85 Meulen, H. van der, gep. onderwijzer, Mijnbouw- straat 3, Telefoon 1564 Meulen, J. H. van der, civ. ing., Botaniestraat 6 Meulen, L. van der, onderwijzer, v. Speijkstr. 2 b Meulen, M. van der, leeraar boekh. M.O., Hugo de Grootstraat 66 Meurs, C. J., drukker, Kruisstraat 54 Meurs, Chr. J. M., los-werkman, Verl. Singelstr. 47 Meurs, K. C., Arnoldstraat 8 Meurs, S., schoenmaker, Breestraat 18 Meurs, A. van, werkman NGSF, Graswinckelstr. 7 Meurs, A. P. van, instr.maker, Kromstraatsteeg 19 Meurs, J. van, techniker, H. de Grootstraat 206 Meurs, J. G. A. van, werkman, Westerstraat 99 Meurs, P. van, timmerman, Kruisstraat 28 Meurs, P. A. van, Kromstraatsteeg 19 Mevissen, T., sig.sorteerder, Carthuijzerstraat 31 Meij, C. J., Gasthuislaan 224 Meij, J. C., huisschilder, Graswinckelstraat 73 Meij, P. M. te, fondsbode, Voorstraat 46, Tel. 899 Meij, A. van der, winkelchef. Fr. Hendrikstraat 17 Meij, J. van der, metselaar, Westerstraat 85 Meij, J. J. van der, machinist, Gasthuislaan 204 Meij, M. van der, fabrieksarbeider NOF, Dirk- langendwarsstraat 25 Meijde, H. van der, veehandelaar, Delfg.weg 98 Meijden, C. H. van der, veehandelaar, Gasthuis laan 43, Telefoon 169 Meijden, Wed. D. van der, Gasthuislaan 24 Meijden, J. van der, kruidenier, Vrouwjuttenl. 23 Meijden, J. C. van der, veekoopman, Oostsingel no. Ill, Telefoon 976 Meijden, P. van der. fabr.arb., v. Bleijswijkstraat 4 Meijer, A., smid C.W., Fred. Hendrikstraat 46 Meijer, A., sjouwerman, Fortuinstraat 4 Meijer, A., Verwersdijk 51 Meijer, A., timmerman, Westerstraat 43 Meijer, Wed. A., geb. Koeleman, Or. Plantage 60 Meijer, A. A., vleeschhouwer, Gasthuislaan 262 Meijer, A. J., onderwijzer, Delfgauwscheweg 97 Meijer, A. W., koopman, Vrouwjuttenland 35-37 Meijer, B., ag. van pol., Corn, de Wittstraat 28 Meijer, B. H.. smid, Anna Boogerd 69 Meijer, C, barbier Corns. Trompstraat 80 Meijer, C. M„ melkslijter, Kruisstraat 8 Meijer, C. W., Raamstraat 16 Meijer, C. W., broodbakkerskn., Achterom 147 Meijer, firma D., Voldersgracht. Telefoon 287 Toonzalen Oude Delft 128 a, Telefoon 1555 Meijer, F. G., winkelier, Choorstraat 5 Meijer, Wed. F. W., geb. Weerheim, Molslaan 63a Meijer, G. J., landbouwer, Gasthuislaan 195 Meijer, G. J. vrachtrijder, Zuiderstraat 262 Meijer Cc G. T- autobod-dienst Delft- Rotterdam Zuiderstraat 262, Telefoon 1097 Meijer, G. W. J., kleermaker, Pr. Mauritsstraat 82 Meijer! H. J., opz. Gem.Bedr., Pr. Mauritsstraat 56 Meijer, H. M, J., Heemskerkstraat 18 Meijer, H. W., waterstoker, Gasthuislaan 225 Meijer, J., Zuideinde 71 Meijer, J., machinist, Giststeeg 14 Meijer, J., bakker, Verwersdijk 170 Meijer, J., M. Trompstraat 5 Meijer, A., ondermeester NGSF, L. v. Altena 28 Meijer, J. A„ bankwerker, Abtswoudscheweg 1 Meijer, J. A., letterzetter, Oosteinde 232 a Meijer, J. A„ vleeschh., O. Langendijk 40, T. 1245 Meijer, Wed. J. B., Achterom 15 Meijer, J. G„ werkm. Lijmf., St. Aldegondestr. 58 Meijer, J. H., veehandelaar, Rietveld 218-220, Telefoon 1209 Meijer, J., J., mandenmaker, Pootstraat 63 Meijer, V/ed. J. L., Paxlaan 12 Meijer, J. L., lab.bed. NGSF, Brasserskade 63 Meijer, J. W., ambt. O.W., Delfgauwscheweg 255 Meijer, J. W., brandst.handelaar, Zuideinde 72, Telefoon 405 Meijer, J. W., ambtenaar HSM, Lipkensstraat 38 Meijer, K., smid, v. d. Spiegelstraat 51 Meijer, Wed. K. H., geb. v. Snel, Ezelsveldl. 27 Meijer, L., ernballeur, Iz. Hoornbeekstraat 17 Meijer, M„ winkelier, Brabantsche Turfmarkt 94 Meijer, Mej. M., Papenstraat 20 Meijer, N„ veekoopman, Rotterdamscheweg 243 Meijer, Pieternella C., Gasthuislaan 39 Meijer, P. E. G. B., hoogl. T.H., Heemskerkstraat no. 17, Telefoon 677 Meijer, P. M., werkman, Cohen Stuartstraat 36 Meijer, T. J., paardenslachter, Cellebroerstraat 49 Meijer, Wed. T. J., JMolslaan 34 a Meijer, Wed. W., geb. Kluijt, Leliestraat 15 Meijer, W., rijwielhandelaar, L. Geer 60, T. 523 Meijer, W., brandstoffenh., Zuideinde 36, Tel.'405 Meijer, W., gistpakker NGSF, Agnetapark 162 Meijer, W., fabrieksarbeider, Harmenkokslaan 26 Meijer, W. kantoorbediende, Loudonstraat 6 Meijer, V/. T., vrachtrijder, Scheepmakerij 72 Meijers, Mej. A., Poortlandlaan 52 Meijers, C., werkman, Geerweg 38 Meijers, C., werkman, Buitenwatersloot 301 Meijers, G., fabrieksarbeider, Cellebroerstraat 51 Meijers, G. J., taxateur, Kloosterkade 242, Tel. 73 Meijers, Wed. H„ geb. Nienhuis, Delfg.weg 173 Meijers, Wed. J. P., geb. v. d. Plas, Kanaalweg 22 Meijkamp, Wed. M. R., geb. Sigon, v.d.Madestr. 12 Meijler, Erich, electro-techn. isoleermaterialen, Delftweg 32, Telefoon 1234 Meijnen, G. S., verpleegster, Oude Delft 211 Meijs, J. L., boekdrukker, Oostpoort 6 Meys, Wed. W., geb. Strang, Vlamingstraat 59 Meijster, A. G., fabrieksarbeider, Kruisstraat 46 Mcijster, J. A„ gem.werkman, 3e Nieuwsteeg 12 Meijster, Wed. J in suikerwerken, Westerstr.45 Meijster, J. A. A.. chauffeur, 3e Nieuwsteeg 12 Meijster, Maria T., Bagijnhof 14 Meijster, Wed. T., geb. Velders, Adr. Pauwstr. 56 Mirhiels, B.. werkman, v. Bossestraat 48 Michicls, G., electricien, Pootstraat 37 r I;d Ibeck. H.. werkt. ing. NGSF, Tweemolen- tjeskade 12 Middelburg, S., bouwman, Plateelstraat 10 Middelkoop, A„ werkman, Gasthuislaan 235 ben. Middelkoop, A. L., fabrieksarbeider, Zuidersteeg 4 Middelkoop, H., timmerman, Bankastraat 36 Middelkoop, Wed. H„ Gasthuislaan 185 Middelkoop, J., fabrieksarbeider, Aschvest 20 Middelkoop, J. E., stoker E.C., Bosschastraat 92 Middelkoop, M., fabrieksarbeider, Zuiderstraat 232 Middelkoop, W., fabrieksarbeider, Rozenstraat 16 Middendorp, A. G., timmerman, Vischsteeg 12 6

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 89