W. N. DE VRIES WONINGBUREAU G. J. v. OORTMERSSEN DELFT VAN LEEUWENHOEKSINGEL 58 - TELEF. 1118 BUREAU VOOR BOEKHOUDING ACCOUNTANCY EN BELASTINGZAKEN (Lid van de Nationale Vereeniging van Accountants) VLAMINGSTR. 22 - DELFT - TEL. 860 1 BEËEDIGD MAKELAAR IN VASTE GOEDEREN - LID N.B.v.M. BELAST ZICH MET: KOOP - VERKOOP EN VERHUUR TAXATIE VAN VASTE GOEDEREN HET UITV OEREN V. OPDRACHTEN OP PUBL. VEILINGEN HET OPMAKEN EN VERLENGEN VAN HUURCONTRACTEN HET INNEN VAN HUURPENNINGEN HET BEHEEREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 1