Struif, A. van der, electr. lasscher, Wippolderstraat 25 A. van der, zadelmaker, 3e Nieuwsteeg 7 C. van der, huisschilder, Singelstraat 14 D. van der, groentehandelaar, Joh. Paulinalaan 2 D. van der, hulpfiltreur NQF., C. Stuartstraat 25 D. van der, timmerman, Patrimoniumstraat 6 D. van der, timmerman en aannemer, Buitenwatersloot 62 D. van der, verver, Trompetstraat 83 D. van der, verver, Oostblok 50 H. van der, huisschilder, Paxlaan 38 J. W. van der, timmerman, Hugoplein 23 M. van der, werkman, Pieterstraat 8 Struik, H. van der, houtzager, Rietveld 212 P., zuivelhandelaar, Hertog Govertkade 1 Struikenkamp, C., gistwerker, Verlengde Singelstraat 11 Struijf, C. van der, tuinder, Buitenwatersloot 120 H. van der, warmoezier, Hoornschekade 2, Tel. 348 Struijk, A., reiziger, Nieuwe Langendijk 11 Mej. A., adj.comm. D.B., Bagijnhof 110 A. H., kassier gasfabriek, Hof van Delftlaan 37 A. P., ischeik. ing. NGSF., Oostsingel 128 A. P. W., huisschilder, Vlamingstraat 53 b A. T„ huisschilder, Kolk 18, Tel. 811 C., timmerman, Bagijnhof 23 C. Th., beambte, Hof van Delftlaan 129 Mej. D. M. z.b., Coenderstraat 11 J. H., slager, Koornmarkt 84 Mevr. J. M., Oosteinde 195 Wed. L. geb. de Vries, Voldersgracht 29 M. C., veehandelaar, Rotterdamscheweg 424 Wed. M. C., geb. in 't Veld, Rotterdamscheweg 36 Wed. N., geb. Ruter, Oostsingel 30 P., werkman, Brasserskade 162 P. J., timmerman, Bagijnhof 110 Mej. P. S., klerk reg. dom., Bagijnhof 110 Strijbos, P., fabrieksarbeider, Agnetapark 163 Studio No. I, Oude Delft 196 Studenten-Vereeniging Sanctus Virgilius, Oude Delft 18, Tel. 120 Stuurman, A. P., mandenmaker, Oranje Plantage 2 G., mandenmaker, Rietveld 179 Stuut, U. J., onder-dir. sigarenfabriek, Mijnbouwstraat 14, Tel. 741 Stuijts, L. L., grondwerker, Tulpstraat 23 Stuijvenberg, G. W. C. van, technicus T.H., Delfgauwscheweg 127 Stijl, A., Tuinstraat 29 Stijnis, D., arbeider NOF., Kloosterkade 152 J. A., verversknecht, Phoenixstraat 50 a Mej. M„ Paardenmarkt 15 S., vormer, Fortuinstraat 22 S., timmerman, Rietveld 144 259

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 262