Schrumpf, C. werkman, Geerweg 110 C. J., meteropn. GEB, Kloosterkade 12 D., bankwerker, Domkersteeg 56 J„ fabrieksarbeider, Plateelstr. 36 Wed. J. P. W., van der Boschstraat 1 Schrumph, F. C., werkman, Raamstraat 99 Schrijfmachine Reparatie Inrichting, Breestr. 23, Tel. 1117 Schrijver, H., drijfriemenmaker, Simonsstr. 37 Schrijvers, M. J., huurophaler, Buitenwatersloot 186 Schuil, A. O., mandenmaker, Buitenwatersloot 132 Schuilenburg, H. T., sigarenmaker, P. Heinstr. 57 Schuit, A. J., bediende, Nassauplein 46 Schuller, H. J., gem.-werkman, Rietveld 56 Schulte en Flottow, in manuf., Jac. Gerritstraat 23, Tel. 787 Schulte Lage, Wed. A. A., geb. Flottow, Jac. Gerritstr. 23 Schulte Nordholt, H., koopman chemicaliën, Phoenixstr. 17 Schuiten, A. J. M., bouwkundige, Breestr. 33 J. T., timmerman en aannemer, lid Gem. raad, Oostsingel 82 Schults, fam. J. C., v. Bronchorststr. 13 Schuppen, P. A. van, hoofd .bijzsch., H. de Grootstr. 57, T. 1023 Schüren, J. PI., draadtrekker, Pr. Mauritsstr. 62 Schut, Mej. A„ Scheepmakerij 51 D., olieslager, Molslaan 33 F. B., portier Oliefabr., H. v. Delftlaan 17 G., metaaldraaier, Pr. Mauritsstr. 25 G., schipper, Heerenpad 5 - echte, van G., Voorstr. 11 bov. G., schipper, Graswinckelstr. 56 J., werkman, Breestr. 36 J., schipper, Zuideinde 80 J., schipper, Zuideinde 74 J., fabr. arb., Westerstr. 19 Wed. J., geb. v. d. Berg, De Vlouw 16 b K., stucadoor, Fred. Hendrikstr. 26 L., metaaldraaier, Hippolytusbuurt 29 O., schoenmaker, A, Pauwstr. 12 - O., broodbakker, Willem de Zwijgerstr. 17 W., glasschilder, Fred. Hendrikstr. 34 a W., gem. werkman, Westerstr. 50 Schutte, C. Th., kellner, Bosschastr. 35 Schütz, P. H., bankwerker, Brasserskade 14 Schuur, G. van de, opperman, Raamstraat 95 M. van de, metselaar, Doelenstraat 26 Wed. W. van de, Doelenstr. 40 Schuurhuizen, F. W., waterstoker, Spiekmanstr. 6 J., lijstenmaker, N. Langendijk 31 P. C., schilder, Dr. Schaepmanstr. 57 Schuurman, echte, van C. C., geb. Zimmerman, Papenstr. 8 Schuurman Hess, A., stoker, v. Bleijswijckstr. 54 241 16

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 244