291 Wasscherijen. „Fortuna", Ch. Ramaker, Nieuwelaan 46. Fijn Witwasscherij Gebr. A. van Osselen, Nieuwe Schoolstraat 10 „Het Hert", G. van Zon, Hugo de Groot straat 44—46 Heijden, fa. Gebr. van der, Spoorsingel 38 „De Lelie", J. J. v. d. Meer, Hugo de Groot straat 50 N.V. Delftsche Stoomwasscherij v.h. A. van Osselen, Oostsingel 152 N.V. Stoomwasscherij v/h. Fa. Wed. R. Oosterhoff, Oostsingel 125 N.V. Stoomwasscherij „De Witte Leeuw", v/h. J. P. Smeele, Oostsingel 98 N.V. Stoomwasscherij „Welgelegen", Hugo de Grootstraat 3436 „De Rijzende Zon", J. F. v. Dam, Nieuwe Plantage 62 „Ruimzicht", A. Th. Kloosterman, Hugo de Grootstraat 40 Smit, J. J., Oostsingel 72 Stoomwassscherij „De Nijverheid", Pax- laan 63 Stoomwasscherij „Helderlust", Hugo de Grootstraat 52—54 Stoomwasscherij, droog- en strijkinrichting „Hof van Delft", Hugo de Grootstraat 104/108 Waterstokerij. Boogert, A. van den, Brasserskade 132 Breed veld, P. B., v. Bleyswijckstraat 13 Burg, P. J. van der, v. Oldenbamevelt- strest 10 Eekhout, J. L. B., v. d. Madestraat 31 Hoogendam, B., Brasserskade 71 Kardolus, A. Laan v. Overvest 78 Kormann, Wed. E., Doelenstraat 68 Lingen, T. P. van der, Trompetstraat 79 Meijer, H. W., Gasthuislaan 223225 Overgaag, G. J. Pieterstraat 49 Schuurhuizen, F. W., Spiekmanstraat 6 Smeele, J. P. L., Verl. Singelstraat 5862 Vos, W., Achterom 55 Wils, M., Doelenstraat 12 Werktuigkundig Bureau Auto- en Motordeelen Import, v. Heemstra straat 29 Bergman, J. V., Hippolytusbuurt 22 Bureau Smit, v. Leeuwenhoeksingel 32 Electro-techn. bur. van Emmerik en Van Schijndel, Vlamingstraat 31 Groen, W. J. J. in 't, Wiggelinastraat 12 Munsters, L. J., Scheepmaker ij 97 Techn.-Bur. J. D. Bakhuis, Agnetapark 239 Techn. Bur. „Mechanicus", Hugo de Groot straat 10 Wijn, Azijn, Bier, Limonade, enz. (fabr.). Delftsche Limonade-Siropenfabr., fa. W. de Hoogh, Oude Delft 152 Jansen, D. C. M., Oude Langendijk 9 Kat Rzn., A. de, Oosteinde 167 Kipp Zn., fa. P., Bagijnhof 116 N.V. De Delftsche Distilleerderij Room- gistfabriek v/h. Vlek Co., Brab. Turf markt 17 N.V. Distilleerderij en Alcoholfabriek „De Papegaai", v/h. v. Berkel Co., West- vest 57 N.V. Distilleerderij Likeurstokerij en Wijn handel „Hof van Delft", v/h. M. H. v. d. Valk, Hugo de Grootstraat 29 N.V. United Distilleries of Holland, West- vest 57 Post, J. T., Vrouwjuttenland 14 ,,'t Raedthuis", Wijnkooperij, Likeurstokerij, Distilleerderij, Koornmarkt 80 Rust, Chr., Oosteinde 166, Hopsteeg 1 Schagen v. Leeuwen Co., Vlouw 18 Schie, fa. G. C. van, Brabantsche Turfmarkt 30—32 Tol, H. S. P. van der, Koornmarkt 85 Ven Co., B. A. van de, Wijnhaven 11 Wijn, Bier, Limonade, enz. (handel). Agentschap Amstel Brouwerij, Lange Geer 50 Delftsche Limonade Siropenfabr., fa. W. de Hoogh, Oude Delft 152 Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhan del „Hof van Delft", v/h. M. H. v. d. Valk N.V., Hugo de Grootstraat 29, fil. Poortlandlaan Dobben, C. C. M., N.V., Molenstraat 18 Eijgenraam, D. H., v.h. D. C. v. d. Kooij, St. Aldegondestraat 42, hoek Bosschastr. Jansen, D. C. M., Oude Langendijk 9 Jutte, H. J., Singelstraat 2224 Kat Rzn., A. de, Oosteinde 167 Kipp Zn., firma P., Bagijnhof 116 Nienhuis Beekes Zoon, Oude Delft 97 Pol, A. C. van der, Adr. Pauwstraat 54 Post, J. T., Vrouwjuttenland 14 ,,'t Raedthuys", Wijnkooperij, Likeursto kerij, Distilleerderij, Koornmarkt 80 Rust, Chr., Oosteinde 166, Hopsteeg 1 Tol, H. S. P. van der, Koornmarkt 85 Ven Co., B. A. van de, Wijnhaven 11 Wijnhandel „De Prins", Oostplein 9 Woningbureaux, Exploitatie van Onroerende Goederen. Alg. Handelsondern. „Kovex" N.V., Hugo de Grootstraat 173 Assurantie-, Crediet- en Hypotheekkant. G. J. v. Oortmerssen, Woningbureau G. J. van Oortmerssen, v. Leeuwenhoeksin gel 58

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 296