Drogisterij Manger, Delft Eig. Gedipl. Drogist. Assistent Apotheker Voldersgrachi 7 Telefoon 551 na 20 nor 1135 Geneeskrachtige Kruiden» Verband- en Verplegingsartikeien Geneesmiddelen, Ontsmettings middelen, Kieurstoifen 82 Da zaak met coulante vakkundige bediening en billijke prijzen. Makkus, L., fabrieksarbeider, Tulpstraat 22 Makkus, P., fabrieksarbeider, Westerstraat 2 Makkus, P. J„ schoenmaker. Zuiderstraat 128 Makkus, W. A., tuindersknecht, Westerstraat 2 Maljers, P. J„ grossier, H.v.Delftlaan 50, Tel. 916 Maltha, C., lederhandelaar, Oude Langendijk 23 Maltha, J„ lederhandelaar, O. Langend. 22, T. 674 Maltha, J. C., Rotterdamscheweg 208, Tel. 1544 Mameren, Ch. L. van, majoor techn. dienst politie en brandweer, Oude Delft 67 Mameren, J. S„ buiteng. opz. Rijkswaterstaat, Piet Heinstraat 68 Mameren, K. B. van, timmerman, Ruivenstraat 19 Man, B. J., kellner, v. Zuijlen v. Nijeveldstraat 18 Man, H. J., vrachtrijder, Dirklangenstraat 43 Man, Wed. J., geb. Leeninga, v. d. Boschstraat 39 Man, vrouw van J., geb. v. Beest, Donkersteeg 52 Man, Mej. A. de, winkeljuffrouw, Lange Geer 44 Man, Wed. A. P. de, van Gaalenlaan 8 Man, C. L. de, concierge, Vlamingstraat 105 Man, F. W. J. de, mach.bankw., Delfg.weg 125 Man, H. C. de, bankwerker, Pr. Mauritsstraat 19 Man, J. de, schoenmaker. Oude Delft 232 Man, Wed. J. H. de, geb. v. Asten, Plateelstr. 16 Man, P. de, kantoorbediende, v. Bossestraat 35 Man, P. C. de, reiziger, Wilhelminastraat 9 Man, W. de, mag.meester, Delfgauwscheweg 303 Man, V/. H. de, sigarenmaker, Westerstraat 124 Mandele, Mevr. de Wed. Mr. W. F. van der. geb. Stein, lid Gem.raad, Noordeinde 16, Tel. 478 Manége, Westvest, Tel. 1212 Manen, W. van, kleermaker, W. de Zwijgerstr. 21 Manger, gedipl. drogist, ass.apth., Voldersgracht 7, Tel. 551, na 20 uur 1135 Manger, fa. Gebr., chemicaliënhandel, Molslaan no. 104, Tel. 1429. Kant. en fabr. Tel. 532 Manger, C. E., concierge, Koningsplein 81c Manger, J. C., koopman, Kanaalstr. 29, Tel. 1354 Manger, J. A. M„ ap.-ass., Poortlandl. 23, T. 648 Manger, L. O. H„ teekenaar, C. Fockstraat 60 Manger, W. H„ lid fa. Gebr. Manger, Rotterdam scheweg 152, Telefoon 648 Manger, W. H., drogist, v. Leeuwenhoeksingel 62 Mangert, K., metselaar, v. Bleijswijckstraat 63 Mangert, P., metselaar, v. Bleijswijckstraat 8 a Mangert, P., winkelbediende, Zuiderstraat 108 Mangert, W. H„ metselaar, y. Bleijswijckstraat 8 a Man in't veld, G. A., kant.bed., Koningsplein 105 Man in't veld, I., Corn. Trompstraat 32 Man in't veld, J. A„ onderwijzer, C. Trompstr. 56 Man in 't Veld, L„ ambt. t. Secr., Voldersgracht 11 Mankor, H., tapper, Markt 39 a Manneke, A., onderwijzer, Fabritiusstraat 8 Mannetje, A. 't, motorbootdienst DelftRotterdam v. Leeuwenhoeksingel 1 Mannetje, H. F. t, expedit'eur, C.Trompstraat 47 U Mannetje, J. 't, kistenfabrikant, C. Trompstraat 43 Mannetje, J. 't, lijstmaker, Verwersdijk 79 Mannetje, J. 't, boekhouder, Achterom 30 b Mannetje, J. C. t, motorbootdienst DelftRotter dam, Kethelstraat 6 Mannetje, L. 't, werkman, Verwersdijk 64 Manschot, Th. W., chef wasscherij, Pieter Hen drikstraat 13 Mantel, J., ingenieur, H. Govertkade 10, Tel. 830 Mantel, W„ privaat docent, Oude Delft 100 Maquelin, Wed. A., geb. v. d. Wees, costuum- naaister, Choorstraat 13, Telefoon 474 Maquelin, A. J. P., kantoorbed., Br. Turfmarkt 48 Maquelin, G. L„ kant.bed., v. Z. v. Nijeveltstr. 16 Mar, A. de la, fabrieksarbeider, Oosterstraat 47 Mar, P. J. de la, framebouwer, Fr. Hendrikstr. 42 Mar, P. J. de la, bankwerker, Leliestraat 17 Marandi, A., mecanicien, Singelstraat 32 Marcelis, C. H., machinedrijver, Trompstraat 84 Marcelis, J. L„ magazijnbed. NOF. Poortlandl. 14 Marcelis, L., werkm. Oliefabr., v. d. Madestraat 3 Marcus, J. G. M„ werkman, Trompetstraat 57 Marcus, J. M., werkman, Trompetstraat 63 Marcus, M„ fabrieksarbeider, Voorstraat 31 Maren, C. van, tuinder, Eliza Dorusstraat 9 Maren, H. van, tuinder, Singelstraat 51a Maren, J. van, tuinder, Dirklangendwarsstraat 30 Maret Tak, P. de, bankier, NieuwePlantage 64 Marges, A. J.t verver, Verwersdijk 65 c Marges, W. F., bankwerker, Kloosterkade 73 Marie, W. H. H„ klerk R. en D„ Schimmelp.str. 1 Marinkelle, F. A., ass. T.H., Nieuwe Plantage 10 Maris, Ja. C. H., hoofd naaikamer, Koningsplein 27 Marissink, A. J. A„ arb.Reinev., v.Saenredamstr.10 Mark, J. J. van der, schilder, Westerstraat 89 Markenstein, Wed. A. van, geb. Jacquet, kamer verhuurster, Havenstraat 11 Marks, G. A„ kistenmaker, Gasthuislaan 162 Marks, H. J„ werkman, Wald. Pyrmontstraat 35 Marks, J., werkman, Raamstraat 149 Marks, J., fabrieksarbeider, Trompetstraat 30 Marks, M., werkman, 3e Nleuwsteeg 2 Marks, M.. opperman, Wald. Pyrmontstraat 3 Marks, Wed. N., Gasthuislaan 215 Marks,- W., comm. D.B., Corn, de Wittstraat 46 Marks, W. H. M„ olieperser, W. Pyrmontstr, 21 Marksveldt, Wed. A. van, Oosterstraat 27 Markwat, J„ gep. kleermaker C.M., Achterom 17a Marrewijk, Anna M. B., Oude Langendijk 28 Martens, A. J. M., onderwijzeres, Oude Delft 176 Mariens, Dymphina A. M„ kamerverhuurster, Laan van Overvest 50 Martens, F. C.., gep. kant.looper NGSF, Buiten- watersloot 102 Martens, H. J., werkman, Dertienhuizen 9 Martens, J. F., blikslager, Brasserskade 136

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 84