Wilk, N. J. J. van der, distallateur NGSF, Prins Mauritsstr. 17 Wilkamp, B. J., behanger, Vlamingstraat 113 Wlllebrands, J. W., leeraar Ambachtsschool, van Houtenstraat 8 Willeman, C. teekenaar, Oostsingel 61 Willems, J. H. H„ werkman, Westerstraat 2 W., rijksambtenaar Dir. Bel., van Bossestraat 14 W. J., brievenbesteller, Frisoplein 15 Willemse, A., fabrieksarbeider, Nieuwe Langendijk 22 A., werkman, Raamstraat 85 A., boekhouder, Jac. Catsstraat 41 F. D., agent van politie, Iz. Hoornbeekstraat 66 C. G., werkman, Paxlaan 37 G. J., handelaar in bouwmaterialen, Zuideinde 63, Tel. 1191 J., isjouwer, Crommelinlaan 6 J. A., handelaar in bouwmaterialen, Zuideinde 117 J. P. G., werkman Gasf., 3e Nieuwsteeg 17 J. P. M., onderwijzer, Thorbeckestraat 33 M., werkman, Oostplantsoen 21 P„ melksohipper, Zuideinde 130 Willemstijn, Wed. L., geB. van Houte, Sumatrastraat 33 Willige, A. M., instrumentmaker, Hugo de Grootstraat 63 Willigen, A. van, fabrieksarbeider, Hooikade 31 A. van, glasblazer, P. Hendrikstraat 4 C. van, werkman, Westerstraat 144 D. C. van, arbeider, Wald. Pyrmontstraat 5 D. J. van, arbeider NOF., Geerweg 131 Mej. E van, Pieter Hendrikstraat 2 G. J. van, glasblazer, Geerweg 86 G. M. van, filtreur, Bankastraat 28 G. M. van, glasblazer, Javastraat 59 H. J. van, tuinder, Geerweg 72 H. J. van, houtbewerker, Cellebroerstraat 55 Wed. J. |H. van, Westerstraat 6 J. H. van, houtbewerker, Verwersdijk 87a M. van, glasblazer, Gasthuislaan 129 Wbd. P. van, werkman, Pieter Hendrikstraat 2 Willigenburg, A. van, ass. Post.; Vlamingstraat 65 a J. J. van, telefoniste, Vlamingstraat 65 a Willigers, A., leerlooier, Dirklangenstraat 17 J. A. J„ sigarenwinkelier, Choorstraat 60 Willighagen, G., melksl., boter- en kaashandel, v. d. Spiegelstr. 46 W., kaaskoopman, Buitenwatersloot 133 Wilmer, B. Th. J. M„ schoenwinkelier, Hippolytusbuurt 45 C. A. M.,- filiaalhouder, Wijnhaven 10 F. J. I., Molenstraat 16 J. B. A., winkelbediende, Nieuwe Langendijk 63 Wilmink, G. W., bankwerker NOF., Palamedesstraat 32 J. G., kruidenier, Binnenwatersloot 38, Tel. 99 M. J., tandarts, Spoorsingel 27, Tel. 314 297

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 300