c het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland Delft, Vrijenbanschelaan 22-24 - Telefoon 1020 35 Bijleveld, P. - werkman, N.G.S.F., Agneta- park 30. W. C. - letterzetter, Ternatestraat 95. Bijlsma, J. - metaaldraaier, Poortlandlaan 6 J. - kapper, Voorstraat 12, T. K. - comm. gem.-secr., Koornmarkt 27. M. - bankwerker, Agnetapark 251. Bijsterveld, A. - timmerman, Dirklangen- straat 64 b. A. - ziekenverpleger, Achterom 101. J. - beeldhouwer T.H., Boeroestraat 15. Caaij, T. van der - behanger en stoffeerder, Corn, de Wittstraat 30. Cafferata, N. A. P. F. L. - cons, ijsverk., Oosteinde 193. Caluwe, F. de - los-werkman, Rotterdam- scheweg 55. E. M. de - mach. Dep. v. Oorl., Rotter- damscheweg 55. J. M. de - magazijnknecht O. W., Bos- schastraat 1. Calvé-Delft, Oliefabriek - Wateringsche- weg 1, T. Cambier, J. - werkman, Sabangstraat 8. Camerling, Mej. E. J. - hoofd Fröbelschool, Julianalaan 66. Camfferman. J. A. - kantoorbed., Nieuwe Langendijk 45. Camijn, A. - baggerman gem., St. Alde- gondestraat 33. A. J. W. - kantoorbed., Kloosterkade 153 G. - winkelier in groenten en fruit, Bronckhorstraat 31. J. - werkman, Rietveld 30. J. W. - plaatw. Glasfabr., Singelstr. 10. Wed. L., geb. van Willigen - Oude Lan gendijk 37. L. - boterbezorger, Molslaan 100 b. Cappelle, A. van de - brandstoffenhande- laar, Pootstraat 30, T. A. A. van de - timmerman, Welhoeck- straat 23. A. C. van de - waterstoker, Hugo de Grootstraat 240. C. M. van de - rijwielhersteller, Poot- straat 16. F. van de - stoker, Corn Musiusstraat 3. M. L. van de - letterzetter, Simonstr. 50. Cappon, Mej. E. T. - kant. bed., Delfgauw- scheweg 75. Carbo, C. A. - ijzerdraaier, Wateringsche- vest 60. Cardinaal, A. - kloosterling, Kantoorgr. 8. A. - koopman, Doelenstraat 43. Carree, C. A. - agent van politie, Olden- barneveltstraat 4. Cartonnagefabriek, N.V. Zuid-Holl. - Oost einde 126, T. Casparie, Gezusters - Gasthuislaan 213. Caspers, A. J. A. - tapijtreiniger, Warmoe- zierstraat 24. Castelijn, vrouw van G. - Simonsstraat 29. Gate, Antje ten - Off. L. d. H., Brab. Turf markt 73 a. Cats, H. - beambte N.G.S.F., Laan van Al- tena 12. Cazant, Jannetje - huish., Handboogstr. 17. Cementsteenfabriek, Nederl., J. J. de Bruijn Rotterdamscheweg 74, T. Cemsto, N.V. Schoonmaakbedrijf - Vrijen- banschelaan 2224, T. Cenin, J. M. - boerenknecht, Doelenstr. 95. J. M. - koetsier, v. d. Mastenstraat 40. Centraal, Garage - Koornmarkt 22, T. Centrale Glas Verzekering Maatschappij - Koornmarkt 70, T. Centraal Kleedingmagazijn - O. Delft 41, T. Ceschi Zn., Firma Wed. D. - schoor steenvegers, metselaars, Brabantsche Turfmarkt 19 a. J. C. D. - schoorsteenveger en metselaar, Brabantsche Turfmarkt 19 a. Chapchal Frères, N.V. - sigarettenfabriek, Breestraat 1. T. Chappellerie Francaise - Oude Delft 184. T. Chardon, Mr. J. P. - adv. en proc. - Spoor- singel 28, woonh., T. Mr. J. P. - adv.-proc., Breestraat 21; kantoor T. Charlier, J. C. - broodbakker, v. Bronchorst- straat 8. J. L. D. - schilder O.W., Odulphusstr. 20. L. T. - huisschilder, Oostsingel 130. L. Th. C.- loodgieter, v. Bronchorststr. 3. Dagelijks inwendig schoonhouden van gebouwen. Glazenwasscherij. Schoon maken van te betrekken woningen AMSTERDAM - VELSEN - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - ROTTER DAM - DORDRECHT - UTRECHT - HILVERSUM - GRONINGEN - BRUSSEL

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 38