L., gross, koek en besch., Keurenaerstr. 16 W. C., Achterom 113a C. B. de, kistenmaker, Paardenmarkt 50 D. de, tscheepmaker O.W., Ant. Duijckstr. 2 Mej. J. M. E. de, ikamerverh., v. Bronckorststr. 31 N. de, ihoofopzichter GEB, Oostsingel 120 N. de, fabrieksarbeider, Pieterstr. 45 W. de, opperman O.W., Pieter Hendrikstr. 11 Zwartjens, P. C., werkman, Trom-petstr. 96 P. C., kruidenier, Trompetstr. 98 Zwarts, E., huisschilder, Gasthuislaan 42 J., werkman, Binnenwatersloot 17 Wed. J. F., Oosteinde 172a J. G. M., fabr.arb., de Colignystr. 77 L., werkman, Hugo v. Rijkenlaan 5 K., fabr. ar-b., Paxlaan 34 Zweeden, J. van, controleur Gem. bedr., v. Zuijlen v. Nijeveltstr. 12 Zweedijk, M. J., bouwk. opz. Adr. Pauwstr. 55 Zwemmer, J. K., portier, Agnetapark 209 Zwennis, C., koperslager, Broerhuisstr. 6 H. P., winkeldief, v. Bleijswijckstr. 2 M., blikslager, Delfg. weg 313 Zwet, A. G. van, Graswinckelstr. 33 C. van, zeilmaker. Rottend, weg 34 C. G. van, kapper, Verwersdijk 134 M. van, pakhuisknecht, Pootstr. 80 Wed. P. J. v., geb. Offermans, De Vriesstr. 36 C. van der, directrice Kinderhuis, Verwersdijk 63 C. van der, werkman, Vlouw 12 D. van der, werkman, Vlouw 15 J. van der, fabr. arb., Rietveld 148 Zwier, P., plaatsw. metselaar Gasfabr., v. Stolbergstr. 19 Zwieten, H. W. van, scheepsklinker, Gasthuislaan 4 J. van, stoker, v. Bronckhorststr. 26 Mej. W. C. van, Bagijnhof 20 Zwieteren, H. J. van, koetsier, Gem. Rein., Parallelweg 11 P. C. van, werkman, Kruisstr. 19 Zwikker, C., hoogl. TjH., Julianalaan 14, Tel. 1433 Zwijger, A. de, houtzager, Zuiderstr. 216 Zijde, A. Q. van der, broodbakker, Voorstr. 104, Tel. 1046 Zijdel, J„ chef Hillen, Choorstr. 49 Zijl, C. G. W. van, bloemist, Scheepmakerij 88 J. G. van, mach. stoomgemaal, Twee Molentjesvaart 50 L. H. van, metselaar,, Koningplein 15 Th. G. W. van, smid, Javastr. 50 Zijllemans, Wed. M. W., Willemstraat 17 Zijlmans, C., grondwerker, Tulpstr. 27 H. M., gem. werkm., v. Bronckhorststr. 22 W., fabr. arb., Corn. Trompstr. 14 Zijp, T. J., ambten. T,H., H. de Grootstr. 194 310

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 313