WERKZAAM BIJ DE GEMEENTE-BEDRIJVEN Gas Water en Electriciteit Afdeeling Centrale Afdeeling Distributie Eelectriciteii Afdeeling Gas en Water Afdeeling Gasfabriek 480 Swartwout de Hoog, F. J., directeur, Nieuwe Plantage 7 Hoekstra, K. M., administrateur, St. Olofslaan 5 Zwart, N. de, hoofdopzichter, Oostsingel 120 Meihuizen, S. L., boekhouder, Botaniestraat 5 Kampen, W. S. van, kassier, Buitenwatersl. 73 Struijk, A. H„ kassier, Hof van Delftlaan 37 Kalis, P., adjunct-boekhouder, Hugo de Groot straat 65 Roo, M. de, adjunct-boekhouder, Fabritiusstr. 17 Eckhardt, H. A. B„ opz. Ie kl„ Kanaalwee 25 Blaak, J„ hoofdklerk, Vrijenbanschelaan 47 Boode, C. P„ hoofdklerk, Laan van Altena 45 Dreumel, N. H. J. v., hoofdklerk, Buitenwater- sloot 104 Groeneveld, A„ hoofdklerk, Jac. Gerritstraat 56 Oostelaar, D„ hoofdklerk, Fred. Hendrikstr. 47 Renssen, J. van, hoofdklerk, Loudonstr. 36 Kerbergen, Th. A. A., adj. kassier, van Zuylen van Nijeveltstraat 14 Schreven, B. L. v., mag.meester, C. Fagelstr. 80 Wassen, A. C., analyst, W. d. Zwijgerstr. 11 Feijst, J. v. d„ teekenaar le kl„ H. de Groot straat 121 Verburgh, D. C., teeken. 2e kl„ Kanaalweg 15 Sant, D. van 't, controleur, Delfgauwscheweg 7 Plas, W. v. d., klerk met de personeele titel van hoofdklerk, Verwersdijk 41 Polhuijs, J. H„ adj. mag.meester, Poortlandl. 54 Haas, J. de, klerk, Palamedesstraat 3 Koomen, J. P. F., klerk, Oostsingel 78 Leuning, J., klerk, Lipkensstraat 15 Peeters, G. P., klerk, Corn. Fockstraat 141 Sant, M. van 't, Delfgauwscheweg 99 Schellinger, D„ klerk, Fr. Hendrikstraat 75 Schnell, J., klerk, Paardenmarkt 45 Tuinenburg, P. G„ klerk, Piet Heinstraat 74 Veen, F. M. van der, klerk, Loudonstraat 34 Wijbenga, O., klerk, Corn. Trompstraat 1 Akker, H. A. v. d., meteropn.-geldoph., Schim- melpenninckstraat 24 Bruijn, H. J. M. de, meteropn.-geldoph., C. Fockstr. 139 Bruijn, J. M. de, meteropn.-geldoph., Molen straat 29 Buijs, H. J. H., meteropn.-geldoph., Nassaupl. 60 Deudekom, W. v., meteropn.geldoph., Bosscha- straat 3 Don, A„ meteropn.-geldoph., de Colignystr. 125 Duifhuijsen, A., meteropn.-geldoph., Rotter- damscheweg 236 Duijn, P. O. v., meteropn.-geldoph., J. d. Witt- straat 14 Fousert, D„ meteropn.-geldoph., C. Fagelstr. 25 Gagesteijn, W., meteropn.-geldoph., van Olden barneveltstraat 31 Geest, A. G. v., meteropn.-geldoph., Hopst. 57 Schilling, G. M., meteropn.-geldoph., Jan d Wittstraat 28 Schrumpf, C. J., meteropn.-geldoph., Klooster kade 12 Galen, J. W. van, portier, Rietveld 15 Kool, M. J., portier, Lange Geer 78 Schoor, L. J., portier, Nieuwelaan 52 Velden, W. van der, portier, Achterom 5( Zee, R. van der, portier, C. Fockstraat 81 Akker, Th. C. J. v. der. schrijver, Oostsingel 13s Berg, B. G. van der, klerk, H. v. Delftlaan Dijkgraaf, J. L., schrijver, Oosterstraat 84 Hoek, J. W. van der, schrijver, Agnetapark Broos, W., klerk, Kloosterkade 166 Eikerbout, M. E. G„ typiste, Agnetapark 16t Leer, A. L., telefoniste, Markt 13 Heioma, J. S. van, adj.-dir., H. Govertka Eek, G. W. v., ingenieur le kl., Rotterd.we Gilst, M. van, fabricage chef, Botaniestr;. Klinge, H„ hoofdopzichter, Kloosterkade Hagenaar, Th., ing. le klasse, Delfg.we' Das, H., hoofdopzichter, Hoornschekade Lensing, G. A., hoofdopzichter, van Ho straat 2 Theuerzeit, F. W., hoofdopz., Nieuwelaan Wolsheimer, G., hoofdopzichter, van Heemst straat 17 Mondy, Th., opzichter le klasse, Nieuwelaa'. Roghair, J. G., opz. le klasse, Delfg.wegl Meijer, H. J., opz. 2e kl., Delfgauwschewe D Francken, Th. G. J., adj.-dir., Koornmarkt Noomen, P., hoofdopzichter, de Vriesstraat Bakker, J. P., opzichter 2e kl„ Aschvest 45 Brakel, Ph. F„ controleur, Nassaulaan 121 Broek, J. G. van der, contr., H. de Grootstr. t Zweeden, J. van, contr., v. Zuylen van Nije veltstraat 12 Damen, H. A., fabricage chef, Zuiderstraat - Luijendijk, L„ opz. le kl., v. d. Heimstraat 35

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 483