u V 154 Treuren, J. van - bedrijfsleider, Molslaan 125. W. D. van - agent dagbladen, Tuinstr. 19 Treurniet, Wed. A., geb. van der Most, Noordeinde 47. Tricht, G. M. van - houtbewerker, Verwers- dijk 148. J. van - arbeider N.O.F., Pieterstraat 117. M. van - fabr. arb., Brasserskade 22. Triep, Wed., geb. Drongelen, M. van, Wil- helminastraat 16. Trigt, H. G. van - gep. agent van politie, Oranje Plantage 12. J. van - gem. opz., Oostsingel 31. K. van - wagenmaker, Coenderstraat 26. P. J. van - bloemenkoopman, De Vlouw 16d. Trinthamer, C. J. - oliehandelaar, Juliana- laan 50, T. Trommel, J. C. - ijzergieter, Nassauplein 54. J. L. - onderwijzer, Kloosterkade 164. Tromp, A. - hospitaalbed., Schieweg 16. A. W. - makelaar, Oude Delft 90, T. Trompper, Wed. B. M. J., geb. van Buite nen, Burgwal 12. J. C. M. - horlogemaker, Burgwal 12. H. F. J. - lood- en zinkwerker, P. Hein- straat 51, T. Wed. Th. J. M., geb. van der Burg, Voor straat 57 a, T. Troost, P. R. J. van - tuindersknecht, Riet veld 32 D. Trotsenburg, Th. H. - werkman, Wester straat 152. Trubenclorffer, F. J. - koperslager, Molsteeg 11—13. Tuinenburg, P. G. - klerk G.E.B., Piet Hein- straat 74. Tuinman, C. A. - mag. knecht, Paarden markt 1 c. Tukker, A. - los werkman, Vrijenbansche- laan 22. Tulk, P. J. Th. - kleermaker, P. Heinstr. 45. Tulp, K. - fabr. arb., Vlamingstraat 80. Th. - winkelier zuivelw., Vlamingstr. 150. Turk, L. - reiziger, Oude Delft 125. Turkenburg, C. - los werkman, Abtswoud- scheweg 7. C. J. P. - werkman, Oosteinde 121. C. J. P. - winkelier sigaren, Cellebroer- straat 1. G. J. - winkelhouder, Vlamingsteeg 1. J. P. - werkman, Rozenstraat 13. W. J. - klinker, Leliestraat 13. Turkesteen, J. - agent van politie, Sabang- straat 4. Tuszijnski, J. - electricien, Koornmarkt 38. Tutein Nolthenius, H. N., Plantage 30, T. Tuijl, B. van - bloemist rijksgeb., Kanaal- weg 11. J. van - agent van pol., Borneostraat 21. Wed. L. N. van, geb. Ham, St. Olofsl. 25. Tuyn, J. van - fabr. arb., Ternatestraat 91. Tuytel, J. W. van - mach. bankw., Fr. v. d. Puttestraat 5. Twigt J. - mach. houtbew. Rotterdamsche- weg 153. W. - ijzerwerker, Achterom 40. W. - rijnschipper, Achterom 40. Tijken, J. F. J. - z.b., Achterom 149. Tijlsma, A. - majoor v. pol., Welhoeckstr. 7. Ubas, C. - machinezetter, Palamedesstr. 5. Uchelen, F. W. van - gepensionneerde, Van Heemstrastraat 7, T. Uden, A. J. - pakhuisknecht, Verwersd. 136. B. van - fruithandelaar, Fortuinstr. 14. C. P. van - smid bankw., Piet Heinstr 15. F. van - fabrieksarb., Bagijnhof 8. F. van - gep. agent van politie, Ooster straat 72. F. van - fabrieksarb., Javastraat 50. W. van - glasblazer, Westerstraat 56. W. van - gem. werkm., Geerweg 151. W. F. van - fabrieksbaas, Oude Delft 218. Uffelen, C. J. van - melkhandelaar, Nieuw- straat 11, T. J. C. M. van - melkslijter, Gasthuis laan 178, T. J. H. van - melkverk., Singelstr. 44, T. J. H. M. van - huisschilder, v. d. Made straat 22. Uilenreef, A. J. - waterbouwkundige, Phoe- mxstraat 19 Uiterdijk, F. G. - winkelier, Oude Delft 218. Uittenbroek, J. - gem. werkm., Klooster- kade 19. Ullrich, Wed. F., geb. Muller - Anthonie Duijckstraat 27. Ulsen, W. H. van - chef adm. dienst Hoogh. Delfland, Twee Molentjeskade 10', T. Ultee, J. - techniker le kl., Rotterdamsche- weg 143H. Unger, A. W. - broodbakker, Markt 21, T. J. C. - broodb., Westplantsoen 29a, T. Mevr. P. A. - Westplantsoen 56. Uphues, G. L. - concierge ambt., Verwers- dijk 31. Urk, A. van - z.b., Simonsstraat 91. Uunk, G. - comm. Ned. Sp., Hugo de Groot, straat 226. Uijen, B. C. van - kantoorbed., Van Bosse- straat 53. Wed. C. van, geb. Lodewijk, Van Bosse- straat 53. Uijlenbroek, A. Z. - metaaldraaier, Cohen- Stuartstraat 17. Uylenbroek, F. J. - zinkwerker, Van der Madestraat 21. Uytdehaage, P. A. M. - boekhouder, Spoor- sdngel 70, T. Vaalburg, H. - groentenhandelaar, Haven straat 5. Gez. G. en L. - verpleegsters, Oude Delft 211. W. - groentenhandelaar, Warmoezier- straat 22. Vaart, A. A. van de - mach. ter koopv., Nassauplein 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 157