Wijnmaalen, J. C., machine-bankwerker, Oude Delft 36 J. C., analyst Lijm- en Gel.fabriek., 'Gasthuislaan 14 J. C., sigarenmaker, St. Aldegondestraat 11 F., mandenmaker, Achterom 6 J. H., steenhouwer, Spiekmanstraat 32 M., schilder, Molslaan 27 P., bode Ziekenfonds, Oostsingel 103 P. J., huisschilder, De Vriesstraat 74 P. J., zinikwerker, Hopsteeg 42 R., werkman, Zuiderstraat 190 S„ meubelmaker, Oosteinde 214 Vrouw van T. J„ Brab. Turfmarkt 33 Th. J., bediende T.H., Doelenstraat 78 T. R., werkman NGSF., Achterom 45 W., fabrieksarbeider, Scheepmakerij 43 W., typograaf, van Bossestraat 56 W., mandenmaker, Achterom 6 W., arbeider NGSF., Graswinckelstraat 58 W. F., scheepstimmerman, Haarst. 21 P., werkman Oliefabriek, Wippolderstraat 30 Wijntjes, Wed. J. G., Lipkensstraat 32 Wijs, A. Th. de, bibliothecaresse Openb. Leeszaal, van Leeuwen hoeksingel 8 Wijsman, G., winkelier en schilder, Wilhelminastraat 16 Wijtenburg, J. J„ kleermaker, Voorstraat 17 Wijtman, A., vuurwerker, Willem de Zwijgerstraat 13 A. C., zeepzieder, Palamedesstraat 18 A. J., olieslager, Paxlaan 1 C., gistwerker, Brasserskade 61 D., rijwielhersteller, Brasserskade 61 IJbes, H. J., leerares Huishoudsschool, Anth. Duijckstraat 27 IJpelaar, A. H. J., gep. onderwijzeres, Koornmarkt 23 IJperen, A. van, werkman, Anna Boogerd 18 C. W. van, bode levensverz.-mij., Dr. Schaepmanstr. 3 C. W. van, werkman NGSF., Abtswoudsoheweg 17 N. W. van, kapper, Delfgauwscheweg 63 IJperlaan, J., Heemskerkstraat 2 IJsenbout, J. J., fabrieksarbeider, Rotterdamscheweg 232 IJsendijk, H. E. van, arts-radioloog, Spoorsingel 61, Tel. 1203 IJsclub, Delftsche, Oosfcsingel, Tel. 117 Ijsfabriek, Delftsche, Brab. Turfmarkt 41, Tel. 1093 IJspeert, Wed. geb. van Eekeren, Vlamingstraat 40a IJssel, I. van, in heerkleeding, Choorstraat 46 J. van den, gep. agent van politie, Koningsplein 31 IJsseldijk, K. J. van, vrachtschipper, Rotterdamscheweg 284 IJsseling, Wed. A. C., geb. Jutte, A. Heinisiusstraat 4 304

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 307