14 WW Beek, B. H. van - onderw-zer, H. van Delft- laan 92. G. van - monteur G.E.B., Wippolder- straat 28. G. C. van - sigarenmaker, Bankastr. 11. Wed. H. van, geb. Hendriks - Delfgauw- scheweg 137. H. F. van - timmerman-aannemer, Delf- gauwscheweg 180, T. H. J. van - leerlooier, Raamstraat 91. H. J. van - storingsmonteur G.E.B., Van Oldenbarneveltstraat 3. J. van - fabrieksarbeider, Nassaupl. 43. J. van - letterzetter, Delfgauwschew. 101 J. van - melkbezorger, Verwersdijk 56 a. J. A. van - kapper, Gasthuislaan 121. J. P. van - timmerman, Bleijswijck- straat 45. J. P. van - sigarensorteerder, Delfgauw- scheweg 17. J. W. van - fabrieksarbeider, Beesten markt 12. P. J. van - kistenmaker, Bosschastr. 16. Th. J. van - schipper, Zuideinde 119. W. F. van - magazijnkn., Eliza Dorus- straat 44. W. J. van - meubelmaker, Beestenm. 12. E. J. van de - apoth. ass., H. de Groot straat 133. C. N. van der - matrassenmaker N.G.S.F. Oosteinde 160 bov. C. W. van der - typograaf, Palamedes- straat 29. D. van der - huisschilder, Kerkstraat 22. D. van der - gistpakker, St. Aldegonda- straat 38. D. van der - kapper, Molslaan 23. D. van der - smid, Dirklangendwars- straat 27. D. van der - laboratoriumbed., Prof. Krausstraat 9. G. R. van der - onderw., Hof van Delft laan 112. I. A. van der - kassier badinr., Casper Fagelstraat 62. J. A. van der - perser N.O.F., El. Dorus- straat 25. J. J. van der - boekdr., v. Bronchorst- straat 11. M. van der - beambte N.S., Wester straat 130.. W. H. van der - timmerman, Dirklan- genstraat 30. Beekes, J. - sigarenmaker, Anna Boogerd 28. Beekhuizen, J. - chef kok Stud. Soc., Ka- naalweg 12. Beekman, Dr. E. H. M. - leeraar H.B.S., M. Trompstraat 25. T. G. - bankwerker, Paardenmarkt 75. Beekmans, A. J. J. - broodslijter, Iz. Hoorn beekstraat 26. Beekum, C. van - gem.-werkman, Gasthuis laan 103. Beelen, B. van - fabrieksarbeider, Doelen straat 57. Been, G. L. - filiaalhoudster D.M.C., Brab. Turfmarkt 75. J. - bankwerker, Van der Heimstr. 87. P. C. J. H. - café-houder, Geerweg 102. J. de - chauffeur, Gasthuislaan 149. Beerling, R. F. - hoofdred. D. Crt., Heems kerkstraat 16,T. Beers, K. - koopman, Oosteinde 70. Beest, D. M. J. van - timmerman, Wel- hoeckstraat 15. J. van - schipper, Giststeeg 6 b. J. van - fabrieksarbeider, Pr. Maurits- straat 56. Mejuffr. M. E. van - Vlamingstraat 32. P. Th. van - pakhuisknecht, Vlouw 20. Th. F. van - fabrieksarbeider, Oostsin gel 139. Beezemer, D. M. - kuiper, Koningsplein 13. J. C. - kantoorbediende, Oude Delft 88. Gebr. J. W. - metselaars, Konings plein 13. M. - Hippolytusbuurt 28. (Zie ook Be- zemer) Beines, P., - laborant verffabriek, Delf- gauwscheweg 335. Bekenes, J. G. - fabrieksarbeider, Ham 7. J. J. - arbeider, Brasserskade 130. M. - Kloosterkade 131. Bekker, G. G. - blikslager, Kloosterkade 29. Bekkers, A. - tuinder, Koningsplein 35. Th. A. - tuindersknecht, Dirklangen- dwarsstraat 11. Bekking, G. G. - fabrieksarbeider, Riet veld 168. - G. H. J. - los-werkman, Oosteinde 79. Bekman, J. - vormer, Brasserskade 134. Beid, G. van de - Gep. bediende T.H., de Vriesstraat 30. Belderbos, A. Th. - magazijnmeester, Izaak Hoornbeekstraat 10. Belksma, J. - huisvader, Koommarkt 20. Bellamy, H. - trainer D.H.C., C. Fockstr. 35. Belt, Z. H. A. van. den - huidarts, Oude Delft 6, T. BeltRens, mevr. P. van den - arts, Oude Delft 6, T. Belting Oil Co., The - Rotterdamschew. 366. Beltman, B. J. - landm.-ambt. Rijksw., Vrij- enbanschelaan 43. J. - werkmeester, De Vriesstraat 34. Bemelmans, Y. M. - winkeljuffr., Simons- straat 99. Bemener, A. L. - loopknecht, Plateelstr. 32. Bemmel, A. van - fabrieksarbeider, Friso- plein 29. A. J. van - Fred. Hendrikstraat 40. A. J. van - brievenbesteller, Fred. Hen drikstraat 40. A. J. J. van - werkman, Hopsteeg 22. van, echtg. v. G., geb. Groot, de A. M. H. - Willem de Zwij gerstraat 22. H. van - bankwerker, Loudonstraat 19. H. van - stoffeerder, Pieterstraat 148. L. van - fabrieksarbeider N.K.F., van Oldenbarneveltstraat 27. M. v. Zuylen van Nijeveltstraat 6. M. A. - groepscommandant Pol.tr., van Zuylen van Nijeveltstraat 6. P. - fabrieksarbeider, Verwersdijk 154 a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 17