Renssen, W. van, smid-bank werker, N Schoolstr. Kenssen, vv ZK St. Aldegondestraat 32 Renssen-van Duijn, J. G. A.„ Z-D-' pln,,ofraat 59 Repe, J. M. van de, onderwijzer, Adnaan Pauwstra Resoort, Wed. H„ geb. Remans, Zuidemde 129 T fabrieksarbeider, Tuinstraat 14 J. B„ arb. Staatsbedr. art. inr. Crommelmlaan 5b Ressinq, T H., arts, Oude Delft 132 Rethans, Wed. J„ geb. Bomaars, J. Gerntstraat a J, schoenmaker, Molslaan 12 T K dir. bioscoop, Verwersdijk 1 K. A„ schoenmaker, Jac. Gerritstraat 1 a L., sigarenmaker, Molslaan 54 Wed. W. F., geb. de Groot, Molslaan 54 W F meubelmaker, de Genestetstraat 12 Reumer, T„ fabrieksarbeider, v. Bronckhorststraat 15 Reurings, A. los werkm., Wald. Pyrm.straat Reus P de meubelfabr., Brab. Turfmarkt 23, Tel 34 Reutér Zn.; R. F., Delftsche vernis- en verffabr riaagw., Reuvers, J., bloemenkoopm. Warmoezierstraat 5 Rev, J. C. van, werkm., J. de Wittstraat 35 Reijehard, A., timmaman C. tocksMt Ik Wed. J. Th., geb. Neelman, Oostblok 4 W., chauffeur, Nassauplein 48 n^lftGan 15 Reiiden, M, van der, hoord eenner school Hoi va» Delf.laan Reijers, H. notarisklerk, Annastraat 31 b Wed. T., Westvest 15 ao O M P. L. C. M., koffiehuishouder, Voorstraat Reijersberg, A. H. Th., fabrieksarbeider, Koningspl. 12b Riiersberq, T. C., slager, Vlouw 3 a 7 T E., van der, houtschaver, Rott.weg 250 T E. van der, bloemist, Rott.weg 250 S. T. van der, werkm., Donkersteeg 61 Th. j-, van de, huisschilder, Willemstraat a4 S. T van der, boekb. en cartonnagew. Molsl. 105, Tel. 61 S. Th. van der, boekbinder, Wijnhaven 14 a W. A. van der, loodgieter en fitter, Zuidemde 9 ook Rijken) u ,.4c Reiinders Mei C. H., winkelierster, Markt 45 W. A vert. Kon. Delftsche Aardewerkfabr., Markt 45, Tel 124, (Zie ook Reinders) Reijnen, E. Th. C., metaal,spuiter, Aschvest 23 Wed. Th., geb. Lijster, Aschvest 23 Reijnhoudt, J., timmerman, Kloosterkade 15b Reijnhout, A., schoenmaker Dr. Schaepmanstraat b T fabrieksarbeider, Graswinckelstraat 6 Wed. M., geb. van der Wees, v. d. Boschstraat Reijsen, P. C. van, leeraar boekhouden, M. Trompstraat 36 219

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 222