Tetteroo, G. A. C., C. Fockstr. 108 Tetteroo, G. L., N. Langendijk 59 Uffe'len, C. J. van, Nieuwstraat 11 Uffelen, J. H. van, Singelstraat 44 Veen, G. van, Doelenstraat 34 Veen, P. van, Vlamingstr. 100 Velzen, A. L. van, Gasthuislaan 247 Velzen, D. H. F. van, Harmenkoksl. 51 Vermeulen, A. H„ Doelenstraat 14 Vreede, P. C. de, Molslaan 69a Vroege, F. de, Raamstraat 46 Voskuil, A. J., Boterbrug 2 en 15 Waaijer, A., Brasserskade 194 Weil, C. C., iHippolytusbuurt 17 Willighagen, W„ Buitenwatersloot 133 Witteloostuijn, la. J. van, Havenstr. 3a Zon, P. van, Kloosterkade 137 Bouwmaterialen. Betonfabr. .Vrijenban", Rotterd. weg 490 Boo, A. de, Rotterdamscheweg 284 Hand. bur. J. v. d. Lee, Markt 29a Handelsvennootschap ..Astria van Leeuwenhoeksingel, t.o. Station Koolschijn, G., Ezelsveldlaan 52 N.V. A. N. de Lint, Westvest 53 N.V. Kon. Delftsch Aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", v.h. Joost Thooft en Labouchère, Rott. weg 240 -242 Ned. Cementsteenfabriek J. J. de Bruijn, Rotterdamscheweg 396 Oprei, J., Rotterdamscheweg 148 Prins, fa. Gebr., v. Leeuwenh. singel Verhaar, N. D., Hooikade 26 Willemse, J. A., Zuideinde 117 Willemse, Gebr. Zuideinde 63 Brandstoffen enz. N.V. „Het Agnetapark", Agnetapark 207 Akker, W. van den, Vrouwenrecht 11 Alq. Brandstoffencentrale, Zuideinde 106 Boogert, A. van den, Brasserskade 132 Burg, P. J. van der, v. Oldenbarneveld- straat 30 N.V. Brandstoffenhandel v.h. S. Olie mans, Buitenwatersloot 23 Breedveld, P. B., van B'leijswijckstr. 13 Buuren, fa. Gebr. F. en J. van, Zuid- einde 29 Cappelle, A. C. van de, Pootstraat 30 Delftsche Coöp. Broodbakkers- en Ver- bruiksvereeniging „Vooruit U.A., v. Oldenbarneveldtstr. 3, Vrouwenrecht 12, St. Aldegondestraat 22 Doorn, A. L. van der, Rotterd. weg 372 Eekhout, P. J., v. d. Madestraat 31 Hasenkamp, firma G., Ezelsveld 28 Hoogendam, B., Brasserskade 71 Huisman, Jac., Oude Delft 171a Kardolus, A., Laan van Overvest 78 „De Kolenmijn" Westvest 63 Kormann, Weduwe E., Doelenstr. 68 Kouwenhoven, Gebr., Vrouwenrecht 2 Kras, H. M„ Vlamingstraat 37 N. V. Limburgsche Kolenhandel. Kan toor: Achterom 139. Opslagplaatsen: Achterom 133, 137, 141, Aschvest 1 en 11 Lingen, T. P. van der, Trompetstr. 79 Mater, P. J. A. M„ Houttuinen 20 Meijer, H. W., Gasthuislaan 223-225 Meijer, W., Zuideinde 36-38 Schuurhuizen, F. W„ Spiekmanstr. 6 Seuren, P. L. van Rietveld 147 Smeele, J. P. L., Verl. Singelstr. 58-62 Vermeulen, P. J. W., Gasthuislaan 193 Vos, J., Achterom 55 Wils, M., Doelenstraat 12 Brood- en Beschuitbakkers Akker, Gebr. v. d., H. de Grootstr. 9a, Kantoor Thorbeckestr. 33 Amerongen, J. B. van, Zuiderstr. 136 Bakkerij de Jonge, Nassauplein 38 Berg, C. van den, Molslaan 60 Berg, H. F. van den, Voldersgracht 30 Berkhout, A., Westerstraat 106 Bierhuizen, fa. N. F., O. Langendijk 6 Boer, C. den, Buitenwatersloot 180 Bosch, K. van den, Achterom 41 Bovenlander, F. B., Oosteinde 174-176 Dam, Jac., Dirklangenstr. 1-3 Delftsche Coöp. Broodbakkerij en Ver- 441

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 444