MOLENAAI's Ichoenhandel in het BETERE 6ENRE! Wijnhaven 18 Sedert 1900 HET ADRES voor Schoenen Telefoonnummer 9117 87 Mol, A., los-werkman, Rozenstraat 8 Mol, C., tuinder, St. Aldegondestraat 18 Mol, G„ opperman, Doelenstraat 9 Mol, G. C., sigarenmaker, Paardenmarkt 37 Mol, Mej. M. B., Doelenstraat 20 Mol, M. broodslijter, Westerstraat 102 Mol, P. A. E., sigarenmaker, Geer 24 Mol, P. J., bankwerker, Kloosterkade 36 Mol, P. N„ werkman, Pootstraat 102 (Zie ook Moll.) Molgraaf, P., schoenmaker, Rotterdamscheweg 81 Molenaar, G., Voorstraat 88 a Molenaar, Mej. H. C., naaister, Hipolytusbuurt 2 Molenaar, schoenwinkelier, Wijnh. 18a Tel. 917 Molenaar, K., Spoorsingel 16 Molenaar, L., melkverkooper, Zuiderstraat 4042 Molenaar, N„ werkman, Heerenpad 1 Molenaar, N., kleermaker, Voorstraat 20, Tel. 616 Molenaar, R., arbeider NGSF, Bosschastraat 12 Molenwijk, A., werkman, Hugo van Rijkenlaan 40 Molenwijk, C., koopman, Oosteinde 170 Molenwijk, L. H., metselaar, Paul Krugerstraat 1 b Molenwijk, P., fabr.arbeider, Harmenkokslaan 25 Moll, E., werkman, Dirklangenstraat 49 Mollinger, A. J., lector T. H., C. Trompstraat 77 Molijn, L„ pl.v. dir. N.H. Landbouwcrediet, Delf- gauwscheweg 215, Telefoon 1637 Mom. A. A., ingenieur, Oostsingel 29 Mondy, Th., opz. GEB, Nw. Laan 60, Tel. 1002 Monkhorst, Wed. H. G., geb. v. Wieringen, Heemskerkstraat 8 Monquil, J., rietdekker, Zuideinde 82 Monster, G., seinhuiswachter N.S., Agnetapark 31 Montagne, C., electro-monteur, Wippolderstraat 16 Monté, C., handelsreiziger, Spoorsingel 49 Montenij, C., electriciën, Groenlandschelaan 3 Montenij, K., maj. v. pol., Vlamingstr. 62, T. 1628 Montijn, R. J., notaris, Koornmarkt 53, Tel. 418 Kantoor Hipolytusbuurt 28, Tel. 418 Mooiman, L., werkman, Waldeck Pyrmontstr. 28 Mookhoek, K„ werkman, Raamstraat 143 Moor, A., werkman, Rietveld 147 c Moor, C., koopman, Poortlandlaan 53, Tel. 1674 Moor, C. J., plantsoenwerker, Simonsstraat 57 Moor, G. A„ groentenhandelaar, Gasthuislaan 89 Moor, groenten- en fruithand., Verwersdijk 124 Moor, J., groentenhandelaar, Verwersdijk 124 Moor, J. C., kantoorbediende, Voorstraat 68 Moor, M., timmerman, v. Bronchorststraat 25 Moor, J. W. de, sigarenmaker, Voorstraat 83 Moorees, J. J., melkschipper, de Genestetstraat 27 Moorees, Wed. L. H„ geb. de Sonneville, root- straat 28 Moorees, L. H. C., tuinder, Simonsstraat 17 Moorees, M. H., sigarenmaker, Wippolderstraat 23 Moorsel, N. F. van, corresp. NGSF, C. v. Mar kenplein 7, Telefoon 448 Moorsel, Mej. P. van, hoofd R.K. Meisjesschool, Oranje Plantage 79 Mooij, Chr., Zwethkade 19 Mooij, E. G., modiste, Hugo de Grootplein 8 a Mooij, Mej. A. A. de, huisbewaarster, Oude Lan- gendijk Mooij, Chr. de, verzilveraar, St. Aldegondestr. 72 Mooij, J. M. de, serg.-majoor, Simonsstraat 86 Mooijman, J. C., reiziger, C. Fockstr. 100, T. 1455 Moransard, G. A. arts, O. Plantage 40, T. 1206 Morel, C. H., student, C. Trompstraat 31 I Morien, H. M., winkelchef, Jan de Wittstraat 2 Morien, fabrieksarbeider. Westerstraat 74 Morien, J. C., fabrieksarbeider, Geerweg 115 Morien, J. D., bloemist, Buitenwatersloot 52 Morien, J. D., werkman G.R., Geerweg 130 Morien, J. D., arbeider NOF, Geerweg 145 Morien, J. D„ timmerman, Oosterstraat 26 Morien, L. W., fabriekstrbeider, Donkersteeg 2 b Morien, M. C., fabrieksarbeider, Agnetapark 217 Morien, P., arbeider Lijmfabr., Fred. Hendrikstr. 8 Moritz, B. J., in huish. art., N. Langendijk 36 Moritz, M., Nieuwe Langendijk 51 Morra, Wed. Th. C. M., geb. Bierenbroodspot, Molslaan 141 Morra, D. M. C., hoofd bew.school, Molslaan 141 Morre, Dr. G., bediende T. H., Oostsingel 101 Morre, M. C., onderwijzeres, Oostsingel 101 Morris Automobielfabriek, v. Leeuwenhoeksingel 1 Telefoon 1440 Morijn, Wed. J., Rietveld 106 Morijn, J. J., metselaar G.W., Borneostraat 9 Morijn, P. J., bankwerker, Warmoezierstraat 1 Most, A. van der, cartonnagewerker, Oosteinde 124 Most, A. A. C. M. van der, koopman, H de Groot straat 204

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 91