Schapers, W. J., Beestenmarkt 35 Scheepmaker Zonen, D., Watering- schevest 46 Schuiten, Gebr. A. en J. Th., Breestr. 33 Seijp, M. L. P. van de, Brab. Turf markt 55-57 Smink, H. B., Vlouw 21 Spanjaard en Co., Laan van Overvest 52 Stad, J., Jac. Gerritstr. 22 Steuijt, B. P. F. v. d., Burgwal 21 Treuren, Th. van, Rietveld 112 en Markt 44 Techn. Bur. Warmtebron", Heems- kerkstr. 30 Techn. Handelsondern. Haring Co., Oude Delft 27-29-29a Velde, Gebr. van der, Ezelsveldlaan 42 Vesbeek, fa. C. M., Lange Geer 22 Verhaar en Co., A., Techn. Handels- bur., ook genaamd The Rawlplug Company, Oude Delft 117 Wijk, C. van, Zuideinde 34 Spoelinghandel. Stap, J. P. v. d., Zuideinde 104 Stap, L. J. v. d., Rott. weg 304 Spoorwegmateriaal (verhuur). N.V. Spoorweg Mat. en IJzerconstruc- tie, Schieweg 2 Sportartikelen. ,,Avia", Schaatsenfabr., Koornmarkt 22-24 Cycle Import, Br. Turfmarkt 93 Delftsche Koffer- en Zadelmakerij, fa. W. Bossard Haagman, fa. J., Markt 12 Hogervorst, M., Delfgauwscheweg 165-167 „Kleinhout", Brab. Turfmarkt 61 Het Radiowonder, Markt 12 Rethans, fa. J.. Jac. Gerritstr. la Ruisch, W. F., Oude Delft 208 Groep Steenhouwerij. Lameij, H. W., Nieuwe Schoolstr. 24 460 Schols, J., Electr. Steenhouwerij en Zagerij, Laan v. Overvest 68-70 Schols, W. en D., Parallelweg, L. van Vollering 30 Steen- en Marmerwerken, Lameij, H. W., Nieuwe Kerkstr. 24 Stoomen, Verven, Stoppen, Almelosche Ververij en Chemische Wasscherij v.h. Gebr. Palthe, Hippo- lytusbuurt 17a N.V. Roeloff's uitstoomingsinr., stoom- ververij en chemische wasscherij, O. Delft 111 A. Stoeke, fa. P. Stoeke, N. Langen- dijk 77 Stoomververij en Chem. Wasscherij De Ridder Van Hoewijk, O. Delft 160 Stoppage, Stoomerij en Ververij Nooit Gedacht", Oude Delft 213. Stucadoors. Goedvolk, M., Rietveld 120b Hoek, W. J. van, Koornmarkt 54 Jongeleen, J. A., Spoorsingel 16 Jongeleen. L. A., Gasthuislaan 170 Jongeleen, W. J., C. Fockstr. 101 Klerk, W. W. de, Koornmarkt 15-13 Kneteman, J. D., Hipp, buurt 29 Vliegenthart, A., Simonsstraat 22 Tabak Sigaren, Sigaretten. (fabr. en grooth.) Domburg, fa. A. J. van, Raadhuisstr. 21 en Binnenwatersloot 32 Fabriek v. luxe sigaretten en tabakken A. N. Bogdanoff en Co., Breestr. 1 Gaag, L. M. J. v. d., Molslaan 112-114 Groenewegen, H., O. Langendijk 27 N.V. Andel's Tabakindustrie, H. van, Crommelinlaan 81 N.V. Sigaretten- en Tabaksfabriek Chapchal Frères, Breestraat 1 N.V. A. Hillen's Sigaren- en Tabaks- fabr., Crommelinlaan 81 N.V. „Sicoma", Sigaretten Commissie- en Agentuurh., Crommelinlaan 81

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 463