Auto-Bodedienst Joh. v. Buuren Zn. Tweemaal dagelijksche Delft-Rotterdam v.v. Nieuwe Kerkstraat 1 Telefoon 1001 Vervoer onder garantie 34 üuhiJbxW Buuren, J. van - vrachtrijder op Rotterdam, Kerkstraat 1, T. j A. M. van - oud-planter, Havenstr. 12. j' B. L. van - expeditieknecht, C. Fock- straat 45. Gebr. F. en J. van - expediteurs, Zuid- einde 115, T. J. H. van - boekh. „Remeveld De Vriesstraat 18. Wed. J. H. van, geb. Schoonhoven - Nassaulaan 99. j. H. van - brievenbesteller, Javastr. 8. j] p. van - sig. sorteerder, O. Plantage 15. K. F. van - reiziger, J. de Wittstraat 40. L. van - los-werkman, Doelenstraat 25. M. van - slagersknecht, Molslaan 88. Wed S. van, geb. Noordam - melk verkoopster, Fr. v. d. Puttestraat 34. W. C. van - glas in loodz., C. Fock- straat 124. W. C. van - tabaksbewerker, De Vries- stx*cicit 18 W. C. van - zakkenstikker, Jac. Cats- straat 35. Wed. W. J. van, geb. v. d. Gaag - Nieuwelaan 18. Buurman, N. den - gistwerker, Wiggelma- straat 23. S. - werkman, Leliestraat 7. Buwalda A. - boekhouder, Hoornschek. 13. D. - ag. van politie, J. de Wittstraat 33. Wed. P., geb. Fonckens - Hof van Delftlaan 46. Buijen van Weelderen, A. - letterzetter, Oostplantsoen 6. P. G. - winkelier, Verwersdijk 2. Buying, G. Th. - tuindersknecht, Poot- straat 98. Buijing, H. - melkslijter, Plateelstraat 27. J. L. - tuindersknecht, v .d. Bosch- straat 11 L. J. - tuindersknecht, Donkersteeg 48. Th. J. - huisschilder, Zuideinde 69. Buijs, H. J. H. - meteropnemer, Nassau- plein 60. J. C. - H.G. Kerkhof 1. N. - z.b., Bleijswijckstraat 53. Buijsen A. van - timmerman, Oostsingel 54. D. van - kamerverh., Oostsingel 54. Wed. H. J. J. van, geb. Rodenburg - Delfgauwscheweg 214. H. J. J. van zadelmaker, Westerstr. 41. T. van - slijper, Kromstraatsteeg 39. W. van - metaaldraaier, Raamstraat 129. Buijtene, Wed. A. van, geb. Heesterman - Nieuwe Plantage 24. A. van - fabrieksarb., Koningsplein 3. Wed. A. J. van, geb. v. d. Wilk - naai ster, Gasthuislaan 127. CA- pianostemmer, Oosteinde 136. J.' van - rijwielhandelaar, Delfgauwsche weg 27. Buijteweg, Wed. F., geb. de Haas - Oost singel 11. p. j. J. - techn. beambte, Heemskerk straat 8, T. Buzing, A. J. J. - kleermaker, Groenland- schelaan 5. Wed. D., geb. Jansen - Groenlandsche- laan 14 j. - isoleerinr., De Genestetstraat 7, T. J. M. - huisschilder, Rembrandtstr, 28. K. J. C. - huisschilder, Vlamingsteeg 2 a. M. A. J. - isoleerder, Sumatrastraat 13. p. - kleermaker, Zuiderstraat 29. p. - winkelbediende, Groenlandsche- P.aj. M. - broodbakker, Pieterstraat 34. Th. - boerenknecht, Donkersteeg 1. Th. M. A. - isoleerder, Prins Maurits- straat 26. Bijkerk, C. - tuindersknecht, Heerenpad 19. J. A. - los werkman, Heerenpad 13. j' A. - werkman, Rotterdamschew. 460. K. - scheepmaker, Poolstraat 68. M. - kassier Delfland, v. Lijnden v. San- denburgstraat 3, T. W. - chauffeur, Heerenpad 13. Bijl, Wed. A. W., geb. Stoorvogel - Hof van Delftlaan 44, T. C. - schipper, Voorstraat 83. H. - barbier, Pootstraat 117. j. - los-werkman, Eliza Dorusstraat 1. Bijleveld, A. - smid, Javastraat 44. H. - Pieterstraat 132. J. - Oostplein 8. J. P. - stoker, Singelstraat 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 37