Fa. D. Scheepmaker Zn. A. Scheerhout Zn. WATERINGSCHE VEST 40 TELEFOON 286 Smederij voor Staalplaat- en Constructiewerken Lasclunrichting WATERINGSCHE VEST 46 Winkel in Haarden, Kachels en Fornuizen. - Tuingereedschappen Huis- en Decoratieschilder Vlamingstraat 84 - Telefoon 1125 Een solied en billijk adres H. C. C., blikslager, Sumatrastraat 21 -J. H., werkman, Gasthuislaan 230 J. H., soldeerder, Singelstraat 89 Scheepen, D. A. van, adj.-commies, Rijksbel., C. Trompstraat 41 H. L. van, amanuensis Rijks Rubberdienst, Fred. Hendrik straat 70 Scheepmaker, D„ smid, Waterimgschevast 42 D., smid, Wateringschevest 46, Tel. 286 G. W., smid, Gasthuislaan 254 J., assuradeur, Wdppolderstraat 2 J., smid, Jan de Wittstraat 6 Scheer, F. W., gem.werkman, Tulpstraat 28 G. C., werkman, Tulpstraat 24 G. C., fabrieksarbeider, Iz. Hoornbeekstraat 1 J. C., fabrieksarbeider, v. d. Mastenstraat 41 J. P., gemeente-werkman, Spiekmanstraat 7 Scheerens, L. A., bankwerker, Simo-nsstraat 61 Scheerhout, A„ huisschilder, Vlamingstraat 84, Tel. 1125 Scheeuwe, A. A. A., onderwijzeres, Koornmarkt 73a Scheffer, J. J. Ph., koffiehuishouder, Brab. Turfmarkt 33 a M. A., scheik. ing., Hof van Delftlaan 18 Scheffers, C. G., leerlooiersknecht, Dr. Schaepmanstraat 16 J. A., gegageerd militair, Oosteinde 89 J. H. A., kistenmaker, Oosteinde 73 Mej. M. J., Zuidersteeg 10 Scheikundig Laboratorium T.H., Oude Delft, Tel. 477 Schellekens, C. J., winkelbediende, C. Fagelstraat 8 Schelleman, Wed. P., geb. Schrumpf, Anna Booger-d 39 W., werkman, Achterom 165 234

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 237