J. BRAS Toorfa. C. Lensveli C. Liefhebber II Vleeschhouwerij en Spekslagerij BOUWVAK Gasthuislaan 70 if" i ii- 1 BUITENWATERSLO 0T 161, Delft, Tel. 216 Handel in fijne VI e e s c Si waren verricht alles wal tot he t behoort en is altijd billijk in prijs TELEFOON No. 266 78 W:.-. j ,1a u Leonard, G. Th. M„ werkman, Geerweg 66 Leonard, P. W., fabrieksarbeider, Heerenpad 6 Leonard, W. koetsier, Pootstraat 67 Léoné, B. A„ sjouwer Ctr. Kl.m., V. Singelstr. 26 Léoné, B. A„ huisschilder, Odulphusstraat 51 Let, M. C. van, strijkster, Verwersdijk 65 b Leuben, A. P. J., bankwerker, Kloosterkade 77 Leuning, J„ klerk GEB, Lipkensstraat 15 Leusden, Wed. A. van, geb. Siljee, Oosteinde 146 a Leusden, Chr. van, kopervormer, Kloosterkade 76 Leusden, Mej. Elis. G. van, Rietveld 49 c Leusden, J. van, Pootstraat 71 Leusden, J. P. van, Rietveld 43 Leusden, J. P. van, rabr.arb., Ezelsveldlaan 2o Leusden, P. van, vormer, Rietveld 43 Leusden, J. P. van, stoker GEB, Lipkensstraat 20 Leusden, K. van, gistwerker, C. Fockstraat 115 Leusden, M. C. van, dienstbode, 3e Nieuwsteeg 20 Leusden, W. van, koetsier, Kloosterkade 82 Leviticus, M., Jacob Catsstraat 21 Leijen, P. J. van, spekslager, Zuideinde 41 Leijerink, H., werkman, Pootstraat 108 Leijgraaf, G. J. van de, bankwerker, Raamstr. 119 Lezwijn, P., teekenaar, Lipkensstraat 13 Libot, E.. kamerverhuurster, Spoorsingel 46 Libot, F. lab.-bediende, C. Fockstraat 33 Libourel, Dr. Ph. Bv notaris en adv., Oude Delft no. 233. Telefoon 44 Liebregts, A. A. J., kant.bed.. Br. Turfmarkt 47 Liebregts, P., in comestibles, Brab. Turfmarkt 47 Liedorp. C., los-werkman, Pieterstraat 148 Liedorp, L„ gem.-werkman, Pieterstraat 143 Liedorp, Wed. P. A„ geb. Marthijnse, Waldeck Pyrmontstraat 33 Liefde, P. de, fabrieksarbeider, El. Dorusstraat 40 Liefde, M. van de, commies G.S., M. Trompstr. 8 Lieffering, J. G. A., koopm. in lompen, Paxlaan 26 Lieffering, J. W., kuiper, Schimmelpenninckstr. 10 Liefhebber, C., timmerm., Gasthuisl. 70, Tel. 266 Liefhebber, C., veedrijver, Buitenwatersloot 245 Liefhebber, H., arbeider NGSF, C. de Wittstr. 40 Liefhebber, K. J., landarbeider, Rotterd.weg 424 Lienden, G. W. van, onderwijzer, H. v. Delftl. 38 Lier, A. A. van, los-werkman, Crommelinlaan 43 Lier, A. C. van, timmerman, de Vlouw 25 Lier, A. J. van, timmerman, Scheepmakerij 3 Lier, A. N. van, stoker, Rietveld 164 Lier. B. van, leeraar A.S., Poortlandlaan 64 Lier, F. A. van, onderwijzer, C. Trompstraat 58 Lier, H. van, fabrieksarbeider, Brasserskade 61 Lier, H. A. van, sigarenmaker, N. Schoolstraat 9 Lier', J. F. van, arb. NOF, Graswinckelstraat 68 Lier', J. W. H. van, timmerman, Torenstraat 4 b Lier, P. van, sigarenmaker, Vlouw 25 Lierop, J. G. van, werkm. Oliefabr., Zuiderstr. 176 Lieshout, E. L. A., schoenmaker, Oosteinde 142 Lieshout, Wed., geb. Pieterman, Harmenkoksl. 1 Liesker, H. J., vormer, Verlengde Singelstraat 7 Liesker, J. D., magazijnknecht. Rietveld 173 Liesker, J. M., los-werkman, Verl. Singelstraat 3 Liethoff, C. A., arbeider, Vlamingsteeg 22 Lievaart, Wed. A., geb. Notenboom, Zuiderstr. 82 Lievaart, A., timmerman, v. Bleijswijckstraat 14 Lievaart, A., veehouder, Nieuwe Langendijk 59 Lievaart, B. C., metselaar, Oude Delft 131 Lievaart, Wed. C. J., Tuinstraat 31 Lievegoed, P. H., kleermaker, Pr. Mauritsstraat 24 Ligtenberg, J., ag. v. pol.. Delfgauwscheweg 80 i Ligteneigen, C., werkman, Ezelsveldlaan 23 Ligteneigen, J. M., los-werkman, Hoefijzersteeg 12 Ligteneigen, M. J.. fabrieksarb., Pr. Krausstraat 1/ Ligthart, J. P., zadelmaker, Prof. Krausstraat 44 Limbach, A., gep. onderwijzer, Coenderstraat 3; Limburg, Wed. H. J. P., v. Bossestraat 28 Limburg, J. P., blikslager, Gasthuislaan 249 Limine. F. A., werkman, Dirklangenstraat 21 Limme, J. J., nachtwaker, Cellebroerstraat 47 Limme, Wed. O. A„ geb. Brehm, Cellebroerstr. 47 Linde, A. van der, broodbezorger, Handboogstr. 2 Lindeman, G., pakhuisknecht. Molenstraat 42 Lindeman, H. J., timmerman, Loudonstraat 17 Lindeman, J. A. D., hoofd bijz. school, Nieuwe Langendijk 63, Telefoon 987 Lindeman, J. H.. broodbezorger, Odulphusstraat 50 Linden, A. J. ter, hoogleeraar T.H., Julianalaan 3 Telefoon 966 Linden, A. van der, sprw.arb., Dirklangendw.str. 2? Linden, A. van der, comm. Rijks Dir. Bel., Adr. Pauwstraat 30 Linden, A. van der, bleeker, Singelstraat 48 Linden, F J. van der, administrateur, Voorstr. 97 a l"L

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 80