155 Vaart, H. N. van de - timmerman', Spiek- manstraat 52.. J. G. van de - amb. T.H., Kloosterk. 167. A. van der - melkhandelaar, Patrimo- niumstraat 15. A. W. - kamtoorbed., Casp. Fagelstr. 47. J. C. - van der - fabrieksarb., Nassau- laan 59. Wed. J. W. van der, geb. v. Drongelen - Vlamingsteeg 21. P. H. van der - slager, Verwersdijk 102. W. C. van der - leerlooierskn., Laan van Overvest 43. Vaas, G. J. Th. - coupeur, Voldersgracht 6 a. H. G. J. - boekhouder, O. Delft 111 a, T. Mej. T. L. H. - kantoorbed., Markt 46. Valk, Wed. A., geb. Woudenberg, Breestr. 39 A. J. - tuindersknecht, Raamstraat 15. B. H. - fabr. arb., Brasserskade 124. Wed. J., geb. Mastaard, O. Langend. 37. P. J. - timmerman, Odulphusstraat 47. A. van der - smid, Spiekmanstraat 1. C. Anna van der - pensionhoudster, Oostsingel 51. C. A. van der - werkman, Molsteeg 29. L. van der - kuiper, Ambonstraat 27. L. J. van der - bloemist, O. Delft 109, T. M. van der - landarbeider, Rotterdam- scheweg 456 ben. M. C. F. van der - wijnhandelaar, Poort- landlaan 100, T. M. H. van der - winkelier, Hugo de Grootstraat 29, T. M. J. van der - kruidenier en waterst., Anna Boogerd 14. M. L. v. d. - timmerman, Doelenstr. 78. N. A. v. d. - bloemist, Oosteinde 209. P. J. v. d. - bloemist, Houttuinen 24 a, T. S. C. v. d. - fabr. arb., Dr. Schaepman- straat 83. Valkenburg, vrouw van A. A., geb. Van Dijk, Paxlaan 27. A. A. - loodgieter, v. d. Spiegelstr. 21, T. Wed. A. A. J., geb. Post, Willemstr. 21. A. C. J. - machinist B.P.M., Rotterdam- scheweg 39. C. - vleeschhouwer, Delfg. weg 172, T. Wed. H., geb. Brouwer, Poortlandlaan 5. K. L. F. - fabr. arb., Welhoeckstraat 26. L. - vleeschhouwer, Vlamingstr. 42, T. S. J. - vleeschh., Brab. Turfmarkt 80, T. Wed. W., geb. van Buuren - veehoudster, Rotterdamscheweg 472. Valstar, A. - arbeider, Javastraat 57. J. - timmerman, Joh. Paulinalaan 40. N. - typograaf, Fabritiusstraat 15. Vange, Mej. C. van der - Verwersdijk 172 a. C. C. van der - timmerman, Graswinc- kelstraat 4. C. C. van der - onderwijzer, Hof van Delftlaan 86. D. van der - Stijl - v. d. Heimstr. 41. P. J. van der - gep. kassier bij Delfland, Mijnbouwstraat 19. Varekamp, Rokus - seinhuiswachter, Oost einde 154. Vasbinder, Chr. - kantoorbediende, Pie Heinstraat 70. W. - proc. houder N.H. Landb. crediet, Delfgauwscheweg 215, T. Vast, J. de - meubelmaker, Lange Geer 6. Vastenburg, J. - kok, Gasthuislaan 235 bov. L. - behanger, Rietveld 92 a. W. - boekdrukker, Agnetapark 12. Veelenturf, A. W. - slager, Koornm. 101, T. Veen, A. van - werkman, Fred. Hendrik straat 58. A. J. van - broodbakker, Gasthuisl. 241. A. W. van - fabr. arb., A. Boogerd 3. C. van - electric., Vrijenbanschelaan 11. B. van - mandenm., Raamstraat 22. C. H. van - metselaar, Simonsstraat 54. G. van - winkelier, Buitenwatersloot 128. G, van - melkhandelaar, Doelenstr. 34. Mej. H. van - kantoorbed., Oostsingel 114 H. G. van - veehouder, Oostplantsoew 18. H. J. van - hoogleeraar T.H., Rotter damscheweg 129, T. H. Th. van - werkman, Leliestraat 6. J. van - caféhouder, H.G. Kerkhof 5. J. van - werkman, Prof. Krausstraat 38. J. van - werkman, Nassauplein 4. - J. H. van - veehouder, Oostblok 40. L. W. van - machinezetter, Oostplein 1 M. J. van - slager, Paul Krugerstr. 8. P. van - Coenderstraat 7, T. P. C. van - timmerm., v. d. Mad'estr. 32. P. C. van - smid, Rietveld 202. Mej. Th. J. M. v. - Anth. Heinsiusstr. 2. W. A. van' - warmoezier, Dillenburg straat 12.. F. M. van der - klerk gem. bedr., Lou- donstraat 34. I. van der - Spoorsingel 2a. Veenhoff, H. R. - aman. T.H., Delfgauw scheweg 2!57. Veenhoven, R. - ass. T.H. werkt, ing., Oude Delft 52. Veenhuizen, J. - schoenmaker, Gasthuis laan 25. Veenis, C. - chef Nozema, Fred. Hendrik straat 75. Veenstra, F. - koetsier, Annastraat 21. Wed. F., geb. v. Limburg, C. Fockstr. 18. A. van der - wegwerker N.S., Schie- weg 27. P. A. - Pboenixstraat 31. Veer, J. C. - werkmeester N.G.S.F., Hof van Delftlaan 127. F. van 't - zandhandelaar, Beesten markt 91. Veeren, P. H. - adij. comm. registratie, Hof van Delftlaan 88. VeerVersteeg, A. G. - kousenmag., Nieuw- straat 7,T. Vegt, W. H. - onderwijzeres, Spoorsing. 91b. J. van der - ing., Spoorsingel 80, T. Velada, N. V. Chem. fabr. - Rotterdamsche weg 266, T. Veld, W. - agent van politie, Nassaupl. 52. H. A. van der - pakhuisknecht, Riet veld 32c. J. van der - bankw., Welhoeckstr. 32.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 158