- Lukas, N., gem. werkman, 3e Nieuwsteeg 10 P., plaatswerker, Billitonstr. 26 (Zie ook Lucas) Luken, J. A., meubelmaker, Zuidersteeg 2 Lunchroom d'Espagne, Binnenwatersloot 12, Tel. 1351 Lunsingh Wichers, Jhr. Mr. J., kantonr., N. Plantage 67, Tel. 730 Lupker, A. J., drijfriemmaker, Lange Geer 38 C. J., petroleumhandelaar, De Vriesstr. 32 G. H., houtschaver, Delfgauwscheweg 363 Wed. H., De Vriesstraat 32 H., smid Reineveld, Brasserskade 3 H. L., los werkman, Pieterstraat 79 J. A., bankwerker, de Vlouw 31 J. A. A., huisschilder, Raamstraat 101 W. A. J., koperslager, Carthuyzerstr. 16 Lust, Wed. A. van der, Annaistraat 7 Lustig, W., koperslager, Corn, de Wittstraat 6 Luteijn, J. I. van, timmerman, Nassaulaan 55 Lutterveld, Wed. J. van, geb. van den Bosch, wink., Oosteinde 208 J. J. H. v., timmerm., de Colignystr. 121 Lutz, A. J. M., kamerverhuurder, Oude Delft 138 A. J., entreposeur, Laan van Overvest 11 A. M., wink, in verfwaren, Molslaan 62 ben. Wed. C. H. M., geb. Riemslag, in verfwaren, Achterom 106 E. A. H., administrateur, Molslaan 62 L. J. A., reiziger, Oosteinde 145 Luxemburg, E. H. H., architect, W. de Zwijgerstr. 4, Tel. 759 Luijendijk, A., conducteur art., Breestraat 3 A. C., monteur, van der iHeimstr. 37 C., gep. hoofdagent v. pol., v. Bronckhorststr. 4 Wed. G. P., geb. Dam, Dirklangenstraat 55 manufact. H. de Grootstr. 100102, Tel. 1506 L., opz. gem. bedr., v. d. Heimstr. 35 Mej. N., manuf., H. de Grootstr. 100102 Luijken, D. J., smid, Fr. v. d. Puttestraat 32 Luijten, J., houtzager, Oude Delft 160 a K„ magazijnknecht, Hoomschekade 9 Luijtjes, A., hoofdverpleegster, Oostsingel 180 Lijm- en Gelatinefabriek, Rotterdamscheweg, Tel. 363 en 106 Lijnschooten, Mej. B. van, Zuiderstraat 250 J. van, plateelschilder, Voldersgracht 11 Lijnzaat, D., bankwerker, van Bronckhorststr. 20 Lijsenaar, M. M., part, kraamverpl, Laan v. Overvest 4, Tel. 983 Lijster, E. J., sigarenmaker, Oosteinde 71 E. J. Th. brievenbesteller, Hopsteeg 67 H. M„ opperman, Javastraat 13 J. B., fabrieksarbeider, Raamstraat 27 J. B. H., kruidenier, Rietveld 182 a Th., laborant, Beestenmarkt 4 Mej. G. de, in 'kruidenierswaren, Scheepmakerij 31 175

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 178