Het Adresboek zegt het U! Welke is de naastbij zijnde APOTHEEK 149 Straman, Mej.S. A. - Wijnhaven 22, T. Straver, N. - tuinder, Donkersteeg 3. Streefkerk, Wed., geb. Ruigendijk L. - Poortlandlaan 13. Strelitski, E. - leeraar teekenen U.L.O., Rochussenstraat 10. Strick van Linschoten, Jhr. C. J. - gep. postambt., Oude Delft 83. Jhr. H. - secrt. coll. curatoren T.H., Koommarkt 73 a, T. Strien, J. C. van - spoorwegbeambte, de Colignystraat 47. Strikker, F. C. - Nieuwe Plantage 24. Stroek, S. - kapelaan, Voorstraat 26. Stroeker, J. - verpleger, Nw. Plantage 24, T. P. - loodgieter, Wippolderstraat 3. Strous, Mej. C. M. G. - Buitenwatersloot 122 Gez. - winkeliersters, Verwersdijk 9 a. L. J. J. - kantoorbed., Verwersdijk 9 a. Struick, Wed. M., geb. Huisman, A. - War- moezierstraat 20. Struif, A. van der - electr. lasscher, Wip polderstraat 25. C. van der - huisschilder, Singelstr. 14. D. van der - groentenhandelaar, Joh. Paulinalaan 2. D. van der - hulpfiltreur N.O.F., Cohen Stuartstraat 25. D. van der - timmerman, Patrimonium straat 6. D. van dier - timmerm. en aann., Buiten watersloot 62, T. D. van der - Trompetstraat 83. D. van der - verver, Oostblok 50. H. van der - huisschilder, H. de Groot straat 136a. H. van der - broodbakkersknecht, Ko ningsplein 47. J. W. van der - timmerman, Adriaan Pauwstraat 22. M .van der - schoenmaker, Doelenstr. 18. W. D. - timmerman, Buitenwatersloot 62. Struik, H. van der - houtzager, Jan d'e Witt- straat 15. Struikenkamp, C. - gistwerker, Coender- straat 33. Struijf, C. van der - tuinder, Buitenwater^ sloot 120, T. Wed. C. van der, geb. Knoester, West- plantsoen 112. H. van der - warmoezier, Hoomsche- kade 2, T. Struijk, Mej. A. - adj.-comm. D.B., Begijn hof 110. A. H. gep. kassier gasfabr., Hof van Delftlaan 37. Dr. ir. A. P. - scheik. ing. N.G.S.F., Oostsingel 128, T. A. P. W. - huisschilder, Vlamingstr. 53b. A. T. - huisschilder, Kolk 18, T. C. - timmerman, Bagijnhof 23. C. Th. - beambte, Hof van Delftlaan 129. Mej. D. M. - z.b., Coenderstraat 11. J. H. - slager, Koommarkt 84, T. Mevr. J. M. - Prof. Krausstraat 60. Mevr. L. J., geb. de Vries - Volders gracht 29. M. C. - veehandelaar, Rotterd.weg 424. Wed. M. C., geb. in 't Veld, Rotterdam- scheweg 36. P. - werkman, Brasserskade 91. P. J. - timmerman, Bagijnhof 110. Mej. P. S. - klerk reg. dom., Bagijnh. 110. Strijbos, P. - fabrieksarb., Agnetapark 163. Studio No. I - Oude Delft 196. Studenten-Vereeniging Sanctus Virgilius - Oude Delft 18, T. Stuurman, A. P. - mandenmaker, Oranje- Plantage 2. G. - mandenmaker, Vlamingsteeg 21. Stuut, U. J. - koopman, Mijnbouwstr. 14, T. Stuijts, L. L. - grondwerker, Heerenpad 45. Stuijvenberg, G. W. C. van - techn. T.H., Delfgauwscheweg 323. Stijl, A. - Vermeerstraat 8. Stijnis, D. - arb. N.O.F., Kloosterkade 152. S. - vormer, Oostsingel 167. S. - timmerman, Rietveld 144. Suffelen, H. van - fabrieksarbeider, Nassau- laan 51. Siihl, Gezusters - Annastraat 1 a. J. - kunstschilder, Nwe. Laan 50. Suir, J. - verpleger, Ternatestraat 119. Surie, J. Ch. - dir. N.H. Landbouw-Crediet, Oude Delft 141, T. Suttorp, C. - bediende T.H., v. d. Spiegel straat 4. J. - bediende T.H., Oosteinde 132 a. H. N. - bediende boekhandel, Hof van Delftlaan 52. J. - kantoorbediende, Kanaalstraat 13. J., Wed., geb. Brouwer - J. W. Friso- straat 30. Suijker, J. J. A. - bediende T.H., C. Fock- straat 56. J. F. P. - employé, Theresiastraat 26. L. J. - bediende T.H., van der Madestr. 46. Swaaf, G. H. de - Kruisstraat 15. Swaaij, G. J. van - oud-minister van Water staat, oud-hoogleeraar T.H., Nieuwe Plantage 5. Swaanenburg, H. J. - bankwerker, Zuider straat 78.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 152