DELFTSCHE ARTSEN Adressen en Spreekuren HUISARTSEN Dr. A. H. Ph. Augustijn, H. de Groot- str. 1, Tel. 481. Fondsleden: 89.30; Part. 12. H. W. van Batenburg, Oude Delft 58, Tel. 754. Fondsleden 89.30. Part.: 12.301.30, beh. Dinsdagmiddag. Mevr. P. van den Belt-Rens, O. Delft 6, Tel. 518. Spreekuur 1-2. Dr. K. Bult, Noordeinde 31, Tel. 450. Fondsleden: 89. Partic.: 12, beh. Dinsdagmiddag. M. L. V. C. Keulen, Spoorsingel 11 Tel. 245. Fondsleden: 8.309. Part. 12, behalve Donderdagmiddag. J. H. Koetsier, Noordeinde 19, T. 172. Fondsleden 89. Partic.12, beh. Dinsdagmiddag. D. P. Kok, Oude Delft 198, Tel. 1614. Fondeleden 89. Part. 12, be halve Dinsdag. Maandag en Donder dag 78. W. van Krimpen, Oude Delft 128, Tel. 432. Fondsleden 89. Partic. 1—2. M. A. J. M. van der Lugt, Poortland- laan 63. Tel. 1090. Fondsleden 8 9. Partic. 12. G. A. J. Moransard, Or. Plantage 40, Tel. 1206. Fondsleden: 89. Part.: 1—2. P. J. A. Neijzen, O. Delft 257, T. 433. Fondsleden 89. Partic.12. Mevr. J. S. Oudemans-Hoeksma, Oude Delft 212. Tel. 1033. Fondsleden: 89. Part. 23. Zaterdag 11.30. A. Th. H. van Papenrecht, H. Govert- kade 9. Tel. 263. Fondsl.: 89, Part. 1—2. J. H. Ressing, O. Delft 132. Tel. 261. Spreekuur fondsl. 89, part.13 14, beh. Donderdag. Dr. M. W. Scheltema, Oude Delft 243. Tel. 564. Fondsl.8—9, Part. 1—2. J, Thomée, Oude Delft 197, Tel. 438. Fondsleden 89.30. Partic. 12. L. J. Visser, v. Leeuwenhoeksingel 21, Tel. 586. Fondsleden 89. Partic. 12, behalve Donderdagmiddag. H. Waszink, Noordeinde 17. Tel. 440. Fondsleden 89, Partic.1 2, beh. Vrijdagmiddag. SPECIALISTEN Z. H. A. van den Belt, Huidarts, O. Delft 6. Tel. 518. Fondsleden: 8.30 10, Part. 13 en 78, beh. Zaterdagavond. Dr. W. Beijerman, Zenuwarts, Dir. St. Joris Gasth., Koningsplein 29, Tel. 475. Fondsleden 1212.45, beh. Zaterdag. Fondsleden 12-12.45, beh. Zaterdag. Partic. 11.45 en volgens afspraak. Mevr. A. Briedé, Zenuwarts, Spoor singel 45, Tel. 767, Fondsleden 8 8.30. Partic. 12—1.30. S. A. G. Brumsen, Zenuwarts, Hof v. 466 Delftlaan 30. (Doet alleen ambtelijke praktijk) P. C. Cleyndert, Internist, Geneesh.- Dir. O. N. Gasth., Dir. Geneesk. Dienst, Voorstraat 21, Tel, 625. 1.30 2.30, beh. Zaterdag. Voor on- en minvermogenden Dinsd. en Donder dag 1011. Dr. M. C. Colenbrander, Koornmarkt 45, Tel. 1767Fondsleden 810, beh. Zaterdag, bovendien Dinsdag 1920 part. 1315 en volgens af spraak. Dr. K. T. A. Halbertsma, Oogarts,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 469