H. J. van der Closet- en Grondleidingen MOLSLAAN 79-81a Tel. 889 Lood-, Zink- en Mastiekwerker Aanleg van Gas-, Water- en Electrische Installaties Je adres voor goedkoop Girorekening 39445 79 Linden, Wed. F. J. van der, v. d. Madestraat 25 Linden. (G. A. A. van der, smid, Odulphusstraat 54 Linden, J. van der, blokwachter, Nassauplein 73 Linden, J. van der, glasbl., v. Bronckhorststraat 9 Linden, J. vander, werkm. NGSF, Vlamingstr. 26b Linden. J. A. van der, metaalspuiter, Westerstr. 34 Linden, J. F. van der, werkman, Oosteinde 238 Linden, Wed. J. H. van der, O. Langendijk 26 bv. Linden, P. J. van der, koperslager, Oosteinde 222 Linden, P. J. van der, koopman, Zuiderstraat 208 Linden, R. van der, beambte T.H.. Coenderstr. 34 Linden, Th. van der, werkm., Phoenixstraat 34 Linden, W. van der, tuinder, J. de Wittstraat 7 Linden. W. H. van der, bankw., Oostsingel 115 Lindenburg, A., hoofdonderwijzer, Raamstraat 4 Lingen, T. A. B. van, plat.schilder, Fabritiusstr. 6 Lingen, Wed. W. J. van, geb. v. d. Krogt, Geer- weg 41 Lingen, J. M. van der, stoker NGSF, Verl. Singel straat 40 Lingen, N. van der, fabr.arb., v. d. Spiegelstr. 43 Lingen, T. P. van der, expeditie, Trompetstraat 79 Telefoon 1238 Link, A. E., slager, Molslaan 23 a. Tel. 1083 Link, C. A., varkenskoopman, Gasthuislaan 75 a Link, H. J. N., groentenhandelaar, Rietveld 204 Link, C., timmerman, Bosschastraat 32 Link. P. L., werkman NGSF, Agnetapark 200 Lint, A. J. van, werkm., Verwersdijk 164 Lint, J. van, rijksambt., Buitenwatersloot 186 Lint, P. van, metaalspuiter, Aschvest 21 bov. Lint, Firma A. N. de, handel in bouwmaterialen, Westvest, T. 22, Tegelafd. O. Delft, T. 646 Linthout, J., bakker, Molslaan 66 Linthout, J., broodbakker, Gasthuislaan 160 Linthout, W. H., broodbakker, Molslaan 21ben. Lintz, H. B., koopman, Lange Geer 50, Tel. 70 Lips, F. C., arbeider, Dr. Schaepmanstraat 91 Lips, L„ opperman, Raamstraat 60 Lips, S. A„ los werkman. Donkersteeg 44 Lispet, Mej. A. J., kant.bed. Delfland, Vermeer straat 18 Lispet, Mej. A. W., kant.bed. R.v.A., Vermeer straat 18 Lispet, Mej. C. winkelhoudster, Hof v. Delft 24 Lispet, H. F., werkman, Tulpstraat 9 Lispet, J. L., beeldhouwer, Achterom 32 Lispet, J. P., schippersknecht, Ruivenstraat 16 Lispet, W.. plateelschilder, Vermeerstraat 18 Lispet, L. J., kant.bed., Vermeerstraat 18 Lispet, L. J., los werkman. Tulpstraat 18 Lispet, L. Binnenwatersloot 12 List, A. J. van der, manufacturier, Peperstraat 5 List, G. M„ v. der matrassenmaker, Loudonstr. 30 F,iet. H. J. van dor, loodgieter, Molsl. 79, Tel. 889 List, Wed. J. A. van der, tapster, Oo.sterstraat 69 List, J. A. van der, kant.bed., Broerhuisstraat 24a List, J. C. van der, loodgieter, Molslaan 79b Ijst, J. P. van der, fabr.arb,, v. Bronckhorststr. 14 List, L. H., autogeenlasscher, Brasserskade 7 List, van der, Mej. Th., naaister, Papenstr. 15 a List, Wed. Th. B. A. van der, machinist, Hugo de Grootstraat 126 List, Th. J. van der, mecanicien, Achterom 18 List, W. J. B. van der, sigarenmaker en winke lier, Oude Delft 193 Lit. A. van, smid NGSF., Fred. Hendrikstraat 56 Lith, A. van, fabr.arb.. Gasthuislaan 38 Lith. L. van, tuinder, Poolstraat 69 Lock, papierhandelaar. Voorstraat 33 Lock, J., Oostplantsoen 1 b Lock, J. H., aannemer. Oostsingel 57 Lodder, Nzn., A., techn. ambt. arbeidsinspectie, Heemskerkstraat 2 Loenen, J., werkman, Hopsteeg 2 Loenen, A. van, kleermaker, Buitenwatersloot 79 Loenen, A. van, kleermaker, F. Hendrikstraat 69 Loenen, A. W. van, kleermaker, Buitenwatersl. 37 Loenen, B. M. M. van, timmerman, Rott.weg 47 Loenen, J. L. B. van, vleeschhouwer, Verwers dijk 190, Tel. 1276 Loenen, N. van horlogemaker, v. Slingelandtstr. 19 Loenen, Mej. N. van, leidster afdeeling meisjes Vereen. „Nazorg", Buitenwatersloot 37 Loenen, P. van, Gasthuislaan 64 Loenen, W. van, horlogemaker, Markt 63 bov. Loenen Martinet, F. P. G. van, ingenieur NOF., Klein Vrijenban 3, Tel. 323 Loenhout, A. van, metselaar, N. Langendijk 108 Loenhout, Wed. C. J. van, geb. C. A. v. d. Bol, Oranje Plantage 4 bov. Loenhout, C. J. A. van, werkman, Waldeck Pyr- montstraat 8 Loenhout, J. C. van, werkman, Dirklangenstr. 31 Loers, .J., chauffeur mee., Kloosterkade 74 Loge-Gebouw, Choorstraat 16 a, Tel. 417 Lohmann, J., directeur N.V. Pletterij v.h. L. I. Ent hoven Co., Mijnbouwstraat 10 Lok, F., onderw., H. d. Grootstr. 144, Tel. 884 Lok, P., Delfgauwscheweg 92 Lok, P., schipper. Tulpstraat 27 Lokerse, J. onder H. de Grootstraat 145 Lokker, A. J., timmerman, Nassaulaan 117 Lommei, J. J., rijksontvanger directe belastingen, van Leeuwenhoeksingel 32 Lommerde, mandenmaker, Buitenwatersl. 136 LommerS, J. A. Jr., boekbinder, Molslaan 133, Tel. 729 Lommers, W., Wiggelinastraat 13 Lommers, W„ comm. plaatselijke belastingen, Warmoezierstraat 4 a

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 81