelier, Wed. J., geb. Withagen - Poot- straat 106. P. J. H. - colporteur, Plateelstraat 44. Crocq, J. P. G. du - ambtenaar N.O.F., Botaniestraat 8. Croix, A. la - timmerman, N. Langendijk 24. Crommelin, Wed., geb. Tutein Nolthenius - Nieuwe Plantage 30, T. Croon, A. - opperman, Trompetstraat 87. A. J. - steenkolenkoopersknecht, Spiek manstraat 18. H. J. T. - winkelier in heerenartikelen, Peperstraat 7. Gezusters - Kon. Emmalaan 141. Crijns, J. L. - kleermaker, Hugo de Groot plein 20. Custers, drs. wis- en natuurkunde - Nieuwe Laan 40. Cuijper, A. J. de - kleermaker, St. Olofs- laan 26. F. W. A. de - kabelmaker, v. d. Bosch straat 23. Wed. J. J. de, geb. Janssens, St. Olofs- straat 5. K. de - werkman, Buitenwatersloot 289. Th. de - kleermaker, Westerstraat 29. Cycle Import, filiaal Delft, Choorstraat 2, T, Daamen, A. - kantoorbediende, v. Bosse- straat 28. A. - chauffeur, Corn. Fockstraat 130. J. - fabrieksarbeider, Molslaan 143. J. - werkman, Geerweg 152. J. - werkman, Gasthuislaan 145. Mej. J., geb. Seilbergen, Geerweg 155. L. Th. - terreinknecht, Geerweg 102. L. Th. - fabrieksarbeider, Kantoor gracht 6a. Daane, C. G. - fabrieksarbeider, Klooster kade 121. G. - smid, Simonsstraat 95. J. J. - fabrieksarbeider, Coenderstr. 23. J. M. - werkman, Koningsplein 49. Dacher, J. K. - smid, Rembrandtstraat 24. J. K. - smid, Rembrandtstraat 34. Daemen, H. A. - werkman, Doelenstraat 33. J. H. - varensgezel, Trompetstraat 92. J. H. C. - grondwerker, Bagijnhof 2628. Dahmeijer, B. S. - hulpportier, St. Joris Gasthuis, Molslaan 49. J. J. - schrijver D.B., Molslaan 49. Dalem, G. J. van - winkelchef, Cornelis de Withstraat 12. Dalen, A. H. van - amanuensis T. H., Floresstraat 19. C. van - los-werkman, Paardenmarkt 58. C. J. van - rijwiellakker, Oude Delft 192. C. J. van - fabrieksarbeider, Raamstr. 31. C. M. van - fabrieksarbeider, Bosscha- straat 65. H. van, pakhuisknecht, Prof. Krausstr. 7. Wed. J. van, geb. van der Sluis - Tulp straat 20. J. H. van - chauffeur, Julianalaan 42 a. J. M. van - chauffeur, Bagijnhof 106. Dalman, J. E. - werkt. N.G.S.F. - Westplant soen 28. T. Dalmeijer, G. C. A. J., mouter, Laan van Altena 33. W. G. J., gistpakker - Koningin Emma laan 151. Dam, A. C. M. - arbeider, Bagijnhof 84. A. J. - fabrieksarbeider, Javastraat 54. B. - bankwerker, Hugo de Grootstr. 212. C. A. - werkman, Brasserskade 168. C. L. - machine-drijver, St. Aldegonde- straat 48. VOOR IN DRUKKERIJ Firma W. GAADE VERWERSDIJK 8-10, TELEF. 131 en 1360

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 40