J. A. J. VAN LEEUWEN Handel in alle soorten Brandstofien en Tulngrind Telef. 10 Postrekening 44423 ACHTEROM 131 - Delft Leeuwen, J. J. van, fabrieksarbeider, Vischsteeg 15 J. J. van, werkman NGSF, Dirklangendwarsstraat 3 J. P. van, grossier, Caspar Fagelstraat 34 K. G. van, fabrieksarbeider, Oosterstraat 21 L. A. R. van, electricien, Wilhelminastraat 15 vrouw van L. van, Hugo van Rijkenlaan 12 L. J. van, Vlamingstraat 38 Wed. L. W. van, Laan van Overvest 29 L. W. van, bouwman, Gasthuislaan 200 Wed. N. van, Buitenwatersloot 206 Wed. N. P. A. van, Paardenmarkt 63 P. van, werkman, Dirklangenstraat 26 P. A. J. van, landbouwer, Schieweg 21 P. C. van, ass. posterijen, Brab. Turfmarkt 52 P. C. van, expediteur-monteur, Zuideinde 111 Q. van, fabrieksarbeider, Bagijnhof 62 Q. G. N. van, kruidenier, Gasthuislaan 29 S. J. A. van, banketbakker, Markt 57, Tel. 920 W. A. van, winkelier, Hippolytusbuurt 39, Tel. 343 W. A. van, melkhandelaar, Simonsstraat 68, Tel. 763 W. G. van, bouwman, Achterom 157 W. H. van, beambte NGSF., Rotterdamschew. 131, Tel. 717 W. H. van, pres.-dir. NGSF., werktuigk. ing., Ruys de Beerenbrouckstraat 27, Tel. 643 W. van, arbeider, Paxlaan 47 W. L. van, werkman, Javastraat 3 Leeuwenburgh, C., handelsreiziger, Caspar Fagelstraat 13 a D., instrumentmaker, Laan van Overvest 34 Wed. J., geb. Rodenburg, Laan van Overvest 34 N., bouwk. teek., Adriaan Pauwstraat 60 Leeuwenstein, H. B., letterzetter, Warmoezierstraat 7 b Leeuwenstein, J. H., onderm. NGSF, Willemstraat 58 Lefeber, A. J., arbeider, Oostpoort 6 Legerstee, Wed. A., Scheepmakerij 36 J., timmerman, Heerenpad 28 Leget, J. portier Kabelfabr., Kloosterkade 28 Legierse, J., los werkman, Pieterstraat 30 J., landarbeider, Trompetstraat 41 Leipsig, J. M. I. van, winkelier, Peperstr. 14 Fa. Th. van, kant. art. en lederw., Wijnhaven 2-3, T. 64 Fa. Th. van, electr. drukkerij, Vrouwjuttenland, Tel. 1017 168

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 171