273 Koolschijn, G., Rotterd. weg 172 N.V. Kon. Delftsch Aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", v.h. Joost Thooft en en Labouchère, Rotterd. weg 200 Meer, Fa. J. H. van der, en Zoon, Delfgauw- scheweg 149 Ned. Cementsteenfabriek J. J. de Bruijn, Rotterdamscheweg 396 Oprei, J., Rotterdamscheweg 148 Prins, fa. Gebr., v. Leeuwenhoeksingel t.o. Station Steenhoven, A. F. van der, Caspar Fagel- straat 36 Verhaar, N. D. en Van 't Veen, Hooikade 1 Vijfhuizen, J. W., Willemstraat 75 Willemse, J. A., Zuideinde 117 Willemse, Gebr. Zuideinde 63 Brandstoffen enz. N.V. „Het Agnetapark", Agnetapark 207 Akker, W. van den, Vrouwenrecht 11 Alg. Brandstoffencentrale, Abtwoudsche- weg 2 Boogert, A. van den, Brasserskade 132 Burg, P. J. van der, v. Oldenbameveltstr. 30 N.V. Brandstoffenhandel v.h. S. Oüemans, Buitenwatersloot 23 Breedveld, P. B., van Bleijswijckstraat 13 Buuren, fa. Gebr. F. en J. van, Zuideinde 29 Capelle, A. C. van de, Pootstraat 30 Delftse Coöp. Broodbakkers- en Verbruiks- vereeniging „Vooruit" U.A., van Olden- bameveltstraat 5, Vrouwenrecht 1213, St. Aldegondestraat 20, Tematestraat 111 Doom, A. L. van der Rotterdamschew. 372 Eekhout, P J., v. d Madestraat 31 Hasenkamp, firma G., Oostpoort 5 Hoogendam, B., Brasserskade 71 Huisman, Jac., Oude Delft 171a Kardolus, A., Laan van Overvest 78 ,,De Kolenmijn", Westvest 63 Kormann, Wed. E., Doelenstraat 68 Kouwenhoven, Gebr., Vrouwenrecht 2 Kras, H. M., Vlamingstraat 37 N.V. Limburgsche Kolenhandel, Kantoor: Achterom 1 Lingen, T. P. van der, Trompetstraat 79 Mater, P. J. A. M., Houttuinen 20 Meijer, H. W., Gasthuislaan 223225 Meijer, W., Zuideinde 3638 Overgaag, G. J., Pieterstraat 49 Pol, A. C. van der, Com. de Wittstraat 23 Romijm, André, St. Olofslaan 21 R.K. Coöp. Verbruiksvereen. „Ons Doel" U.A., Achterom 117 Schenkeveld Co., J., Oosteinde 172 Schuurhuizen, F. W., Spiekmanstraat 6 Seuren, P. L. van, Rietveld 147 Smeele, J. P. L., Verl. Singelstraat 5862 Spek, P. A. v. d., Willemstraat 3840 Ster, H. G. van der, Laan van Overvest 80 Ster, P. van der, Singelstraat 28 Vermeulen, P. J. W., Gasthuislaan 193 Vos, W., Achterom 55 Wils, M., Doelenstraat 12 Brood- en Beschuitbakkers en -slijters. Akker, Gebr., v. d., H. de Grootstraat 9a, Kantoor: Thorbeckestraat 33 Amerongen, J. B. van, Zuidersstraat 136 Bakkerij de Jonge, Nassauplein 38 Bank, H. P. J., Palamedesstraat 8 Beekmans, A., Isaak Hoombeekstraat 26 Berg, C. van den, Molslaan 60 Berg, H. F. van den, Voldersgracht 30 Bergh, B. A. J. v. d., Koningsplein 33 Berkhout, L., Westerstraat 106 Bierhuizen, fa. N. F., Oude Langendijk 6 Boer, C. den, Buitenwatersloot 180 Bosch, K. van den, Achterom 41 Bovenlander, F. B., Oosteinde 174176 Dam, Jac., Dirklangenstraat 13 Delftse Coöp. Broodbakkerij en Verbruiks- vereeniging „Vooruit" U.A., van Olden- barneveltstraat 5, Vrouwenrecht 1213, St. Aldegondestraat 20, Tematestraat 111 Demmenie, H. J., Westerstraat 150 Doesburg, G. H. v., Van Bleijswijckstraat 27 Dijksman's Consumptiehandel, Nassauplein 1, (adres bakkerij: Brasserskade 112) Eekhout, A. C. J., Oude Delft 160 A Eijgenraam, J., Oosterstraat 43 Electrische Bakkerij P. A. Verleg, Buiten watersloot 179181 Frumau, P. A., Verl. Singelstraat 67 A Hanhart, Ph., Molenstraat 22 Haagsche Broodbakkerij, Achterom 145-147 Havik, fa. J., Oosteinde 41 Heijne den Bak, G. J., v. d. Brugghenstr. 8b Hengst, IJ. den, Buitenwatersloot 140 Holstein, P. A. J. van, Buitenwatersloot 116 Horssen, T. van, Noordeinde 46 Hulst, W. Th. v., Brasserskade 110112 Huurman, J. P., Oostsingel 76 Jager, G., Spiekmanstraat 2 Jansen's mach. Roggenbroodbakkerij, Bui tenwatersloot 175 Jong Jr., J. de, Graswinckelstraat 67 Kluiters, J. C., H. de Grootstraat 35 Koelmans, J., Zuideinde 32 Koevoets, Jr., A., Brab. Turfmarkt 51 Kolman, M., Buitenwatersloot 77 Kool, A. H., Singelstraat 1820 Kramer, G. J. van der, Buitenwatersloot 9 Lange, Anth. de, Gasthuislaan 214 Lange Zonen, M. de, Buitenwatersloot 25 Lier, H. A. van Lier, H. A. van, Paxlaan 50 Linthout, J., Molslaan 21 Magendans, K., Choorstraat 9 Meer en Schoep, van der, N.V., Oosteinde 248, Jac. Gerritstr. 18, Fr. Hendrikstr. 7, Nassaulaan 36, H. de Grootstraat hoek v. d. Spiegelstraat, Binnenwatersloot 18 en Rotterdamscheweg 11 Meijer, J., Piet Heinstraat 23 Mol, M. J. Westerstraat 37 D Nieuwland, W., N.V., Geer 44, Jac. Cats- straat 7 en Insulindeweg 268 Nieuwpoort, A. F., Willemstraat 18 Oei, W. van, Achterom 69a Oosten en G. F. A. van Schie, fa. J. J., Raam 51a 18

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 278