J. BRAS voorh. G. Lensveld Fa. Wed. J. Breetvelt Kapok- en Matrassenfabriek Vleesch bouwerij en Spekslagerij Complete Meubileering Behangerij - Stoffeerderij Buitenwatersloot 161, Delft Tel. 216 Handel in fijne Vleeschwaren 20 Choorstraat 35-37 - Delft Telefoon no. 849 Braggaar, H„ kantoorbediende, Parallelweg 8 Braggaar, W., vrachtrijder, Rietveld 70 Bragt, C. J. van, kistenmaker, Carthuijzerstr. 2 Bragt, J. van, los-werkman, Odulphusstraat 38 Bragt, J. van, fabrieksarb., v. Bleijswijckstraat 57 Bragt, J. G., timmerman, Prof. Krausstraat 12 Bragt, P. F. van, caféhouder, Oude Langendijk no. 21 b, Tel. 1451 Brak, Mej. N„ J. de Wittstraat 1 Brak, P., bouwknecht, Graswinckelstraat 11 Brakel, C. J., werkm. N.O.F., Iz. Hoornbeekstr. 23 Brakel, H. J., los-werkman, Dirklangenstraat 34 Brakel, M., magazijnknecht, Warmoezierstr. 2 Brakel, J. M., arb. N.Ö.F., Schimmelpenninckstr. 9 Brakel, K. G., gep. werkm. NGSF, J. Paulinal. 20 Brakel, K. G., electr. N.O.F., v. d. Spiegelstr. 25 Brakel, K. G., electr. N.O.F., C Trompstraat 16 Brakel, P. F., contr. gem. bedr., Nassaulaan 121 Brakel, P. F., werkm. Oliefabr., de Colignystr. 93 Brakel, P. F., leeraar amb.sch., C. Fockstraat 107 Brakel, Ph. F., broodbakker, Verwersdijk 150 Brakel, Ph. F., chef Bioscoop „Delfia", I. Hoorn beekstraat 23 Brakel, H. B. M., zandvormer, Koornmarkt 17 a Brakel, H. van, smid, Spoorsingel 68/7 Brakel, P. van, werkman, Harmenkokslaan 27 Brakke, Mej. J., ambt. N.S., Oude Delft 82 Brakke, J. M., Markt 71 a Bramer, J., verpleger, Poortlandlaan 24 Brand, Wed. J., Simonsstraat 36 Brand, O. F. van den, arbeider, St. Olofslaan 13 Brandenburg, J. W., werkman, Westerstraat 156 Brandenburg, L. G., stoker, Raamstraat 77 Brandenb -g, P. J.. installateur, Oosteinde 122 a Branderhorst, J., opperman, Ezelsveldlaan 35 Brandligt, A. J., werkman, Gasthuislaan 226 Brandligt, W. B., sigarenmaker, le Nieuwsteeg 1 a Brands, W. F., winkel in kaas, Br. Turfmarkt 9 Brandt, H. P.. pred. N. G. Gem., Heemskerk straat 34. Telef. 1736 Brandwijk, D., bediende T.H., Verwersdijk 16 Brandsma, H. A., kapelaan, Burgwal 20 Brandsma, S„ ag. v. pol., v. d. Spiegelstr. 40 Brans. A., ambt. Rijksbel., Loudonstraat 11 Brans, J. H., boekbinder, Fr. Hendrikstraat 30 Bras, slager, Bui ten watersloot 161 Braskamp, H. D., majoor van pol., Gasthuisl. 145 Brass, J. D., schoenmaker, Achterom 40 Brauckman, Gezusters, Laan van Altena 47 Brauckman, Mej. N., Willemstraat 49 Bravenboer, P., bedrijfsing. Lab. Techn. Physica, N. Plantage 18 Brecht, H. G. C. van, chauffeur, Rietveld 139 Bree, A. van, loodgieter, Oostblok 16 Breedveld, A„ timmerman, Hopsteeg 28 Breedveld, H., timmerman en aann., Oosteinde 39 Tel. 345 Breedveld, Wed. J., geb. v. d. Stap, Aschvest 17 Breedveld, J., stoker Oliefabriek, Anna Boogerd 36 Breedveld, J., timmerman, Oostsingel 18 Breedveld, J. G. M., grondwerker, Rott.weg 340 Breedveld, J. J., bankwerker, Nassauplein 59 Breedveld, J. Molsteeg 18 Breedveld, Wed. M., geb. Wennekes, Rott.weg 318 Breedveld, P., stoker gasfabr., De Colignystr. 51 Breedveld, P. B., winkelier, v. Bleijswijckstraat 13 Breedveld, P. F., sjouwerman, Heerenpad 14 Breedveld, W., tuinder, Rotterdamscheweg 328 Breedveld, W., voorslager, Abtswoudscheweg 25 Breejen, C. den, sigarenmaker, J.W.Frisostraat 21 Breejen, D. H. den, loswerkm., Prof. Krausstr. 24 Breejen, N. den, werkman Wald. Pyrmontstraat 14 Breejen, P. H. den, werkman, Singelstraat 52 Breejen, W. den, los-werkman, Pieterstraat 115 Breemans, A., bed. T.H., De Colignystraat 71 Breemans, M. C., timmerman, Ezelsveldlaan 16 Breemans, M., timmerman, Zuiderstraat 74 Breemen, H. van, fabr.arb., Agnetapark 216 Breemen, P. F. van, bankw. NGSF, Simonsstr. 9 Breemen, W. J. van, in schoolbeh., O. Delft 68 Breemer, J. A., werkman, v. Leeuwenh.singel 34 Breemer, L. J., los-werkman, Borneostraat 27 Breen, Mej. J., N. Plantage 92 Breen, J. C., bedrijfchef. v. Marken's Drukkerij, Heemskerkstraat 10 Breetveld, D., bankwerker, Warmoezierstraat 22 Breetveld, J. J., werkm. NGSF, Agnetapark 257 Breetvelt, N., behanger, Choorstraat 35 Breevaart, W. A., arb. NGSF, Paardenmarkt 78 Breevoort. A., melkhandelaar, Rochussenstraat 4 Breggen, J. W. van den, Wijnhaven 19 a Bregt, Wed. A. van, Prins Mauritsstraat 10 Bregt, B. L. van, veedrijver, Vlouw 16 a Bregt, Wed. H. J. T. van, Vlouw 16 a Bregt, W. P. van, veehouder, Pr. Mauritsstr. 10

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 8