HOOGLEERAREN A. Afdeeling der alg. wetenschappen: B. Afd. der weg- en waterbouwkunde: C. Afdeeling der bouwkunde D. Afdeeling der werktuigbouwkunde en scbecpsbouwkunde. E. Afdeeling der electrotechniek F. Afd. der scheik. technologie G. Afdeeling der mijnbouwkunde 469 «i Dr. M. de Haas, natuurkunde Dr. F. Schuh, wiskunde en mechanica, H. van Veen, wiskunde en mechanica Dr. H. Bremekamp, wiskunde en mechanica Dr. J. G. Rutgers, wiskunde en mechanica Dr. ir. J. A. Schouten, wiskunde en mechanica Dr! J. A. Veraart, handelsrecht, staatshuishoud kunde, arbeids- en fabriekswetgeving, mijn recht Dr. C. H. van Os, wiskunde en mechanica Dr H. B. Dorgelo, natuurkunde Dr C. Zwikker, natuurkunde Mr. A. C. Josephus Jitta, staatsrecht, admini- iStratief recht, handelsrecht Dr H A. Kramers natuurkunde Dr. J. van Loon, recht van den industrieelen eigendom Ir. G. H. de Vries Broekman, aanleg en exploit van wegen, theoretische hydraulica Ir. N. C. Kist, brugbouw, leer van belangrijke ijzerconstructies Ir. J. Haringhuizen, waterbouwkunde Ir. G. H. van Mourik Broekman, waterbouwk. Ir Chr. K. Visser, kennis en onderzoek van 'bouwstoffen, rioleering en watervoorziening en maken van bestekken en begrootingen Ir. J. W. Thierry, waterbouwkunde Ir. A. S. Keverling Buisman, mechanica Ir. W. Schermerhorn, landmeten, waterpassen en geodesie Ir. J. A. Bakker, leer van het gewapend beton Ir. T. G. Wattjes, architectuur H. M. Luns, handteekenen en geschiedenis der schilder- en beeldhouwkunst Ir. G. Diehl, architectuur Ir M J Granpré Molière, architectuur Dr. ir. d! F. Slothouwer, architectonische vorm leer en geschiedenis der bouwkunst N. Lansdorp, architectuur Ir. R. L. A. Schoemaker, architectuur H. Rosse, decoratieve kunst en het ornament- tcckcncn L. O. Wenckebach, boetseeren en beeldhouw kunst P. Meyer, werktuigbouwkunde N Kal, scheepsbouwkunde Ir G. Brouwer, werktuigbouwkunde C. Andriessen, werktuigbouwkunde Vossnack, scheepsbouwkunde Ir. F. Westendorp, werktuigbouwkunde Dr ir C. B. Biezeno, mechanica Ir 'A. I. ter Linden, werktuigbouwkunde Ir! P. Landberg, mechanische technologie Ir! C. M. van Wijngaarden, werktuigbouw- Dr^ir^W. F. Brandsma, mech. technologie en metallograhie Ir I Muysken, werktuigbouwkunde Dr. J. M. Burgers, aërodynamica, hydrodyna mica en hare toepassingen Dr inq. C. Feldmann, electrotechniek Dr' ing. ir. H. S. Hallo, electrotechniek Thr dr G Elias, electrotechniek Ir E 1 F Thierens, electrotechniek Dr ir W. Th. Bahler, electrotechniek Dr. ir. N. Koomans, electrotechniek Dr. ir. J. Böeseken, organische scheikunde en Drha[r R^er^Meulen, analytische scheikunde en scheikunde der bouwstoffen Dr W. Reinders, physische scheikunde Dr. ir. G. van Iterson Jr., microscopische ana- Dr°FleE C Scheffer, anorganische scheikunde Dr! ir'. A. Kuyver, algemeene en toegepaste Drmiirr0bH°l0LieWatermann, scheik. technologie Dr ir C. j. van Nieuwenburg, analytisch scheikunde en scheikunde der bouwstoffen Dr. ir. W. F. Brandsma, mechan. technologie DrenAmeM1,0A9rt Steger, technologie der oliën Ir.eG.VeA.elBrender a Brandis technologie der brandstoffen Ir. C. L. van Nes, mijnkunde, mijnmeten en karteeren Ir. A. Grutterink, delfstof- en aardkunde Ir. H. F. Grondijs, ertskunde Ir. M. H. Caron, metallurgie en docimasie Dr. Ir. A. A. Mekel, geologie Dr T H. F. Umbgrove, geologie

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 472