146 Stap, H. J. Th. van der - koopman, Hoef- ijzersteeg 18. J. van der - schipper, v. d. Madestr. 27. J. A. van der - journalist, Anna Beyer- straat 29. J. A. van der - kapper, Zuidwal 7. J. G. M. van der - beurtschipper, Nw. Langendijk 84. J. J. van der - verver, Anna Beyerstr. 29. J. P. van der - Hugo de Grootstraat 25. J. P. van der - spoelingschipper, Zuid einde 104. L. van der - gep. gem.-werkman, Oost- einde 132. L. A. van der - spoelingschipper, Hee renpad 18. L. G. van der - werkman, Buitenwater- sloot 214. L. J. van der - schipper, Rotterdamsche- weg 304. M. J. v. d. - schipper, Brasserskade 89a. N. van der - fabrieksarb., v. Bronchorst- straat 18. N. van der - kantoorbed., Poortlandl. 3. P. van der - timmerm., Wippolderstr. 21. p. A. van der - werkman, Pootstr. 100. P. A. van der - schipper, Rotterdamsche- weg 292. P. A. van der - bouwk., Delfg.weg 301. P. H. J. van der - behanger, De Vlouw 7. T. van der - werkman, Parallelweg 17. Th. P. van der - werkm., Phoenixstr. 84. Starink, B. J. - werkman, Celebesstr. 12. J. - fabrieksarb. Pieterstraat 156. Starkenbrug, A. - Jan de Wittstraat 9. Starre, A. van der - broodbakker, Vlaming straat 82bov. B. D. van der - gem.-werkman, St. Al- degondestraat 34. F. van der - smid, Raamstraat 59. Starrenburg, C. - werkman, Paxlaan 20. C. - los-werkman, Leliestraat 15. J. - werkman, Westerstraat 18. P. - werkman, Celebesstraat 2. P. - pensionhouder, Oude Delft 231, T. J. W. van - opperman, Molslaan 179. W. van - fabr. arb., Genestetstraat 19. Stassen, J. - glazenwasscher, Loudonstr. 11. Staveren, Wed. G van, geb. Reijnhout - Poortlandlaan 64. Wed. N. van, geb. Langeveld - Koorn- markt 20. Steegers, P. A. - chef de bureau, Laan van Overvest 62. Steehouwer, J. J. - kantoorbed., Choor- straat 13. Steen, D. van der - reiziger, Raamstraat 40. F. T. van der - pastoor, Bagijnhof 25, T. Steenbeek, D. F. L. van - emballeur, Odul- phusstraat 23. D. F. Th. van - loodgieter, Burgwal 15. G. W. van - broodbakker, Zuideinde 8. J. W. van - broodb., Beestenmarkt 2. J. P. J. van, geb. Verburg - Wilhelmina- straat 8. J. G. van - broodb., Beestenmarkt 2. L. N. M. van - metselaar, Dr. Schaep- manstraat 37. M. C. C. van - huisschilder, Bronchorst- straat 18. Steenbergen, G. - fabr. arb., Piet Heinstr. 10 G. - constr.-bankw., Plateelstraat 25. H. - fabr. arb., Rotterdamscheweg 300. P. - arbeider N.S., Schieweg 28. A. M. van - fabr. arb., Oosteinde 204 a. O. van - matrassenmaker, Patrimonium straat 17. P. C. van - werkm. N.G.S.F., Paarden markt 3. W. D. A. van - machineleider, Bosscha- straat 60. Steenbrugge, A. van - beambte N.S., Wel- hoeckstraat 19. Steeneken, B. J. A. - boekh., Brab. Turf markt 30. Steeneveld, J. - agent v. politie, Doelen straat 80 a. M. M. - warmoezier, Doelenstraat 80 a. Steenhoven, A. F. van der - expediteur, C. Fagelstraat 36, T. Wed. M. v. d., geb. v. d. Heul - Rem- brandtstraat 36. Steenks, P. - Delfgauwscheweg 236. Steentjes, N. G. - fabr. arb., Agnetapark 11. Steenweg, B. L. J. - kleermaker, Jac. Cats- straat 68-68 a, T. J. P. - kleermaker, Willemstraat 73, T. P. - Willemstraat 73. P. N. B. - machin., Phoenixstraat 68 a. Stefano, F. de - terrazzomaker, Dirklangen- straa-t lö Steffens, P. - Machinist, Ternatestraat 101. Stehouwer, mej. E. A. - leerares nijver heidsschool, Phoenixstraat 8. Steigenberger, G. J. G. - Choorstraat 44. Steiger, Wed. B. J., geb. van Oosten - Pie terstraat 43. B. J. - groentekoopm., Gasthuislaan 177b. J. J. - in groenten, Gasthuislaan 177. J. J. - fabrieksarbeider, le Nieuwst. 14. J. P. - chauffeur, Gasthuislaan 147a. Mej. J. M. - Pieterstraat 36. Stein, C. W. von - huisschilder, Rietveld 9. C. W. von - loopknecht, Dirklangen- straat 64a. J. C. H. van - kleermaker, fondsbode, Achterom 47. J. C. H. von - blikslager, Molenstr. 33. Steinmann, F. W. J. - winkelier, Hugo de Grootstraat 234. Steinmeijer, J. - machinestrijker, Simons- straat 81. Stek, H. M. - veehouder, Rotterd.weg 364. H. C. - depothouder „De Automaat", Hof van Delftlaan 72. P. - fotograaf, lid Gem.-raad1, Choor- stï*cicit> 24 f Stel, A. - fabrieksarb., Van Oldenbarnevelt- straat 34. Stelt, A. van der - fabrieksarb. Oosteinde 31 Stelte, J. W. - gep. handwerkonderwijzeres, Agnetapark 58. Stelten, H. C. - electriciën, C. Fockstr. 144.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 149