Stam, Wed. G. J., Gasthuislaan 109 J., agent van politie, Pootstraat 125 a P., koperslager, Willemstraat 60 W., klerk T.H., van der Heimstraat 27 A. van der, vleeschhouwer, Choorstraat 45 ben., Tel. 817 S. van der, reiziger, C. Fockstraat 29 Stamm, L„ corresp. verff., Delfgauwscheweg 189, Tel. 1453 Stap, Mej. A. A. Wi, Hugo de Grootplein 22 Stap, A., winkelchef, de Colignystraat 41 A. van der, werkman, Poortlandlaan 3 A. van der, fabrieksarbeider, Dr. Schaepmanstraat 73 A. van der, schipper, Abtswoudscheweg 13 A. D. J. W. van der, concertzanger, Coenderstraat 42 A. P. van der, schipper, Zuideinde 11 A. M. J. van der, werkman, Wald. Pyrmontstraat 38 Wed. G. H. van der, geb. de Saunois, Rotterdamschew. 302 C. L. van der, bedrijfschef, Vrouwjutfcenland 14 a C. L. J. van der, bankwerker, Simonsstraat 79 Elisabeth van der, Oranje Plantage 74 G. A. van der, beurtschipper, Rozenstraat 29 G. J. L. van -der, schipper, Zuideinde 120 G. N. van der, fabrieksarbeider, Verwersdijk 124 H. J. Th. van der, koopman, Hoefijzersteeg 18 J. van dere schipper, van der Madestraat 27 J. A. van der, kapper, Zuidwal 7 J. G. M. van der, beurtschipper, Nieuwe Langendijk 84 J. J. van der, verver, Anna Beijerstraat 29 J. P. van der, Hugo de Grootstraat 25 J. P. van der, spoelingschipper, Zuideinde 104 L. van der, gep. gemeente-werkman, Hopsteeg 11 L. A. van der, spoelingschipper, Crommelinlaan 45 L. G. van der, werkman, Buitenwatersloot 214 L. J. van der, schipper, Rotterdamscheweg 304 M. J. van der, schipper, Brasserskade 89 a N. van der, fabrieksarbeider, Vlamingstraat 23 Wed. P. van der, Kloosterkade 224 P. van der, timmerman. Wippolderstraat 21 P. A. van der, werkman, Hamdboogstraat 30 PA. van der, schipper, Rotterdamscheweg 292 P. A. van der, bouwk.. Delfgauwscheweg 301 P. H. J. van der, behanger, Oosteinde 122 d T. van der, werkman, Parallelweg 17 Th. P. van der, werkman, Phoenixstraat 84 Stap, W. C. van der, los werkman, Brasserskade 196 Starink, B. werkman, Celebesstraat 12 J., fabrieksarbeider, Anna Boogerd 70 Starkenbrug, A., Iz. Hoornbeekstraat 36 Starre, Wed. A. van der, Aschvest 27 ben. A. van der, broodbakker, Kloosterkade 216' 253

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 256