Bender's Maat- en Coniectiekleeding, Hippolytusbuurt 45, Tel. 325. 15 Bcmmel, W. - barbier, v. d. Mastenstraat 37 a. W. J. van - wagenmaker, Wippolder- straat 36. Bemmelen, J. J. van - arbeider, Voor straat 16 c. J. M. van - tuindersknecht, v. d. Bosch- straat 12. J. Th. van - kapelaan, Voorstraat 26. Ben, W. A. van der - glas-in-lood-zetter, Nieuwe Langendijk 53. T. Bender, Wed. D., geb. Bercher, K. - Mijn- bouwplein 3. H. - ijzerdraaier, Floresstraat 10. Th. J. - heerenkleedingmagazijn, Hippo- lytusbuurt 45. T. W. J. P. - in glas en aardewerk, Oude Delft 140 a. T. Bennewitz, Mr. H. P. - adv. en proc., Hout tuinen 14, T. Wed. P., geb. Minderman - Twee Molen tjeskade 15. Bennik, H. - employé N.G.S.F., Spoorsin- gel 91 a. Benningshof, Ch. - schoenmaker, Buiten- watersloot 295. M. H. - Adriaan Pauwstraat 74. Bennink, J. W. - remmer Ned. Sp.w., Corn. de Wittstraat 7. Benschop, J. - brievenbesteller, van Stol bergstraat 9. Benz, E. - metaaldraaier, Iz. Hoornbeek straat 31. Berck, J. M. - onderwijzeres, Hof van Delft laan 99. Berckel, C. E. J. van - boekh., De Kolk 15. F. L. van - Hugo de Grootstraat 230. J. L. - proc. h., Nieuwe Plantage 5. Berenbroek, C. A. - bouwk. opzichter, Nw. Langendijk 45. W. G. - Metaaldraaier, Fr. Hendrik straat 127. Berends, A. J. - bankwerker, Floresstr. 26. H. C. C. - metaalbewerker, Verwers- dijk 172. J. - bankwerker, Theresiastraat 56. P. M. - koopman, Choorstraat 43. W. J. - manufact., Burgwal 17. Berendse, A. J. - fabrieksarb., Buitenwater- sloot 193. L. A. - fabrieksarbeider, Tuinstraat 33. W. J. - werkman, v. Bleijswijckstr. 53. Berg, Wed. A. H., geb. Bossardt, M. - Trompstraat 10. Floris - autowasscher, Dahliastraat 14. F. A. - lab.-bed., Frisoplein 1. Wed. J., geb. van Oostrum, Hugo de Grootstraat 130. O. - winkelbediende, Nassaulaan 85. P. - sigarenmaker, Nassaulaan 85. T. J. - huisschilder, Cohen Stuartstr. 10. W. A. - huisschilder, de Colignystr. 141. Wed. L. de - Parallelweg 15. J. de - bankwerker, Lombokstraat 36. A. van den - gep. boofdopz. alg. dienst O. W., Hugo de Grootstraat 81. A. van den - sigarensorteerder, Bras serskade 70. A. van den vleeschhouwer, Moluk- kenstraat 15. A. van den - gep. timm., J. Wiggelina- straat 15. A. van den - smid, Binnenwatersloot 23. A. van den - broodbakker, Pr. Maurits- straat 46. A. van den - Fransen v. d. Puttestr. 23. A. van den - zeepzieder, Oosteinde 252 a. A. van den - bouwman, Engelschestr. 3. A. van den - kistenmaker, Scheepma- kerij 67. Wed. A. van den, geb. Post - Wester straat 81. Wed. A. van den, geb. Rodenburg - Spoorsingel 9. - Wed. A. van den, geb. de Jager - Schim- melpenninckstraat 25. Wed. A. A. van den, geb. Stolk, Gast huislaan 52. A. C. van den - huisschilder, C. Fock- straat 54. Wed. A. C. van den, geb. Maurits K. - Vlamingstraat 13 ben. A. H. van den werkm. N.G.S.F., Boe- roestraat 3. A. P. van den - bouwkundige, v. Lijn den v. Sandenburgstraat 5. Wed. van B., geb. Mustert - Nassau- plein 70. B. van den - kabelmonteur, Kon. Em- 2n.cll.clclïT 5 B. G. van den - klerk G.E.B., Hof van Delftlaan 94. C. van den - broodbakker, Molslaan 60. C. van den - smid, Harmenkokslaan 12. C. van den - sigarenmaker, Fortuin straat 15. C. van den - houtdraaier, Botstraat 48. C. van den - fabr.-arb., Verl. Singel straat 36. C. van den - veehouder, Rotterdamsche- weg 223. C. van den - klerk le klasse b. d. poli tie, v. d. Heimstraat 19. C. van den - boekhouder, De Vries- straat 24. Mej. C. W. van den - Doelenstraat 45. C. M. van deni - loopknecht, v. Bleijs- wijckstraat 28. C. P. van den - boterh., Buitenwater- sloot 323. Wed. D. van den, geb. Stolk - Harmen kokslaan 19. -— D. van den - timmerman, Joh. Paulina- laan 1. F. W. van den - fabrieksarbeider, Wes terstraat 72. G. van den - fabrieksbaas blikfabriek, Coenderstraat 6. G. van den - gep. werkm. A.I., Raam 32. G. van den - broodbakkersknecht, Hugo de Grootstraat 118.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 18