123 Pieper, D. - winkelier in sigaren, Prof. Krausstraat 6870. F. J. - gep. werkman Gem.-reiniging, Delfgauwscheweg 77. F. J. - bediende Gasthuis, Delgauwsche- weg 77. G. - insp. Nederlanden 1845, Westplant soen 51, T. H. L. - gem. werkman, Ezelsveldlaan 45. J. - Kantoorgracht 8. J. B. A. - bediende T.H., v. d. Madestr. 20 R. - stucadoor, Rietveld 79. Piepers, Mej. J. A. W. - Markt 22. Pieterman, J. - bediende T.H., Van der Heimstraat 41. S. C. A. - koperslager, Poortlandlaan 50. Pieters, Wed. P. J., geb. Groenewegen - Phoenixstraat 56. Pieterse, A. T. - werkm., Anna Boogerd 31 B. - werkman, Pieterstraat 121. H. - fabrieksarbeider, Nassaulaan 41. J. - fabrieksarbeider, Agnetapark 158. J. - timmerman, Oostsingel 105, T. L. - fabrieksarbeider, Pieterstraat 119. M. - fabrieksarbeider, Graswinckelstr. 54 M. - autogeenlasscher, Pootstraat 16. P. H. C. - beambte N.G.S.F., Twee Mo lentjeskade 6, T. W. C. - loodgieter, Burgwal 1, T. Pieterson, J. van - boodbakker, Wester- straat 40. L. van - fabrieksarbeider, Coh. Stuart- straat 23. p. van - timmerman, Harmenkoksl. 22. W. F. van - fabrieksarb., de Coligny- straat 125. Pigmans, M. - arbeider, Rembrandtstr. 22. Piguillet, E. J. F. - machinebankw., Nassau- plein 61. F. H. C. - fitter waterl., Van Olden- barneveltstraat 28. S. J. F. - caféhouder, Verwersdijk 34. Piket, J. - werkman, Doelenstraat 89. Pille, C. - ploegbaas N.S., Agnetapark 54. Pinster, D. L. - metselaar, El. Dorusstr. 23. J. A. - chauffeur, v. d. Heimstraat 43. Pippel, H. P. - hulparb. N.S., N. School straat 52. Pirovano, G. J. - spoorw.-beambte, Wilhel- minastraat 19. J. F. L. - borstelmaker, Oosteinde 153, T. Piso, P. - kantoorbediende, Hof van Delft laan 59. Plaat, J. D. - monteur, Brasserskade 26. Plaatsman, P. A. - hoofd van een school, Thorbeckestraat 17. Plak, C. - verzekeringsagent, C. Fockstr. 34. J. C. - vormer, Hoornschestraat 11. J. - letterzetter, Agnetapark 52 b. N. - timmerman N.G.S.F., Agn.park 201. Planjer, P. - Komm. rijks dir. bel., Corn. Trompstraat 82. Plank, Mej. N. I. C. van der - Piet Hein- straat 80. W. van der - fabrieksarbeider, Vlaming straat 28. W. van der - rijwielhersteller, Brassers kade 136. Planken, C. - werkman, Javastraat 28. C. W. - fabrieksarbeider, St. Aldegonde- straat 68. H. P. - schildersknecht, Van Bleijswijck- straat 46. K. H. - huisschilder, Koningsplein 65. M. J. - glasblazer, Anna Boogerd 37. Planque, H. A. - fabrieksarbeider, J. W. Frisostraat 19. Plantema, Wed. J., geb. Van Zon - Koorn- nisrkt 5 Planteijdt, F. P. - tandarts, Oude Delft 163, T. Planije en Blansert - Motordienst op Haar lem, Molenstraat 15, T. Plas, A. - tuindersknecht, Kloosterkade 93. A. - arbeider Tegelfabriek, Jac. Cats- straat 90. P. - telegrafist spoorw., Brasserskade 172. A. A. van der - sigarenmaker, Eliza Do- russtraat 17. A. J. W. van der - electricien, Verwers dijk 37. H. van der - smid, Delfgauwscheweg 379. J. van der - werkman, Ambonstraat 4. J. H. van der - werkm., Kloosterkade 7. J. H. van der - stoffeerder, Klooster kade 92. J. van der - kantoorbediende, Hugo de Grootstraat 192. L. van der - agent van politie, Poort landlaan 106. L. R. A. van der - kantoorbediende, Vermeerstraat 23. W. van der - hoofdklerk Gasfabriek, Vrouwjuttenland 26. Plate, Mej. C. - Korte Geer 7. Platell, J. H. - boekhouder, Hugo de Groot straat 82. Plaum, A. P. M. - koopman levensm. en pensionh., Oude Delft 37. Plazier, B. - rijwielhandelaar, Beesten markt 31. H. - steenhouwer, Rotterdamscheweg 4. H. - metselaar, Houttuinen 5. J. Ch. - werkman, Oosterstraat 51. Pletterij v.h. L. I. Enthoven Co. - Zuid einde, T. Pleunis, G. J. - loodgieter, Spoorsingel 60. Ploeg, G. A. van der - brugknecht, St. Al- degondestraat 24. J. W. van der - bouwman, Klein Delf- gauw 2. P. van der - adm. O. en N. Gasthuis, Hof van Delftlaan 123. Ploeger, J. koopman (vertegenwoordiger) Oude Delft 17. J. L. - teekenaar Rijkswaterst., Oost singel 126. Plomp, H. - timmerman, J. W. Frisostr. 6. H. J. A. - gem.-werkman, Doelenstr. 69. J. - schilder, Torenstraat 10. J. J. - gem.-werkman, Van Bossestr. 66.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 126