111 Moorees, J. J. - melkschipper, De Genestet- straat 27. L. H. C. - werkman, Simonsstraat 17. M. H. - waterstoker, Frisoplein 31. Moorsel, N. F. van - directeur dist. Rijn bende, Goeman Borgesiusstraat 2, T. Mooij, Wed. Chr., geb. Post - Zwethkade 19. E. G. - modiste, Oranje Plantage 29. P. - landarbeider, Scheepmakerij 30. Mej. A. A. de - huisbewaarster, Oude Langendijk 23a. Chr. de - lijstenmaker, Frisoplein 23. J. M. de - mag.-beheerder derArtillerie le klasse, Delfgauwscheweg 46. Mooijman, J. C. - reiziger, C. Fockstr. 100, T. Moransard, G. A. J. - arts, Oranje Plan tage 40, T. Moret, W. - handelsvert., Lange Geer 48. Morien, B. - tuinman, Joh. Paulinalaan 48. D. J. - bankwerker, C. Fagelstraat 46. H. M. - winkelchef, Van Bleijswijck- straat 4. H. M. - tuinman, Tulpstraat 33. J. - fabrieksarb., Joh. Paulinalaan 46. J. C. - fabrieksarb., Geerweg 148. J. D. - bloemist, Buitenwatersloot 52. J. D. - arbeider, Oostblok 30. J. D. - timmerman, Rietveld 127. J. D. - bloemist, Jac. Catsstraat 31. L. W. fabrieksarbeider, Groenlandsche- laan 18. M. C. - Agnetapark 217. P. - arb. Lijmfabr., Kon. Emmalaan 107. Moritz, B. J. - in huishoudelijke artikelen, Nieuwe Langendijk 36. M. - Nieuwe Langendijk 36. Morre, Dr. G. - Oostsingel 116. Mej. J. - Oostsingel 116. M. C. - gep. onderwijzeres, Oostsing. 116. Morris Automobielfabriek, Van Leeuwen hoeksingel 1, T. Morijn, J. J. - metselaar G. W., Borneostr. 9 P. J. - bankwerker, Warmoezierstr. 1. Most, A. van der - cartonnagewerker, Oost einde 124. A. A. C. M. van der - koopman, Hugo de Grootstraat 204. B. D. F. van der - opz. le klasse O. W., Westplantsoen 59. D. B. van der - opz. Cemsto, Vrijen- banschelaan 57, T. Wed. F. A. van der, geb. van Lijnschoo- ten - Molslaan 52. G. van der - comm. N.S., Oostsingel 172. H. Th. van der - bankbeambte Mees Zoon en, Laan van Overvest 16. J. van der - sehoenm., Papenstr. 1 ben. M. van der - pakknecht, Anna Beij er- straat 25. Mosterd, H. - kruidenier, C. Fockstraat 107. M. - tuinder, J. W. Frisostraat 40. Mostert, J. - oliehandelaar, Delfgauwsche weg 108, T. Mourik, Wed. A. M. J. van, geb. van Vliet - Zuideinde 68. Mej. J. A. J. van - Oude Delft 2. R. W. van - bezemmaker, Zuideinde 65. Mourits, P. - fabr. arb., Kon. Emmalaan 39. Mouthaan, A. - fabr. arb., Bagijnhof 98. C. - tuindersknecht, Tuinstraat 12. Mudde, G. J. W-. - typograaf, C. Fagelstr. 2. J. H. M. - timmerm., v. d. Madestraat 11. J. W. J. - letterzetter, v. d. Spiegelstr. 13. Muilman, P, Th. - fabrieksbaas, Nieuwe Langendijk 28. W. M. - fabr. arb., Prins Mauritsstr. 82. Muishout, G. - opperman, Geerweg 153. Mulder, A. - fabr. arb., Koningsplein 81 c. A. J. - directeur fa. Waüfman, Koorn- markt 60, T. A. J. - ass. T.H., Julianalaan 68, T. A. K. J. - cbemiker, Westplantsoen 105. B. - fabrieksarbeider, Geerweg 108. B. H. - lederbewerker, Groenlandsehe- laan 1 a, T. B. M. H. J. - kantoorbediende, Hof van Delftlaan 55. C. J. - los-werkman, Aschvest 30. D. - werkm. N.G.S.F., Is. Hoornbeek- straat 8. D. W. - smid, Rietveld 106. E. - portier, van Hallstraat 23. Wed. F., geb. v. Meeteren - z.b., Papen- straat 20. Wed. F. A. J., geb. de Bruijn - Ezels- veldlaan 26. G. F. - glasblazer, Bosschastraat 56. H. - hoogsp.-monteur G.E.B., Achter om 135. J. - fabr. arb., Pootstraat 78. J. - Oude Delft 122, T. J. A. - beurtschipper, Koningsplein 35, T. J. A. - vrachtrijder, Jac. Catsstraat 40. J. F. - garagehouder, Singelstraat 14. J. - pikeur, Pieterstraat 140. J. F. - gasfitter, Lipkenstraat 26. Vrouw van J. F., geb. van der Leeden - van der Spiegelstraat 7. J. P. - rijksbloemist, Vrijenbansche- laan 18. J. Th. - bankw., Koningsplein 15. K. - pikeur, Pieterstraat 140. Vrouw van K., geb. Jansen - Singel- straat 26. K. B. - metaaldraaier, Odulphusstr. 40. L. - fabr. arb. N.O.F., Vijverstraat 4. Wed. L. J., geb. van Bregt - Vondel- straat 6. L. J. - waterstoker, Billitonstraat 4. P. J. - glasblazer, Bankastraat 26. Wed. T. J., geb. Post - Oosteinde 66. W. J. - verwarmingsmonteur, Bosscha straat 2. W. J. P. - bed. botanie T.H., Nieuwe- laan 28. F. C. de - boekdrukker, C. Trompstr. 35. Mulhuijzen, H. J. -opperman, Pieterstr. 169. J. M. - perser, Singelstraat 29. J. W. - stucadoor, Billitonstraat 16. L. C. - werkman, Giststeeg 16. W. J. - stucadoor, Bankastraat 7. W. J. - schippersknecht, Raamstraat 60.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 114